fredag 30 april 2010

"Blixtar och dunder, magiska under..."

Jo, nog var det blixtar alltid eller åtminstone strålkastarbelysning, kameror, journalisters mikrofoner, ivrigt skrivande tidningsmedarbetare när vi igår hade presskonferens i Storkyrkan. "Magiska under", så kändes det när jag tidigt om morgonen kom in i katedralen. Alla ställningar var borta och jag möttes av den ca 700 år gamla sjustaken på ny permanent plats med stearinljusen beredda att tändas nu på söndag när Storkyrkan slår upp sina portar för alla som vill komma in för att fira gudstjänst kl 11.00 då vi återinviger vår nu rengjorda, renoverade och kompletterade rikshelgedom, stiftskyrka och framförallt församlingskyrka, "bykyrkan" som den kallades under medeltiden. Nu har Ullenius Ateljeer AB och arkitektbyrån AIX tillsammans med många, många medarbetare med olika yrkesskicklighet (snickare, målare, ställningsbyggare, konservatorer etc, etc) arbetat näst intill dygnet runt för att iordningställa allt. Jag är otroligt glad och otroligt stolt över att få tjänstgöra i denna fantastiska kyrka, Silveraltaret, S:t Göran och draken, kungsstolarna, predikstolen, valven, bänkarna, golven, pelarna, orgeln, belysningen - allt är åtgärdat på olika sätt. Ordet städning som ibland har använts i media är helt irrelevant Städa gör vi varje vecka i våra kyrkor. Detta so nu skett i Storkyrkan är något helt annorlunda.

Efter inledande ord på vår presskonferens med ca 40 olika representanter för media närvarande och efter en liten rundvandring där vi talade om tre olika viktiga platser inkluderande Vårfrukoret med en referensyta lämnad så att man kan se det 2 mm tjocka smutslagret som i övrigt är borttaget, haglade frågorna över Urban Ullenius, vår chefskonservator, Boel Hössjer Sundman från Svenska kyrkan på nationell nivå och mig själv. Jag deltog i en lång rad personliga intervjuer om hur jag upplevde den nyrenoverade kyrkan, om jag var orolig gällande tiden för renoveringen, vad jag framför allt ville hålla fram som omistligt i renoveringsresultatet och många andra frågor. Naturligtvis fick jag också frågor om den stora kungliga vigseln. Vad blir min uppgift? Kommer jag att viga brudparet eller vem är det som gör det? Vad tycker jag om tankarna att kungen skall leda in Victoria? Jag svarade så gott jag kunde och svaren på de sistnämnda frågorna är ganska enkla? Uppgiftsfördelning blir helt klar den 19 juni. Fram tills dess vet vi inget bestämt mer än att huvudvigselförrättare är ärkebiskop Anders Wejryd assisterad av överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark, biskop Antje Jackelén och undertecknad.

Gällande intåget i Storkyrkan är det viktigt att klarlägga några saker: 1) En vigsel enligt Svenska kyrkans ordning föreskriver inte hur ett brudpar tågar in. Det finns inget i vår kyrkohandbok och inget i vår kyrkoordning som säger hur man ska göra. 2) Det finns inga officiella rekommendationer nedtecknade annat än att Stockholms stifts förre biskop Caroline Krook gav ut riktlinjer för prästerna i Stockholms stift gällande bland annat förrättningar. Där talas det om att uppmuntra brudpar att gå in tillsammans. Personligen menar jag att det viktiga är att brudparet vandrar hand i hand genom hela livet, tills döden skiljer dem åt. Då kan man också manifestera detta redan vid kyrkporten och vandra in hand i hand. Men, samtidigt, man kan också göra på andra sätt. Det vet vi alla. Och Svenska kyrkan vill stödja livslånga relationer och uppmuntra samkönade och särkönade par att manifestera sin kärlek inför Gud som är kärleken. Detta sker inom ramen för en gudstjänst med juridiska inslag. 3) När det gäller kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings vigselgudstjänst är det viktigaste av allt just det sistnämnda, att de får stå där och gifta sig med varandra, att de får manifestera sin kärlek och att de sedan får gå ut tillsammans och leva, som det står i många sagor och som förhoppningsvis besannas i deras liv, "lyckliga i alla sina dagar". Detta och mycket annat sa jag i samband med presskonferensen igår.

På söndag firar vi en storstadsmässa med text av prästen Christina Lövestam (tack Christina för underbar text!) och musik av Anna Cederber-Orreteg (tack Anna för underbar musik!). Klockan 11.00 börjar mässan och jag hoppas innerligt att Du känner Dig välkommen att vara med.

"Magiska under", jo fast jag vet ju hur undret gick till. Tack alla ni som varit inblandade, ingen nämnd och ingen glömd! Storkyrkan är fantastisk och väl värd ett besök, ja många besök!

30 kommentarer:

Per-Ola Larsson sa...

Åke!
Jag såg den förnyade Storkyrkan i all sin prakt genom TV. Vad vacker den är!
Omedelbart frågar jag mej: Vad har denna konstnärliga skönhet att göra med urkristlig religion? Storkyrkan är nu ett mästerligt konstverk. Men hur stämmer det in i Jesus-traditionen?
Jesus mötte oftast sina åhörare i deras egen miljö, i deras sociala situstaion: vid fiskelägret, i fiskebåten, hos skattetjänstemännen, på fritiden, t ex vid bergspredikan etc. För detta behövdes inga kyrkor eller katedraler. Tvärtom. När Jesus kommer till det etablerade gudstjänstrummet, Templet i Jerusalem gisslar vad som där händer och driver ut månglarna ur templet. Den etablerade religionens undersköna tempel i Jerusalem var inte förutsättningen för kristen religion.
Redan kejsar Konstantin lade sitt embargo över den urkristna religionen med dogmatik och kyrkorum och dömande trosbekännelser. Samtidigt förföljdes fritänkande gnostiker, mandéer, katharer m fl.Levande kristendom blev fånge under den etablerade Kyrkan som fyllde hela Europa och Amerika med underbart vackra och konstnärligt utformade kyrkor. Men inte svarade detta på ett andligt sökande?
Martin Luther, Olaus Petri m fl bröt sig ut ur den "babyloniska fångenskapen" för att förnya evangeliets livskraft. Luther blev bannlyst & fredlös. Olaus Petri dömdes till döden av Gustav Vasa när han fritt förkunnade evangeliet i Storkyrkan...

Storkyrkan har alltid varit en av Stockholms största turistattraktioner och kommer sannolikt efter restaureringen locka ännu fler turister - inte för att få svar på sitt andliga sökande. Vilket andligt värde har ett gammalt silveraltare och ett praktfullt konstverk om den medelstida skräcken inför legendens drakar och en vädersolstavla? Självklart har allt detta ett unikt konstnärligt värde - med asbolut inte något som engagerar den arbetande befolkningen i Gamla stan att bearbeta sina aktuella existentiella frågor.
Njut gärna av den kulturella skönheten i den restaurerade Kyrkan och låt Gustav Sjökvists underbara musik klinga mot den nya klangbotten.
Låt detta nu vila.
Gör nu en lika stor satsning i en livskraftig liturgisk akademi som tillsammans med samtidens människor i deras sociala miljö i Gamla stan finner samtidens former för hur Gud söker oss idag med sådana intentioner som Jesus mötte samtidens människor.

Jag gratulerar till det stora konstverket i "bykyrkan". Men låt restaureringskraften nu fortsätta i en aktiv samtidsnära liturgisk akademi med frågan "Hur vill stockholmaren få svar på sina existentiella frågor

Hippie Tanten sa...

Ni finner TV4's sändning från Storkyrkan HÄR

Maja sa...

Du har rätt Per-Ola Larsson; Jesus byggde inte en kyrka. Men dra ut den konsekvensen och vi ska inte ha något prästadöme heller, ingen organiserad kristenhet överhuvudtaget. Det finns ju kristna som ser det på det sättet. Men du är väl präst?

Per-Ola Larsson sa...

Svar till Maja: Visst är jag präst! Men Domkapitlet har förbjudit mej att utöva prsätämbetet p g a min radikalitet. Även präster är senare tiders påfund. I urkyrkan leddes gudstjänsten gemensamt av församlingsföreståndaren tillsammans med folket. Ordet LITURGI betyder "folkets verksamhet". En fortsatt reformation bör rensa bort det som skymmer människans väg till Gud. Ett gott mönster finns i evangelierna.
****************
Jag läser i Expressen att Åke också är stolt över att ha renoverat S;t Jakobs kyrka. Du får det att framstå som om inga renoveringar gjorts tidigare.

Under min tid som Stockholms Församlingsdelegerades ordförande finansierade vi en ansenlig renovering av Storkyrkan ´före Kungens bröllop. Det hade blivit mer om bara församlingen då hade kunnat bestämma sig hur den ville ha det. Vidare gjordes en fullständig fasadrenovering av S:t Jakob liksom inre renoveringar. Det spruckna gravkoret på kyrkogårdens norra sida revs och församlingen fick ett supermodernt församlingshus med tanke på att Kyrkan skulle ha en verksamhet för fritidsfolket i Kungsträdgården. I stället hyr församlingen ut lokalerna kommersiellt. Det hade väl medlemmarna i de andra stockholmsförsamlingarna inte tänkt sig.
Men trots allt får konstnärliga byggnader inte skymma evangeliets väg till människan.

Hippie Tanten sa...

@Per-Ola Larsson
Att sitta i ett vackert kyrkorum gör att människorna kan njuta mer av stunden, som de viger åt reflektion och eftertanke.

Martin Luther som du refererar till, kan knappast påstås ha bidragit till mänsklighetens utveckling och visdom. Mot slutet av sitt liv drev han intensivt linjen att alla judars bostäder skulle förstöras, synagogor brännas, deras pengar konfiskeras och deras frihet kraftigt begränsas. Nej Per-Ola, Luther satt nog inte inne med lösningen på livets mysterier.

Att bejaka människan som fri täkande varelse som faktiskt får må bra utifrån sina mänskliga behov (som att njuta av skönheten hos en kyrka), är en förutsättning för att religionsutövningen skall vara human.

Per-Ola Larsson sa...

Jag ser på Hippie-tantens blogg att hon inte tror på Gud. Då finns det knappast skäl att bedöma om silveraltaret i Storkyrkan stämmer till andakt.

Det är riktigt att Martin Luther mot slutet blev senil. Bedöm honom i stället efter hans gärningar i sin krafts dagar. Då banade han väg för en god kyrkoförnyelse.
(Även Hitler gjorde en del bra saker innan judehatet knäppte till i hans skalle.) Judehat har tyvärr präglat Ismaels ättlingar sedan begynnelsen. Hatet kan endast utrotas genom förutsättningslös kärlek till medmänniskan. Herre låt mig bringa kärlek där hatet råder... (Franciskus)

Duvan sa...

Skulle varir roligt att se den fina kyrkan idag, men jag är i Ramundberget och åker skidor.
Grattis:-)

ordningsfrun sa...

Att det finns präster i Svenska Kyrkan som tillåter brudöverlämning gör mig bedrövad ända in i hjärtat. Alla kyrkans gudstjänster är fyllda med symbolspråk som på olika sätt ska förstärka budskapet som predikas. Att i en vigselgudstjänst välja ett symbolspråk som talar om kvinnan som mannens ägodel och underordnad honom, det ligger så långt bort från det jag tror och hoppas att Svenska Kyrkan står för. Jag hoppas att ni som är inblandade i detta har modet att säga nej.

Per-Ola Larsson sa...

Om en far vill följa sin dotter till altaret och önska henne all välgång tillsammans med den blivande maken har det inget med ojämlikhet att göra.

Det är faderns omtanke om sin dotter som kan bli en fin tradition i Svenska Kyrkan

Jonas sa...

Själv tycker jag det är hemskt att det finns ordningsfruar och präster i Svenska kyrkan som kritiserar dem som väljer att göra som kronprinsessan vill. Som Åke mycket riktigt påpekar (och jag är glad för hans inställning) finns det inget i kyrkohandboken om detta. Jag är helt övertygad om att kronprinsessan inte ser sig själv som Daniels ägodel, och säkert inte nästan alla andra som väljer denna procession. Men bevekelsegrunden är upp till dem och inget för någon annan att fundera på.

Däremot tycker jag nog att kyrkohandboken borde innehålla mer symbolspråk, vilket då också kräver att kyrkan anpassas därefter. Något som är illa är ju att inte knäfall är något som anbefalls, samt att det inte finns knäfall mellan bänkarna. Vilket gör att vi som ändå knäfaller får göra det på kalla, hårda golvet.

Åke ett förslag; kan man inte införskaffa knäfall åtminstone på vissa bänkrader?!

ordningsfrun sa...

Per-Ola:
Varför är det just fäder som ska följa döttrar till altaret? Varför överlämnas inte mannen av sin mor, om det nu bara handlar om en omtanke?

Jonas:
Jag tror inte heller att Victora ser sig som Daniels ägodel. Det gör det ännu mer märkligt att frågan om brudöverlämning ens kommer på tapeten.

Jag har vänner och bekanta som av olika skäl, bl a bibliska sådana, valt att leva i en relation där kvinnan är underordnad mannen. I deras fall tycker jag att brudöverlämning är befogad. Men i detta fall kan jag inte se att symbolspråket speglar den faktiska verkligheten på något plan.

Maria sa...

Gratulerar till den fina renoveringen, Åke.

Angående brudöverlämningen då... Javisst händer det, och förvisso är det fortsatta livet tillsammans viktigare. Men tycker du inte att symbolhandlingarna i vigseln också är viktiga? Att trä ringarna på varandras fingrar till exempel? Gudstjänsten startar med intåget, och den symbolik som uttrycks där sätter tonen. Då tycker jag att det är olyckligt om den tonen blir en av att allt ljus är endast på bruden, eller att bruden måste följas av sin far. Varför i så fall inte av båda sina föräldrar?

Kronprinsessans och Daniels bröllop är inte en privat angelägenhet. Det är ett statsbröllop, betalat av staten och förrättat av ärkebiskop m fl. Vid ett sådant tillfälle tycker jag att det borde vara naturligt att följa svensk tradition. Dessutom kommer vigseln genom sin enorma genomslagskraft att sätta standarden för många år framöver. Om det blir så att vigseln kommer att inledas med brudöverlämning kommer det envisa arbete med att upplysa och ifrågasätta denna sedvänja som många präster i Svenska kyrkan kämpat med göras om intet. Om ärkebiskopen, Lunds biskop och Stockholms domprost inte har någonting att invända, hur ska vi "vanliga" församlingspräster någonsin kunna argumentera emot?
Man kan tycka att det är petitesser, och det gör också många, men när vi redan har många symboler och traditioner som är patriarkala att kämpa mot, varför införa ännu fler?

Anonym sa...

Brudöverlämning,
Ett prinsessbröllop sätter standarden för bröllop. Och min fråga till domprosten är denna: Hur skall jag, som blivande präst i svenska kyrkan, och en som anser att män och kvinnor är lika mycket värda, kunna argumentera mot den unkna seden med brudöverlämning, ifall två biskopar, en överhovpredikant och en domprost tycker att det är helt ok att syboliskt framställla kvinnan som en handelsvara?
Vad är ditt råd? Skall man lägga sig platt och inte stå för någonting som kan tänkas uppröra någon?
Eller kommer de präster som leder vigseln att ta konsekvenserna av sitt ställningstagande att se kvinnans som en ägodel och läsa ur Ef 5:21-24? eller skall man vela?

Galaxa sa...

Det är helt enkelt oerhört att man som Per-Ola Larsson kan kalla sig radikal och sedan inte förstå hur bakåtsträvande brudöverlämning är. Dett ahar heööer inget med ordningsmän och-kvinnor att göra. Kronprinsessan Victorias bröllop är ingen privat angelägenhet - hon är vår blivande stadsschef, och vigseln kommer att ske i närvaro av media och representanter för andra länder. Att följa Svenska kyrkans sedan "goes with the job". Hon om någon, med sin gedigna utbildning, borde förstå vilka signaler det sänder ut, om hon väljer att bli överlämnad som en handelsvara.

Anonym sa...

Det är väl bara att omtolka innebörden till att betyda något annat för de som har svårt med brudöverlämning,det har SvK gjort i andra frågor så varför inte i denna?

GnurrFuzz sa...

Jag vill instämma i det Ordningsfrun skriver 2 maj 2010 20.23 Och betona värdet av att avstå från att "sälja bruden" i en brudöverlämning. Att medverka till detta är ovärdigt, eller borde vara ovärdigt för en präst i Svenska kyrkan.

Jonas sa...

Fru eller fröken ordningsfru. Varken du eller jag vet vilka bevekelsegrunder HKH Kronprinsessan Victoria har för valet av procession. Varken du eller jag har egentligen något med det att göra, möjligen har vigselförättaren och de koncelebrerande biskoparna/prästerna något med det att göra om hon vill tala om det. Som bekant står det inget i kyrkohandboken om hur processionen ska gå till. Då är därmed diskussionen egentligen avslutad. Och ännu mer så eftersom att det är en kunglig och de ska vi ha extra respekt för.

För min del tycker jag att det är ytterst ovärdigt av Greger och andra att på detta sätt kritisera HKH kronprinsessan Victoria och de många andra som väljer denna procession - samt domprost Åke och de övriga. För övrig kunde Kronprinsessan valt att gå till Missionsprovinsen men i sin stora nåd - och vilket nog var förnuftigt - har hon vänt sig till Svenska kyrkan.

Kronprinsessan gör helt rätt, särskilt som hon nu struntar i det som är "politiskt korrekt". Bravo!! Kärleken övervinner allt. Fröjda er och var glada! Ära vare Fadern, Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.

Per-Ola Larsson sa...

Nu får väl några av Er skärpa sig. Varifrån har Ni fått att den blivande hustrun idag skulle vara en handelsvara??

Det var en bra idé mamman skall kunna leda bruden till altaret - eller varför inte båda förädrarna? I konsekvens kan bäl också brudgummen kunna föras in av hans föräldrar. Varken det ena eller det andra har något med ojämlikehet eller förtryck att göra. Det vore en fin sed när två släkter förenas gemom vigseln.

Anonym sa...

@Jonas: Det finns symbolspråk i våra ceremonier och gudstjänster, förvisso ej i HB, och en sån symbol är det gamla medeltida juridiska kravet, då kvinnor inte var myndiga - att "giftasmannen" (ex pappa)lämnade fram kvinnan som myndling till maken som tog över förmyndarskapet. Visst, så kan vi göra så, och med ens så skiner inte storkyrkan längre för att den är nytvättad utan nybyggd under Magnus Birgersson, då inga kvinnor fick bli regent /Dogh/

Jonas sa...

Du anonyme, Dogh. 1. Vi är överens om att kyrkhandboken inte är ett hinder för den valda processionen. 2. HKH Kronprinsessan är HKH Kronprinsessan, varför extra hänsyn måste tas till hennes önskemål. (Ja det är skillnad på folk och folk; inte inför Gud men i detta sammanhang). 3. HKH Kronprinsessan har inte uttalat och har säkerligen inte tänkt att den valda ordningen ska symbolisera något som vissa (många) anser som kvinnoförnedrande eller liknande. Därmed är saken ju avklarad.

För övrigt är det ju egentligen fel att HKH Kronprinsessan Victoria är Kronprinsessa och inte prinsessa; här håller jag med HM Konungen. Detta är dock överspelat nu och alla har accepterat de förhållanden som råder.

Anonym sa...

@ Jonas: Å andra sidan är kungahuset svenskakyrkans främsta benefaktörer, allt enligt lag. Då åligger det dem också att leva enligt hur svenska kyrkans seder kommit att utvecklas, speciellt som detta kommer att påverka mängder av unga par som inget vet om svensk historia. Det är olyckligt även om det är lagligt.

Det tillåtna är som bekant inte alltid lämpligt, och att enbart hävda ett gott uppsåt som tillräckligt känns orimligt Det finns en mängd saker som inte tillåts oss hur goda våra uppsåt än är.

Det är helt enkelt så att hovet valt fel entre för denna vigselgudstjänst, och detta fel har sen godtagits utav kyrkan som på så sätt dubblat felet. Det är mycket olyckligt! Att det är tillåtet hör inte hit.

Men kyrkan blev fin vad jag kan se. Den var mer sordid när jag vigdes där... under rätt gudstjänstformer.. /Dogh/

Jonas sa...

Du anonyme, enligt vilken lag (ange SFS nummer och paragraf tack) är kungahuset Svenska kyrkans största benefaktörer?! Syftar du på regeringsformen står det inte där att kungahuset måste vara medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns absolut inte något som gör att det åligger dem att leva enligt Svenska kyrkans seder hur de utvecklas, det gör det inte - i sig - för mig själv heller i egenskap av medlem i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är faktiskt inte någon statskyrka längre (även om det finns en lag om Svenska kyrkan) så att kungahuset skulle mycket väl kunna gå ut i pressen och tycka till om både det ena och det andra om situationen i Svenska kyrkan, utan att det skulle strida mot grundlagen.

Något fel har mot bakgrund av ovanstående samt vad jag tidigare har skrivit därmed inte begåtts varesig från Kungahuset eller från domkyrkoförsamlingen.

Anonym sa...

Ur successionsordningen....ex:

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag
(1979:935).

Genom att rätta sig efter förreformatorisk sedvänja, så skulle säkert den extreme regelryttaren hävda att Victoria lyckats avsäga sig tronen ;-)

Givetvis kan vi alltid smågrolla såhär och kasta citat på varann, men faktum är, vad som än gäller att Victoria förstör för svensk sed genom att slarva med symboliken, och så gör och de vigselförrättande prelaterna. Smak sak eller inte - Vi är som sagt 1700 medlemmar och troligen finns det andra som inte ids uttala sig i frågan, och tyvärr är det nog många som tappar respekten för kungahuset därför att man inte vet att det är en gammal juridisk sed, utan tror att det är Hollywood som gett idén......och kanske är det det.....vilket gör det ännu värre. Ett kungahus (enl. mig) bör vara mer kulturellt än att bara lyssna på Tomas Ledin och klämma lagg... /Dogh/

Jonas sa...

Dogh; Du citerade ur successionsordningen, det var väl det jag tänkte. Stod det Svenska kyrkan där? Nej. Alltså faller din argumentation, i vart fall nu när Svenska kyrkan inte längre är statskyrka. Sedvänjor som hur man går i processionen har inget med Svenska kyrkans bekännelseskrifter och lära att göra. Det är inte heller någon sedvänja som förstör; i den mån det är en sedvänja så förstörs den inte, det förekommer redan sådana processioner vilket innebär att den redan är uppluckrad, dessutom så kan sedvänjor förändras - i vart fall de som inte är av Gud.

Tappar man respekten för en sån sak, ja då är det som om man lämnar Svenska kyrkan för att det är för att spara pengar, då är man inte särskilt troende redan innan.

Anonym sa...

Läs igen... Det nämns något som stadfäster att man VISST måste vara med i svenska kyrkan. Visst är kyrkan ständigt stadd i förändring och den är det både på en demokratisk grund och en uppenbarad. Att tolka den uppenbarade läran är satt i händerna på människor och då har många teologer tolkat som så att man anser brudöverlämning som något olämpligt - men visst kan man ha annan åsikt. Att bestämma vilken ordning som är av Gud är svårt och kanske onödigt, men att vissa bruk inte överensstämmer med önskvärd praxis är lätt att se.

Visst har symboler i riten med bekännelsen att göra Jag tror givetvis inte att brudöverlämning nämns i stora katekesen, men att symbolik och rit hör ihop kan du se där och i vissa av de Schmalkaldiska trosartiklarna. Sen tror jag knappast att du och jag kommer lämna våra positioner - och därför är det väl lika bra att avsluta innan Åke är tvungen att bädda varsin gästsäng åt oss och tala om var tepåsarna finns om vi fortsätter gagga. Tack för replik-växlingen i vilket fall! Vi kanske ses i en annan fråga. /Dogh/

Jonas sa...

Hej igen Dogh. Jag har redan läst vad som står i successionsordningen, och är sannolikt mer kunnig i området än du såvida du inte doktorerat i statsrätt. Det står inget om att man måste vara medlem i Svenska kyrkan; och om så vore hade det inte varit något hinder att vända sig till Missionsprovinsen..det står som sagt inget om brudöverlämnning i bekännelseskrifterna, och knappast heller i några andra kyrkliga dokument av värde, eller finns behandlat i några avhandlingar..Men jag håller med dig att symbolik och rit ofta hänger i hop..därför är det ju oerhört mycket allvarligare när inte allt nattvardsvin konsumeras efter mässan utan hälls ut på en del håll.

Ja, jag tror inte vi kommer längre just nu, tack själv för replikväxlingen, förhoppningsvis har även någon annan haft intresse av den.

Duvan sa...

Kronprinsessan är nog förmodligen inte djupt troende. Hon ser inte detta med brudöverlämning som ex. en präst gör. Jag kan tänka mig att hon ser det som en symbol handling för att hon så småningom
skall ta över "kunga tron". I och med giftemålet så kommer hon ett steg närmare övertagandet från sin pappa. Det är ju faktiskt lite mer speciellt att ta över en "kunga tron" än att för gemene man gifta sig i en kyrka.

Jonas sa...

Duvan, är du säker på att hon inte är djupt troende? Jag tror att kungahuset är mer troende än svenskar i gemen..

Panoptes sa...

Sucessionsordningens krav på statschefens (och tronföljares) tro är ett av flera konstitutionella behörighetskrav som SVERIGES RIKSDAG ställer på statschef och tronföljare. Uppfyllandet av detta behörighetskrav görs av REGERINGEN. I samband med grundlagsutredningen, förarbeten och proposition vid tiden för Svenska Kyrkans skiljande från staten gjorde Riksdagen klart för alla som kan läsa att Svenska Kyrkan inte har med stipulerandet eller verifierandet med statschefens tro att göra. Endast via hovkonsistoriets historiska sammanlänkning med SvK är statschefen i praktiken sammanbunden med SvK, och därför kan det antas att statsrådet, om statsrådet någon gång vill bedöma uppfyllandet av detta statschefsbehörighetskrav, gör det enkelt för sig själv och likställer detta med medlemskap i Svk och utövande av tro därigenom.
Jag är inte jurist, men det är inte mycket i bokstaven i nuvarande SO som annars länkar ihop statschefen med SvK.
Med andra ord: signaturen "Jonas" är mer på bollen än de flesta andra i denna kommentarstråd.

Panoptes sa...

Korrigering av 2:a meningen: det skall stå:

"Kontroll av uppfyllandet av detta behörighetskrav..."