söndag 10 oktober 2010

Mer kristendomskunskap i skolan?

Jo, jag vet att jag skrivit om detta ämne tidigare. Det borde vara mer kristendomskunskap i skolorna och nu har regeringen fatt beslut om detta. Det är ju glädjande..eller? Jo, det är klart att jag vill att svenska barn och ungdomar ska lära sig mer om den i Sverige dominerande livsåskådningen. På så många olika sätt påverkas vi av vad kristendomen gjort och gör. Alla behöver en god kunskap om vad kristen trostolkning kan innebära (det finns ju som bekant flera kristna trostolkningar). Men samtidigt får vi inte glömma bort att våra barn och ungdomar (och vi vuxna) behöver mer kunskap om vad Islam (med många olika tolkningsmöjligheter) och Judendom kan innebära. Vi behöver större förståelse för vad Hinduismen och Buddismen innebär. Vi möter också dem i Sverige. Kanske är det så att religionskunskapen borde beredas något större plats i undervisningen för att möjliggöra både bredare kunskap om kristendomstolkningar och kunskap om de andra stora religionerna.

Religionens roll i vår värld är ju både stor och viktig, på gott och på ont. Många konflikter har religiösa under- och övertoner. Vi behöver förstå mer av dessa "toner" för att minska hat och utanförskap.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Har vi blivit rädda för det svenska? Så att svenska kyrkan inte ens kan glädja sig över att skolan ska undervisa mera om kristendomen. Har vi låtit sverigedemokraterna påverka oss så att vi inte längra kan tycka att det svenska är bra? Då har de ju fått makt över oss.
Sen en sak till, det är konstigt att andra personer vet mer än mig själv om huruvida jag som enskild individ är sedd eller ej i kyrkan. Nej, jag är inte sedd där. Bara för att du är det så är inte jag det. Sorgligt men sant.
Hälsningar Mia

Anonym sa...

För mig som haft både kristendomsundervisning och religionskunskap i skolan har det inneburit att jag har lättare för att förstå andra religioner då jag kan utgå ifrån kristendomen vid jämförelsen. Detta har medfört att jag är positiv till andra religioner och även till islam. Svårigheten finns nog ofta om man inte har tillräcklig kunskap och då är det risk att man ser mer olikheter än likheter i vart fall avseende de monoteistiska religionerna. Sedan kan jag tycka att det borde vara en självklarhet att man initialt lär sig mest om det som varit mest betydelsefullt i ett land historiskt och påverkat mest. De blir lite konstigt om man bara skall bortse från det?

P-A Jonsson sa...

Den viktiga frågan är skiljelinjen mellan undervisning och förkunnelse.
Att ge kristendomen en absolut särställning leder lätt in på förkunnelsens område. I ett land där kyrka och stat är skilda från varandra så ska inte staten särskilja en religion från en annan.

Anonym sa...

Självklart skall det i skolan vara undervisning avseende religioner och inte förkunnelse anser även jag som troende kristen.

Jonas sa...

Det finns flera skäl till att det bör vara en viss tonvikt på kristendomen i religionsundervisningen. Utifrån kristen synvinkel bör man inte hymla över att vi vill att alla ska få höra det glada evangeliet och omvända sig; att alla får redan på att vägen till Gud endast går genom Jesus Kristus; att religion verkligen inte är en privatsak och att den kristna läran får uttryck även i det offentliga livet. Det är naturligtvis inte detsamma som att folk ska omvändas med tvång..men det skadar inte att de får undervisning och upplysning så att de får välja själva.

Anonym sa...

Ja så kan det låta när avfallet gått för långt men precis som i Ruts bok så kommer intoleransens feta nylle fram när kristna vågar påstå att Kristendomens sannings anspråk proklameras.