måndag 13 december 2010

Terror och Gud.

Så var då terrordåd ett faktum också i Sverige. En person har begått ett fruktansvärt illdåd som kunde slutat ännu värre än vad det gjorde. Sverigedemokraterna muttrar stillsamt "Vad var det vi sa?!" Säkert väcks tankar om tuffare invandrarpolitik, skärpta kontroller, ökad bevakning, och inte minst stakare kritik mot Islam. För det måste ju vara muslimernas fel att det blir på detta sätt. Det måste vara alla som inte inordnar sig under den kristna traditionen som åstadkommer terror, inte bara i Stockholm utan överallt. Eller hur...? Ja, det finns så många märkliga tankar som kan väckas och än värre uttalas.

Låt oss sluta upp bakom våra muslimska bröder och systrar som står för den tolkning av Islam som handlar om att leva ett liv i vördnad för Allah i gemenskap med systrar och bröder bland bokens folk. Låt oss höja vår röst mot all islamofobi och samtidigt vara lika kritiska mot muslimer som mot judar och kristna och andra religiösa anhängare som brukar våld och dödliga attacker i syfte att hävda sitt eget!

Låt oss stå upp för ett samhälle där man har rätt att leva sin tro i stolthet över sin egen tillhörighet och i god nyfiken respekt för andras övertygelse! I detta sammanhang och i dessa dagar är det, för mig, värt att upprepa det som jag skrivit och sagt mången gång: Det finns bara en Gud och det är Gud! Men Gud har många vägar!

Tack gode Gud!

13 kommentarer:

Anonym sa...

Varför använder du det tragiska som hänt genom att slå på kristna?

P-A Jonsson sa...

Tack Åke!


Anonym,
Hur menar du att Åke kritiserar kristna?
Jag upplever att han tar till orda mot all terror - oavsett personens religiösa bakgrund. Och att han tar till orda mot alla som vill begränsa människors rättigheter och friheter.

tant lila sa...

Efter vad jag tolkar av media så beror terrorangreppet på Lars Vilks och svenska truppernas närvaro i Afghanistan.
Det är kanske dags att höja rösten för att provokatören Lars Vilks ska få lämna Sverige och varför inte för att han ska betala bevakningen från SÄPO själv. Hans miserabla provokationer har varken något med yttrandefrihet eller med konst att göra, som jag ser det. Det är bara ett sätt för honom för att få fokus på sig själv. Han kan väl ta kostnaderna som marknadsföring.
Jag håller mig Dig, Åke, att om man tror på den ende Guden då är han också muslimernas gud. Vi har väl inte flera gudar som kristna?Mångkultur kräver också respekt om den ska fungera!

Anonym sa...

Jag tycker Lars Vilks har varit obehagligt respektlös med sin karikatyr, trots detta ska vare sig han eller andra behöva sätta livet till. Sen tror vi på olika gudar, och inte på en och samma Gud. Detta får vi leva med precis som det faktum att en övertygad vänsterpartist med tron att kvinnlighet och manlighet är socialt skapade kategorier och en marknadsliberal person med värdekonservativa idéer INTE uttrycker samma sak fast på olika sätt, trots detta vare sig behöver hata eller döda varandra.
/Robin

Lars Flemström sa...

Nog var det en konstig formulering, men jag utgår från att den inte var menad som Anonym har tolkat den. För det är väl klart att vi inte ska vara mindre kritiska mot muslimer än mot judar och kristna?

Men vi kan kanske säga tt VI inte ska vara lika kritiska mot muslimer som de värsta judendomskritikerna och kristendomskritikerna är mot judar respektive kristna?

Det är väl självklart att det för en kristen bara kan finnas en Gud, att det för en jude bara kan finnas en Gud, att det för en muslim bara kan finnas en Gud. Att de därmed skulle tro på samma Gud är en missuppfattning av det odontologiska gudsbeviset. Frågan om judar, kristna och muslimer tror på samma Gud är lite för svår för att jag ska leverera ett tvärsäkert svar.

Men en gemensam Gud är ingen förutsättning för att bilda en enad front över religionsgränserna för religionsfrihet, fred, säkerhet och nationell enhet. Faktum är att Sverige nu har angripits av en fiende, som angriper alla som inte delar deras egen förvridna tolkning av islam. Offren är (andra) muslimer, kristna irakier, israeliska judar och afrikanska animister (avgudadyrkare). De har även givit sig på de Buddha-statyerna i Afghanistan, vilka har räknats som "världsarv".

"Bokens folk" är en benämning inom islam på judar och kristna. Självklart skall vi, som tillhör "bokens folk", ställa upp för muslimer som vill leva i gemenskap med "bokens folk", d.v.s. i gemenskap med oss. Detta alldeles oavsett svaret på den teologiska frågan om vi tror på samma Gud eller på olika gudar.

Vi konstaterar alltså att terroristerna angriper denna gemenskap, den nationella gemenskapen mellan människor med olika tro. Men vi konstaterar också att det finns politiska krafter, som under kristen täckmantel vill skapa konflikter med dem, som avviker från den s.k. kulturkristendomen (d.v.s. den kristna religionens yttre uttrycksformer i Sverige, när den är berövad sitt andliga innehåll).

Avviker från den svenska kulturkristendomen gör inte bara muslimerna, utan även judar och orientalisks kristna - däremot inte ateister som deltar i de traditionella kristna ceremonierna, utan att tro på dem.

Begreppet att vi tror på "en allmännelig kristen kyrka, de heligas samfund" i trosbekännelsen syftar emellertid på alla döpta, och alltså inte bara på oss som är uppvuxna med den svenska "kulturkristendomen". Muslimerna (och judarna)tillhör uppenbarligen inte denna gemenskap, eftersom de inte är döpta i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Men det hindrar alltså inte att de de svenska muslimerna tillhör den numera mångreligiösa svenska gemenskapen, den svenska nationen. Och de tillhör också gemenskapen mellan världens folk. Och tillsammans med dem ska vi bekämpa de mörka krafter som vill förstöra och splittra den svenska nationen efter religiösa och etniska gränser. Och detta oavsett om splittrarna uppträder under islamistisk eller kulturkristen täckmantel.

De som kallar sig "de nationella" är nationens fiender. Vi ska inte ha en "jugoslavisering" av Sverige.

Tack, Åke.

Anonym sa...

Till PA.
Jag menar att Åke i sitt inlägg verkar vilja ge en kollektiv bestraffning / fundering till samtliga religiösa!? Det är som om jag slår en oskyldig och färgad kille på käften och åker dit, men både du och jag straffas för vad jag har gjort mig skyldig till (JAG för att jag är skyldig - DU för att du är vit som jag och därmed indirekt skyldig). Sorry, but I don get it!

P-A Jonsson sa...

Anonym,

Jag ser inte vad i det Åke skrivit som du kan tolka på det sättet?
Kan du precisera?

Jag upplever att Åke varnar oss för att gå i den fällan som du beskriver.

(Sedan har han en formulering som jag gissar måste vara felskriven helt enkelt: "Låt oss höja vår röst mot all islamofobi utan att vara lika kritiska mot muslimer som mot judar och kristna och andra religiösa anhängare som brukar våld och dödliga attacker i syfte att hävda sitt eget!")

Quo wadis sa...

Det är väl alldeles uppenbart att Åke B slår på kristna när han skriver: "För det måste ju vara muslimernas fel att det blir på detta sätt. Det måste vara alla som inte inordnar sig under den kristna traditionen som åstadkommer terror, inte bara i Stockholm utan överallt."
Faktiskt riktigt dumt skrivet som knappast leder till det som Åke B önskar lite längre ner. Vore påsin plats att Åke B förklarar vad han egentligen vill säga.

Anonym sa...

Tack Quo Wadis, det var väl ungefär det jag försökte säga.

P-A Jonsson sa...

Quo wadis,

Hur kan du få det till att "slå på kristna"?
Kritiken i det Åke skriver riktar sig mot de som väljer att baserat på lördagens terrorhändelse angripa muslimer i allmänhet. Det han skriver (och som du citerar) är ju ett exempel på hur snurrigt en del sådana människor resonerar.
Det blir tydligt om du också läser den mening som han avslutar det stycket med: "Ja, det finns så många märkliga tankar som kan väckas och än värre uttalas."

Åke Bonnier sa...

Hej alla bloggläsare:
1) Jo det är en felformulering (beklagar!!) i mitt blogginlägg. Det ska vara såsom det nu står d v s: "Låt oss höja vår röst mot all islamofobi och samtidigt vara lika kritiska mot muslimer som mot judar och kristna och andra religiösa anhängare som brukar våld och dödliga attacker i syfte att hävda sitt eget!"

Gällande mina inledande ord om vilkas fel det kan vara när ett terrordåd, som det i Stockholm, genomförs, ska det föreställa ett ironiskt uttalande eller snarare en svårartad tanke som jag inte själv står för. Jag skriver ju: "Det måste vara alla som inte inordnar sig under den kristna traditionen som åstadkommer terror, inte bara i Stockholm utan överallt. Eller hur...? Ja, det finns så många märkliga tankar som kan väckas och än värre uttalas." De sista orden i citatet är tänkta att visa att jag tar avstånd från den typen av tankar, men jag borde ha varit ännu tydligare. Hoppas att denna kommentar gör det klarare var jag står.

Quo wadis sa...

Tack, Åke, för klargörandet.

Såvitt jag känner till finns inga kristna organisationer eller samfund i Sverige, som vill skuldbelägga alla muslimer för dessa illdåd. Eller att alla andra religioner ska inordnas under den kristna. Vet inte om du tänkte på något särskilt. Bara genom att formulera sig som du gör, och sedan säga att det var ironiskt menat, gör mig misstänksam.

P-A Jonsson sa...

Quo Wadis,

Du kan läsa på bloggar och du kan läsa uttalanden från vissa politiska partier/grupperingar som säger sig värna den kristna kyrkan som nu uttrycker "vad var det jag sa" och som ropar på generella invandringsstopp just för muslimer och andra åtgärder i samma anda. Samma grupperingar som vill förbjuda praktiserandet av islam i Sverige.