onsdag 15 december 2010

Den gyllne regeln.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för Er, det skall ni också göra för dem. (Matt 7:12) Orden är hämtade ur Jesu bergspredikan och är välkända inom såväl kristendomen som i andra religioner. Också icketroende kan tycka att det är kloka ord därför att det handlar om medmänsklighet och respekt, samma respekt som vi vill att andra ska visa oss.

När det talas om att vi inte ska vika oss gällande den konstnärliga friheten måste man först och främst fråga sig om det är tillrådligt att göra vadhelst i namn av den konstnärliga friheten (Anna Odells "konstnärliga" experiment är ett annat exempel). Som sagt så störs jag inte av rondellhundar med Muhammed och skulle inte störas av att se Jesus som en rondellhund. Men det är jag och utifrån min teologi och mitt sätt att förstå den kristna trons innersta kärna. Kanske skulle jag skratta lite, tycka att det var fånigt, men Jesus blir inte mindre. Jesu storhet går inte att rubba, menar jag. Men, åter igen, det är den teologi som jag (och många med mig i Svenska kyrkan) företräder.

Men i respekt för att mina muslimska syskon blir sårade av att Muhammed är framställd som en hund när man inte alls i bild ska framställa Muhammed, borde man vara restriktiv, ja rent av avstå från sådana framställningar oavsett om det sker i den konstnärliga frihetens namn.

Sharialagar som dömer till döden är inget vi ska vika oss för. De ska inte styra den svenska lagstiftande församlingen, men en sorts god medmänsklig respekt kan få vara med och styra våra handlingar oavsett om det gäller oss själva, våra muslimska, judiska, hinduiska, buddistiska eller ateistiska syskon.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för Er, det skall ni också göra för dem.

Med den regeln kommer man långt.

21 kommentarer:

Lars Flemström sa...

Åke, det är inte ofta jag håller med dig till 100 %, men nu instämmer jag till 100 % i det som du har skrivit.

Quo wadis sa...

Åke, kan du känna någon respekt för att dina kristna syskon blir sårade av att se Jesus framställd t ex som sexualiserad homosexuell, eller nersänkt i en glaskanna med urin? Sedan detta med bildförbud - många islamologer anser att det inte alls finns något enhetligt förbud inom islam mot att avbilda människor, inte ens muhammed. Det går lätt att hitta bilder av muhammed i muslimska länder.

Bortsett från detta så instämmer jag också i denna bloggtext.

P-A Jonsson sa...

Quo Wadis,

Skillanden är att islam i huvudsak har ett strikt avbildningsförbud.

Och säger det inte mer om dig än om Jesus när du blir sårad av att se Jesus i homosexuellt relaterade bilder? Är det kanske inte just så att vi måste lära oss att se Jesus i alla - speciellt de som andra ser ner på eller föraktar?

Jag har en obehaglig känsla av att om Jesus skulle komma tillbaka till jorden idag så skulle vi stöta bort honom...

LeoH sa...

Åke varför sätter du citattecken runt ordet konstnärlig, när det gäller Anna Odells konstnärliga gestaltning?

Odells konst tar ställning för de utsatta, där Wilks rondellhund är en föraktfull spottloska på de utsatta.

Anonym sa...

P-A
Så du menar att en sårad och kränkt muslim skall vi ta hänsyn till, men inte en sårad kristen. Då är det han/hon som skall ändra sig, men i förhållande till muslimerna skall vi ändra oss.???
Vi har inte något bildningsförbud som kristna, men dock ett hädelseförbud!
L

Anonym sa...

Vad intressant detta blev.

Åke, kan du inte skriva ett inlägg om hur du egentligen tänker. Kring konsten och religionen.

"Är det tillrådligt att göra vadhelst i namn av den konstnärliga friheten?"

I ditt universum är Anna Odell "konstnärlig". EOW är Konstnärlig med stort K. Lars Wilks är provokation.

Det säger någonting om dig, och kanske också något om "många inom Svenska kyrkan" men ändå?

Du hade antagligen avfärdat Marcel Duchamps urinoar som ren provokation, eller möjligtvis "konstnärlig." Den var ren provokation. Men den kom att omforma konsthistorien. Man vet aldrig. Så enkelt är det. Så svårt.

Jag tycker som sagt tidigare att det var modigt av SvK att ställa ut EOW, men samtidigt var det ju en ren provokation.

Kan du inte skriva ett seriöst inlägg om just detta: Varför tycks det så viktigt för SvK att inte stöta sig med sina muslimska syskon när man uppenbarligen finner det ok att stöta bort sina kristna syskon?

De kristna som uppgfattar EOW i kyrkorummet som avskräckande betecknas intoleranta. Dem ska vi stänga ute. Men de muslimer som uppfattar rondellhundar som stötande ska vi ta till oss?

Ärligt. Jag fattar ingenting. Ingeting.

tant lila sa...

Carolina, det verkar vara flera som inte fattar så mycket av det som sägs.
Lars Vilks är en provokatör, sedan lång tid tillbaka. Hans rondellhund kan inte betraktas som någon som helst konst, inte ens om folk ligger avsvimmade runt den, för det konstnärliga värdet sitter inte i hur folk reagerar.
Vad vill han säga?
Det råder bildförbud inom islam.Man får inte avbilda profeten Muhammed. Och hundar anses orena som djur. Att då sätta en avbildning av profeten i en rondell som en hund måste väl varje tänkande människa begripa är en kränkning och en provokation mot islam och mot troende muslimer!
EOW har ju ett budskap i sin konst. Ett kristet budskap!
Att sedan finkulturen sitter så hårt i väggarna att detta är opassande är en annan sak. Det finns mycket som stöter dem som är fina i kanten inom kyrkan!
Jag skulle inte heller stämma in i att det är konst att låtsas spela psykotisk.Det finns väl andra sätt att kritisera psykvård än att missbruka sjukvården.
Så, jag anser nog att Åke Bonnier har helt rätt. Och till skillnad från honom är jag inte präst utan faktiskt konsthistoriker i grunden.
Och inte anser jag att Marcel Duchamps urinoir omformade konsthistorien. Inte sett i nutida perspektiv.

Lars Flemström sa...

Det har påståtts att kristendomen inte har något bildförbud. Det är inte riktigt. Bildförbudet finns i GT. Men i västerländsk kristendom gäller förbudet snarare användningen av bilden än framställningen av bilden. Om man "ser Jesus i en bild" har man nog överträtt bildförbudet.

Den protestantiska traditionen är restriktiv med bilder, men frikyrkorna går generellt längre än de lutherksa kyrkorna. Därför överkalkades de medeltida målningarna i de flesta svenska kyrkorna under 1700- och 1800-talet. Dessa bilder var tillkomna under medeltiden som pedagogiska hjälpmedel snarare än som regelrätta avbildningar av det heliga.

Den östkristna ikonkonsten är ett uttryck för kristendomens "partitiella" bildförbud. Ikon-bilderna är ju berövade alla individuella drag och skiljer sig därför markant från Ecce homo-bilderna, även om man bortser det homosexuella.

Det där med att "se" Jesus i medmänniskan tycker jag dessutom är tvivelaktig teologi. Om någon skulle börja tillbe "Jesus i mig" skulle jag protestera vilt. Jag vill inte vara någons avgud!

Quo wadis sa...

P-A, ja, jag hoppas det säger något om mig att bli ledsen och sårad när Jesus visas upp som naken, homosexuell. Har faktiskt inte träffat något kristen, och f ö ingen annan heller som tycker det är särskilt tilltalande. Sedan kan man undra varför man alltid avbildar homosexuella nakna och/eller i sexuella situationer. De homosexuella jag känner har lika ofta kläderna på som jag själv har.

Slutligen, vad betyder det att Islam huvudsakligen har ett bildförbud - vad jag vet varierar detta mycket beroende både på lokala förhållanden och vilken gren av Islam det handlar om.

Lars Flemström sa...

Det är märkligt hur man kan använda den här utställningen som något slags lackmustest på vem som är en "god kristen".

Såvitt jag vet har islam ett absolut bildförbud, men kunskapen om detta varierar säkert och det finns väl sekulariserade samhällen där man struntar i vad religionen säger även i muslimländerna.

P-A Jonsson sa...

L, Quo Wadis, Lars Flemstöm m fl,

Vad är hädelsen i att avbilda Jesus i ett homosexuellt sammanhang?
Kan det kanske vara så att det handlar om den gamla vanliga homofobin?
Om vi tänker på vilka Jesus omgick med och delade måltider med så vore det väl inte alls underligt om han idag skulle göra detsamma med homosexuella?
Är det inte så att en del försöker placera Jesus på en piedestal i en skinande vit mantel? För mig är det i total motsats till evangeliernas berättelser.

Vad gäller skillnaden på EOW och Vilks så är det viktigt att inse att Vilks ambition endast var att provocera medan EOW ville förmedla något viktigt om kristen tro.


Om det gäller Jesus brist på kläder i några bilder så är mitt råd att åka runt och titta på de krucifix och bilder på den korsfäste Jesus som finns i våra kyrkor...

Vad gäller "att se det gudomliga i oss alla" så har det stark förankring i Bibeln.
- Vi är skapade till Guds avbild.
- Vi är Guds barn.
- Vad vi gör en av dessa minsta gör vi också mot Jesus.


Jag tycker också att "tant lila" uttrycker mycket kloka saker i sitt senaste inlägg.

Dessa mina minsta bröder sa...

Jag håller med dej Åke B
Vi skall inte såra andra människors tro. Visst yttrandefrihet är viktigt men vi skall hantera den med ansvar.( Det tycker jag inte Lars Wilks gör) Vi kristna känner oss ibland kränkta när man missbrukar bilder som vi har heliga.

tant lila sa...

Tack PA, jag tycker också att du är klok i det du skriver idag!
Och jag blir ytterst upprörd när man sätter likhetstecken mellan homosexuella och synd eller "sämre sorts" folk.
Har vi inte fått nog av uppblåst översitteri inom kyrkan? Och var finns det mer skit under naglarna än inom den förljugna småborgerligheten med sina - även för dem själva- förkvävande, falska och trånga ramar.
Om man inte kan se Jesus i sina medmänniskor, utan endast i bibelcitat och dogmer, tror jag att det är bäst att man lägger Bibeln åt sidan ett tag och tittar djupare i medmänniskorna!

Lars Flemström sa...

P-A,
om du försöker påskina något om mig får du uttrycka dig mindre vårdslöst.

Var har jag skrivit att det är hädelse att avbilda Jesus i ett homosexuellt sammanhang? Har någon annan skrivit det?

Du gör precis det jag har kritiserat, använder Ecce homo-utställningen som något slags lackmustest. Trist debattstil att tillskriva folk åsikter för att de inte låter sig förhöras.

Hade utställningen passat att visas i kyrkor om man hade bytt ut "bögarna" mot suktande kvinnor?

Jag håller dock med om att det är skillnad mellan EOW och Vilks.

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Jag ber att få hänvisa till vad du skrivit i en föregående diskussion på den här bloggsidan.
Jag kan bara utgå från vad du skriver,, utan att spekulera i varför. Jag ställde dock några frågor för att bli klar över vad du egentligen menar.

Lars Flemström sa...

Och jag blir upprörd av allt utpekande av medmänniskor som en "sämre sorts folk, oavsett sexuell läggning eller klasstillhörighet.

Och är det inte att kasta sten i glashus att tala förklenande om "småborgerligheten" Jag skulle tro att den genomsnittliga gudstjänstbesökaren i Sverige, ingen nämnd och ingen glömd, tillhör just det socialklassen.

Lars Flemström sa...

Då får jag väl upprepa vad jag skrev i föregående diskussion. Jag skrev följande 15 dec. 12.57:

"Jag behöver inte upprepa det som andra har skrivit, när det gäller vad som ska visas i kyrkorummet. Jag skulle inte protestera om man skulle visa bilden med 'läderbögarna' i kyrkorummet, men det finns fler bilder i uställningen, och andra får tala för sig."

Den bilden visar en upphöjd Jesus omgiven av en grupp homosexuella män, i kläder av läder, vilka sträcker sina händer upp mot Jesus, med ansiktsuttryck som KAN tolkas som sexuell åtrå. Andra tolkningar, exempelvis att de vill bli frälsta, är också tänkbara. Jesus avvisar dem inte, men gör inte heller något sexuellt.

När jag har skrivit att jag för min personliga del inte skulle protestera om just den bilden skulle visas t.o.m. i kyrkorummet (ingen här har velat förbjuda visning i andra lokaler), så kan väl inte det tolkas så att jag inte tror att Jesus skulle umgås med homosexuella om han kom tillbaka idag?

Han skulle umgås med alla slags människor.

Tomas sa...

Sorry Åke, jag tycker att ditt resonemang brister. Vad många svenskar inte verkar förstå är att det finns verklig ondska i världen. Det pågår krig mot al Qaida, talibaner och andra terrorgrupper. Då fungerar det inte med resonemang av typen "om vi är snälla mot dem så är de snälla mot oss".

Lars Flemström sa...

Lite off topic har frågan kommit upp om man kan "se" Jesus i medmänniskan. Jag skrev att det är tvivelaktig teologi. Om det också är felaktig teologi får väl ändå anses bero på vad den som säger så egentligen menar. Och det är väl märkligt att jag får kritik för att jag har skrivit att jag inte vill vara någons avgud. Att dyrka människor som gudar ansågs av de första kristna som så allvarlig synd, så att de hellre valde döden. Då var det ingen mindre än kejsaren som skulle dyrkas som en gud.

Mig veterligt är Gud = Fadern, Sonen och den helige Anden. Allt annat, både änglar och människor (både nu levande och de avlidnas själar) är skapat. Att upphöja delar av skapelsen till gudar var under forntiden den vanligaste formen av avgudadyrkan.

Att människan är skapad till Guds avbild gör inte en människa till Gud - lika lite som ett foto är en människa.

Vad betyder det egentligen att "se" Jesus i en bild av en människa, som föreställer en vanlig människa ... som är en avbild av Gud?

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Varför anser du att det är fel att visa "Ecce Homo" i kyrkor?
Vilka element i den utställningen gör den till en "hädelse" eller till bärare av "syndiga tankar" om den visas i ett kyrkorum?

Kan du förklara vad du anser vara "pornografiskt" i t ex "Ecce Homo"? Vilka element i den gör den pornografisk?


Du säger att svaret på mina frågor finns i det andra har skrivit. För mig är det omöjligt att veta vilka andra du avser.
Jag är dessutom intresserad av DINA svar eftersom det är DU som har påstått vissa saker. :-)


Vad gäller den saken som är "off topic", dvs det gudomliga i människan så tror jag att du gör ett tankefel. Bara för att man kan se det gudomliga i en människa så innebär inte det att man ska tillbe människan.
Vi människor är skapade med förmågan att göra det goda, med förmågan till kärlek. Detta är det gudomliga i oss, när Gud verkar genom oss. Men det gör oss inte till Gud - vi kan inte skapa, vi kan bara ge ett återsken.

P-A Jonsson sa...

Tomas,

Du talar om kriget mot ondskan i form av al Qaida, talibaner och andra terrorgrupper.
Men vad har det att göra med vanlig respekt mellan människor av olika tro?
Eller menar du att publicering av provocerande bilder är ett led i kriget mot terrorn? Jag är inte riktigt med på vad du menar...