söndag 31 januari 2010

Burka, Niqab...kors?

Diskussion förs just nu i Sverige om detta med burka eller niqab. Ska muslimska kvinnor få gå klädda i dessa plagg? Burkan täcker hela kroppen sånär som att man kan ana ögon bakom ett nät i ansiktshöjd. Niqab är en dräkt som täcker allt utom ögonen. Ingen av våra partiledare (hur är det med Sverigedemokraterna?)tycks vilja lagstifta mot bärandet av dessa kläder. Det är rätt! Det måste få finnas en frihet att uttrycka sin religiösa övertygelse också i klädessammanhang. tack och lov har turbandiskussionen gällande SL:s personal ebbat ut för länge sedan och en SL-anställd kan idag bära turban ( t ex sikherna). I Frankrike, inte minst i skolsammanhang, verkar det betydligt tuffare. Där får man sannerligen inte gå klädd hur som helst. Inte ens ett kors får en elev bära synligt (åtminstone har man resonerat om att lagstifta just så, minns inte i skrivande stund om den lagen gått igenom). Religionsfrihet måste få innebära klädesfrihet. Samtidigt, och med risk för att säga emot mig själv, måste varje enskilt företag få avgöra hur man vill att personalen ska vara klädd. Somliga har uniformer, andra lägger sig inte i klädseln så länge den inte är extrem på något sätt. Man kan tänka sig att det finns sammanhang, företag, daghem etc. där man vill att personalens ansikten ska synas helt och fullt. Å andra sidan kan man tänka sig att det finns motsvarande platser där man inte bryr sig och där de som arbetar och de som tar emot omsorg, barn t ex, är vana vid att möta kvinnor som har täckta ansikten.

Låt oss ha ett öppet klimat i Sverige där både Niqab och kors får synas i olika offentliga sammanhang och låt oss aldrig glömma att bakom slöjor av olika slag döljer sig vanliga kvinnor som oftast av fri vilja valt att klä sig som de gör.

Börjar man förbjuda t ex Niqab i Sverige dröjer det säkert inte länge innan vi vandrar på franska vägar och anser att kors inte bör bäras synligt i skolan. Det luktar religiös intolerans.

6 kommentarer:

Maja sa...

Jag håller helt med dig, Åke. De antireligiösa vindarna i Europa drabbar alla religioner, men de hör också samman med de antiintellektuella och antikonstnärliga vindar som fört fram sådana som Danskt folkeparti och Göran Hägglunds famösa retorik om verklighetens folk kontra eliten.

Tiden efter (den förmenta) enhetskulturen måste vara mångfaldig.

Jonatan sa...

Fast vi har ju redan politisk intolerans i lagstiftningen. Man får inte uppträda i politisk uniform i skola och på arbetsplats - eller ens offentligt, mig veterligen. Och jag har då aldrig träffat en praktiserande muslim som INTE sagt att man inom islam inte kan skilja religion och politik åt.. Alltså kan burka och niqab ses som politiska uniformer. Om man anser att det är självklart att man ska föra bära religiös-politisk uniform så borde det vara lika självklart med politisk uniform.

Jonatan sa...

Ops; det är visst tillåtet med politisk uniform OFFENTLIGT numera (lagstiftningen ändrades 2002). Men det är knappast tillåtet på arbetsplatser, i skola osv.

Lars Flemström sa...

Det är alltså skillnad, skrev någon på sin blogg, mellan att tycka OM kultur och TYCKA om kultur. Det senare klarar bara den kulturella eliten. (Och till den räknar jag verkligen inte den verklighetsfrånvände Göran Hägglund). Jag kontrade med att det är skillnad att tycka OM teologi och TYCKA om teologi.

Men där hade jag fel, fick jag veta och anklagades för att "Det tror du inte själv på" (jungfrufödseln). Man behöver tydligen inte ha några kunskaper alls i ämnet för att avfärda allting som Svenska kyrkan har trott på under 1000 år som icke svenskyrkligt. I våra dagar tror folk på allt möjligt, det ena tokigare än det andra, men "den biologiska omöjligheten" jungfrufödsel när Gud kom till världen, kan inte ens jag själv tro på. Däremot förväntsas jag tro att jorden snurrar runt solen i stället för tvärtom - trots att jag inte har sett tillstymmelsen av bevis. Jag är ju inte astronaut!

Det som har skett /jungfrufödseln) och det som sker (jordens vandring runt solen) har skett / sker nog oavsett om vi tror det eller ej. Gud fanns innan det fanns en enda människa, som trodde på honom! Och det har varit Svenska kyrkans tro under 1000 år, även om en del yngre förmågor, som inte var födda före det stora avfallet, inte tror det. Och det finns verkliga människor, vars existens Göran Hägglund är helt okunnig om. Han tror helt enkelt att de inte finns!

Men om det nu finns en SANN religion, så måse väl de andra religionerna vara falska religioner, som tror på avgudar - som bara existerar i människors tro? Beklagligtvis är mänskligheten inte överens om vilken gud som är den SANNA Guden. För att kunna leva i fred med varandra, måste vi acceptera att det finns människor med en annan tro än vi själva.

Och därför vågar jag påstå att monokulturerna är en förutsättning för mångfalden. Och (bland annat) därför är jag mot religionssynkretism. Och därmed är frågan egentligen besvarad om vi ska tillåta burka och niqab (och andra religiösa symboler)i vårt land, med dess kristna traditioner.

Å andra sidan har Åke rätt i att det inte kan finnas någon oinskränkt rätt att bära burka. Vi kan inte ha kvinnliga poliser med uniformsburka. Och att man inte får bada med tjocka lager kläder i badhuset är en hygienfråga. Men det får vara undantag, och inte regel. Jag stödjer inte SD:s krav på generellt förbud mot burka och niqab på allmänna plats.

Jag kan försvara muslimers rätt att vara muslimer. Men i Svenska kyrkan ska vi vara kristna. Det innebär inte att alla medlemmar måste svara rätt på frågor om de kristna dogmerna (de är ganska många), men kyrkan som sådan ska vara en kristen kyrka, d.v.s. ett "monoreligiöst" samfund. Kyrkan och staten ska inte tycka lika i alla frågor. Det är inte demokrati. Staten kan tvingas att tillåta sådant, som är synd för ett flera religiösa samfund.

Det finns en otäck tendens att Svenska kyrkan ska ge något slags gudomlig legitimitet åt statens beslut, så att det exempelvis har blivit en synd mot den kristdemokratiska guden att vägra abort, om man inte har garanterad inkomst under barnets hela uppväxttid.

Verklighetens folk i kristdemokratisk tappning är de ekonomiskt välsituerade. Både Mammon och Fruktbarhetsgudinnan är avgudar. De ska inte tillbes i Svenska kyrkan. I Svk tror vi på en treenig gud och att en jungrufödd Jesus är Guds son. I moskén tror de att Gud är en och att Muhammed är hans profet. Förvissor tror även muslimerna på en jungfrufödd Jesus, men för dem är han en profet och inte Guds son.

Så länge vi tillåts ha våra fäderneärvda religioner i kyrkan respektive moskén - och praktisera den lívsstil och bära de kläder eller religiösa symboler som religionen föreskriver, har vi religiös mångfald på samhällsnivå. Om vi däremot börjar praktisera "religiös mångfald" med bön till alla tänkbara gudar i kyrkan eller moskén, blir resultatet religiös enfald och intolerans. Och det märker ju vi av, som vill att Svk ska förbli en kristen kyrka, i traditionell bemärkelse.

Hippie Tanten sa...

@Åke Bonnier
Din jämförelse mellan burka och kors/turban är missvisande. Det är helt olika divisioner. Att dölja ansiktet för andra människor är inte acceptabelt. Vi lever i ett demokratiskt samhälle, något som de flesta av oss är tacksamma för. Den demokratin skall vi stå upp för och försvara. Det går inte att i religionens namn, naivt försvara vilka tokiga förtryckande beteenden som helst.

Ett påpekande: Du skriver att:
"Å andra sidan kan man tänka sig att det finns motsvarande platser där man inte bryr sig och där de som arbetar och de som tar emot omsorg, barn t ex, är vana vid att möta kvinnor som har täckta ansikten." Du missar det faktum att dessa kvinnor har enbart slöja när de går ut. De tar hand om sina egna barn i hemmet och då har de ingen slöja. Det är barnen på dagis som tas om hand av dem, som förlorar på det, eftersom de inte kan läsa av de icke verbala signalerna och därmed hämmas i sin utveckling.
Läs Professor Sten Levanders artikel HÄR

Jonas sa...

Att förbjuda religiös klädsel i offentliga miljöer generellt är förkastligt, däremot får ju kvinnan med Niqab finna sig i att ta av slöjan vid till exempel legitimationskontroll, vidare att det ofta i arbetslivet eller i studierna inte alltid är möjligt eller lämpligt när man bara ser ögonen på personen.

För övrigt så har niqab inte något med politik att göra, snarare kultur.