tisdag 14 december 2010

Hur mycket hädelse tål vi?

Konstnären Lars Vilks är delvis i centrum för det senaste terrordådet i Stockholm. Anledningen är hans framställning av profeten Muhammed som en rondellhund. Jag har hävdat att religioner måste tåla andras begabbande, andras smädande uttryck. Men det är naturligtvis lätt för mig som kristen att säga att andra ska tåla så länge inte jag själv känner mig personligt berörd. Det är lättare att tala utifrån än att ta emot inifrån. Så är det i de flesta frågor. Och samtidigt; har konstnärer konstnärlig frihet? Var går gränsen? Kan konsten rymmas inom lagstiftningen för yttrandefrihet - och var går gränsen? Och måste man tangera gränsens yttre områden?

För mig som kristen är hädelse ett osäkert begrepp. Om någon tecknar av Jesus i något olämpligt sammanhang kan jag bli illa berörd kanske, eller möjligen försöka förstå vad konstnären vill. Flera blev illa berörda av Ecce Homobilderna som Elisabeth Ohlsson Wallin ställde ut där Jesus framställs i HBTQ-sammanhang. Jag blev inte så provocerad. Snarare såg jag det andliga djupet i dem medan andra ansåg att de var en ren och skär provokation och hädelse.

Hädar vi själva var gång vi fastslår hurdan Gud är? Är det egentligen en sorts hädelse att begränsa Gud? Och ändå måste vi ju tala om Gud...

Hur mycket hädelse tål vi? Och vem bestämmer vad vem ska tåla? I dag kan jag tycka att det kanske var dumt att framställa profeten Muhammed som rondellhund, inte minst för att det just kan vara sårande för så många muslimer som inte vill framställa Muhammed i bilder. I moskén finns ju inga bilder, bara ornamenteringar.

Men, får man då inte framställa Jesus i mer provocerande sammanhang i risk för att såra någon? Jag tror att vi i den kristna traditionen är vana vid att se olika Jesustolkningar och Jesusbilder i konstsammanhang. Vi har inget bildförbud på det sättet. Därför tål vi nog mer än andra. Det kan vara värt att tänka på, både för mig och för fler, även för Lars Vilks, i respekt för muslimers känslor och religion.

27 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Som jag ser det så är inte hädelse ett brott mot Gud. Det är möjligen ett tramp på en annan människas tå.
Därför blir det så fel när vi tar in en religiös aspekt i begreppet hädelse när det egentligen bara är att en annan människas moral och/eller uppfattning som störs.

Det är svårt att hitta den nödvändiga balansen mellan vad som är nödvändigt nytänkande och vad som är respekt för andra. Inget av det får ta överhanden. Respekt för andra får inte stoppa oss från att uttrycka saker på nya sätt. Men heller ska vi inte provocera bara för att det är "kul".
För mig är det viktigt att bedöma syftet med uttrycket.

För egen del tycker jag att Ecco Homobilderna av Elisabeth Ohlsson Wallin var seriöst menade och sa något otroligt viktigt och sant.
Däremot är jag mer tveksam till Lars Vilks "konst" som handlar om att provocera för provocerandets skull, utan att det finns en djupare ambition bakom. (Det synsättet har Vilks bekräftat tidigare.)

Anonym sa...

Intressant inlägg, och kommentar, i ett ämne som snart kommer bli glödhett i debatten. Var går gränsen? Visst kan man tycka att det var onödigt provokativt att göra som Vilks men samtidigt ligger ju provokation i konstens själva syfte - att få oss att vidga våra synsätt och begrepp. Att Elisabeth OW blev så uppmärksammad handlade ju delvis om själva rummet - stormen kring dem hade inte blivit så stor om de hade ställts ut på fotografiska istället för i en kyrka. Provokationen, för många, låg snarare i en upplevd besvikelse över en kyrka som sanktionerade dessa bilder. Själv upplevde jag att det var modigt. Människor är olika.

Jag kan också tycka att det var dumt med rondellhunden, speciellt med tanke på det bildförbud som råder inom Islam. Ren provokation. Ändå gnager det i mig. Människor är så olika.

Allt riskerar att handla om hur mycket hädelse tål jag, och du, och vi, och i slutändan om vår personliga toleransnivå, eller, om man så vill, hur långt vi är villiga att slåss för det som vi håller heligt? (Och för det sistnämnda finns det lagstiftning som sätter gränsen).

Det är en jätteviktig fråga, som väcker många nya frågor.

Jonas sa...

Det finns en stor skillnad mellan Lars Vilks bilder och Wallin Olssons; de förra har inte hängts upp i en Moské medan de senare har funnits i en kyrka. En kyrka - som inte avsakraliserats - är inte något museum där man måste acceptera sådant som de facto är hädelser. Den konstnärliga friheten är i en kyrka underordnad och ska tjäna lovprisandet av Gud och inget annat. I det offentliga måste vi, även om vi inte gillar det, acceptera annat, så även muslimerna i det samhälle vi lever i.

P-A Jonsson sa...

Jonas,

Du verkar anse att Elisabeth Ohlsson Wallins bilder "Ecce Homo" är hädelser. Och du använder begreppet DE FACTO hädelser.
Kan du förklara detta med DE FACTO? På vilket sätt är dessa bilder DE FACTO hädelser?

Eller har jag missuppfattat dig?

Anonym sa...

Som kristen, dessutom med mitt andliga hem och liv i Svk, är man rätt härdad vid det här laget. De hädelser som kommer utanför henne, typ pisschrist, kan jag på något plan hur illa jag än tycker om det ändå leva med då jag inte förväntar mig något annat från världen och att det någonstans är som det ska. Värre är då när kyrkan själv faller pladask och omfamnar tex Elisabeth Ohlsson Wallins Ecco Homobilder. Men bruka våld, hämnas eller göra illa någon för detta blir ju nästan en hädelse i sig själv.
/Robin

tant lila sa...

Jag ser Elisabeth Ohlsson Wallin som en engagerad konstnär med budskapet att den kristna nåden gäller alla. Att hon sedan tar till drastiska bilder för att försöka visa detta är en annan sak.
Men tala gärna om för mig vad ni ser i Lars Vilks rondellhund! En provokation måste ju ha ett syfte för att vara värd något. Och detta syfta bör ju i rimlighetens namn inte bara vara att kasta strålkastarna på konstnären!

Lars Flemström sa...

Hädelse var straffbart i Sverige till 1970. Hädelse är ett brott (numera dock ej i juridisk bemärkelse) mot både den Gud som finns och mot människor.

Lagen ändrades 1948 på så sätt att inte bara sådant som hölls heligt av Svenska kyrkan var hädelse enligt lagen, utan allting som hölls heligt av "här i riket verksamt trossamfund."

Brottsrubricering ändrades samtidigt frän "hädelse" till "brott mot trosfrid". Det beskriver bra människor drabbas av brottet. De blir fråntagna den frid som de söker i religionen.

Att något är lagligen tillåtet gör inte att det är okej att begå handlingen.

Jag anser att den lag som gällde 1948 - 1970 bör återinföras. Visserligen kan ingen åtalas retroaktivt, men det hade varit bra att sätta stopp för Vilks fortsatta hädelser. Då kan det dyrbara polisskyddet för Vilks dras in. För polisens resurser ska ju inte användas för att främja brottslig verksamhet.

Sedan ska man ha klart för sig att sådant som är helt okej på andra platser kan vara hädelse om det sker i kyrkan eller i moskén. Kyrkan ska vara en plats där man möter Jesus och inte distraheras av pornografiska bilder - oavsett konstnärens syfte. Den respekten får man visa andra kristna.

Religionsfrihet kan inte bara vara en negativ rättighet (frihet från religion), utan måste också vara en positiv rättighet (frihet till religion). I det måste ingå att inte påtvingas syndiga tankar och minnen.

Många muslimer plågas av att bilden av Muhammed som en hund finns kvar i deras minnen och poppar upp då och då. Hädelse är alltså ett angrepp på religionsfriheten.

Den interreligiösa dialog, som vi bör ha mellan kristna och muslimer m.fl. ska omfatta gemensam kamp för religionsfrihet, fred, säkerhet och nationell enhet. Ett krav i den gemensamma kampen för religionsfrihet måste vara att 1948 års lag mot hädese återinförs.

Jag skickade 2005 ett mejl om detta till imam Hassan Moussa, som nu har uttalat en fatwa mot självmordsbombningen i Stockholm. Att begå terroristdåd i Allahs namn är självfallet också en form av hädelse.

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Intressanta och delvis kloka resonemang.

Men...

Du skriver: "I det måste ingå att inte påtvingas syndiga tankar och minnen."
Men det som upplevs som synd för en person kan ju upplevas som en fördjupning av det kristna budskapet. Jag tänker nu specifikt på EOW:s bilder "Ecce Homo".

Du skriver också: "Kyrkan ska vara en plats där man möter Jesus och inte distraheras av pornografiska bilder - oavsett konstnärens syfte."
Vad är då "pornografisk bild" enligt ditt sätt att se det? Är det mängden naken hud som avses? Eller att en annan sexuell läggning än standard A4 heterosexualitet antyds? Eller vad?

Lars Flemström sa...

Jag har aldrig varit för ett förbud mot att visa Ecce Homo-utställningen i några andra lokaler än invigda kyrkor.

Både homoerotik och heteroerotik kan vara pornografi.

Jag kan hålla med om att det kan finnas ett kristet budskap i åtminstone en del av Ecce Homo-bilderna. Särskilt bilden där Jesus omges av en grupp "läderbögar". Den bilden kan iofs ge en felaktig föreställning om homosexuella. Men Jesus avvisar ingen. Så vill åtminstone jag tolka den bilden.

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Du undviker att svara på mina frågor...

Varför anser du att det är fel att visa "Ecce Homo" i kyrkor?
Vilka element i den utställningen gör den till en "hädelse" eller till bärare av "syndiga tankar" om den visas i ett kyrkorum?

Kan du förklara vad du anser vara "pornografiskt" i t ex "Ecce Homo"? Vilka element i den gör den pornografisk?

Tomas sa...

Vad är det du säger, Åke? Menar du att vi kristna ska böja oss för muslimernas Sharialagar om att profeten inte får smädas? Vet du om att Sharia föreskriver dödsstraff för den som smädar profeten Muhammed? En majoritet av världens troende muslimer vill att denna lag ska upprätthållas. Hur ställer du dig till det?

Quo wadis sa...

Det är onekligen intressant att iaktta alla som tidigare hyllat den konstnärliga friheten och allas vår yttrandefrihet. Inte minst när det gällt E O-Ws provocerande bilder av Jesus. Kristna som blivit sårade har nästan föraktfullt avfärdats som intoleranta. När Muhammed framställs som rondellhund, ja, då plötsligt tycker t o m Åke Bonnier att det är dumt – ”man sårar så många muslimer.” Varför dessa olika måttstockar, kan man tycka. Är Muhammed mer värd att respektera än Jesus, och är det OK att såra kristna, men inte muslimer. Ja, det verkar ju åtminstone många muslimer anse, som i FN kräver att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna ska omfatta förbud mot islamkritik.
E O-Ws bilder är bitvis starkt sexualiserade framställningar av homosexuella men är också en karikatyr av bibelns och den kristna traditionens Jesus, liksom när hon låter ärkeängeln Gabriel inseminera lesbiska kvinnor. E O-W lär oss att Jesus hade högklackade skor och gillade Johannes döparens ömma smekningar, hur hon nu visste det. Hennes förkärlek till män med erigerade penisar tycker jag mer visar på en perversion än en konstnärlig sida. Också detta med att fotografera homosexuella handlingar utanför Jerusalems mur , och inne i gravkyrkan vid Jesu grav är ju rätt konstigt - vilka normala människor väljer en sådan plats till att idka sex?
Men för mig får E O-W plåta vad hon vill – det märkliga är ändå att SvK med hull och hår sväljer detta budskap och villigt upplåter kyrkorummet.Men jag tror att världens mest kända berättelse om Jesu död och uppståndelse kommer att stå sig utmärkt även i fortsättningen medan E O-Ws bilder bilder snart kommer att falla i glömska. Förhoppningsvis även SvK’s populistiska försök att förminska Jesus och Bibelns berättelser.

Karin sa...

Men Åke, nu gör du ju samma misstag som Wejderud i gårdagens Expressen! Varför ska vi vika oss för våldsyttringar och extremism? Jag konstaterade på min egen blogg (12 mars) apropå Debatt dagen innan att det aldrig går att försvara dessa galenskaper men att det är lätt att förstå att man kan bli provocerad. Men yttrande- och tryckfriheten får aldrig offras på religionsfrihetens altare!!!

Lars Flemström sa...

Det är ju faktiskt ganska genant att det måste etableras en ny religion, vars anghängare tar sin religion på allvar, för att vi kristna ska börja ta vår religion på allvar.

Och ännu mer genant blir det när man vill ge muslimer rättigheter som man inte vill ge kristna, i detta fall att slippa få det man håller heligt skändat.

Varför ska man gradera den konventionsenliga och grundlagsfästa fri- och rättigheterna att religionsfriheten ska ha sämre skydd än tryck- och yttrandefriheterna? Och varför gäller inte dessa rättigheter lika för alla? Varför ska journalister och s.k. konstnärer ha mer yttrandefrihet än andra?

Ändå har jag inte föreslagit att den lag om hädelse, som jag vill ska återinföras, ska ha ställning som grundlag. Det skulle alltså inte bli förbjudet att KRITISERA religioner med stöd av denna lag.

Men i Vilks s.k.konst finns inte en tillstymmelse till yttrande. Utan det är en happening. De eländiga teckningarna är inte konstverket, utan det är reaktionerna i anslutning till teckningarna som är konstverket. Om ingen hade blivit upprörd hade det inte varit något konstverk.

Det är som om en person skulle gå omkring med poliseskort och slå folk på käften, utan att polisen ingriper, men däremot om någon skulle slå tillbaka. Polisen är förstås också en del av konstverket. Då tycker jag att Vilks borde finansiera poliseskorten med tavelförsälning e.dyl. Det är makalöst att man kan ha polisskydd för ett provokativt beteende.

Det är natúrligtvis inte försvarbart att rusa in i en folksamling och spränga sig själv till döds för att man blir slagen på käften.

Kritik mot Vilks rättfärdigar inte terrorism - må vara att Vilks hädelser måste uppfattas som ett svepskäl för bombdådet. Det verkliga skälet var förstås att skrämma Sverige till att dra sig ur kriget mot terrorismen.

--

Det finns en bok om Ecce Homo-utställningen. Gabriella Ahlström: Ecce Homo - berättelsen om en utställning. Låna och läs! Där framgår att motivet inte bara var att uttrycka sin egen tro, utan även att häda andras tro, och speciellt hur Jesus uppfattas av syrisk-ortodoxt kristna.

Därav framgår också att media har ljugit om demonstrationerna utanför Norrköpings konsthalla. Det var syrisk-ortodoxt kristna i alla åldrar och inte svenska frikyrkoungdomar som demonstrerade, vilket media har ljugit ihop.

Det gör turerna kring utställningen lite mer komplicerade än den svart-vita respektive vit-svarta bild som vanligen målas upp.

P-A Jonsson sa...

Karin,

Det handlar inte om att vika sig för våldsyttringar och extremism.
Det handlar heller inte om att offra yttrande- och tryckfriheten på religionsfrihetens altare.

Det handlar om att behandla andra människor med respekt.
Yttrande- och tryckfrihet får aldrig vara ett självändamål, något som tyvärr har blivit fallet i bl a diskussionerna kring Vikls "konst".

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Du kanske missade det här?

Du undviker att svara på mina frågor...

Varför anser du att det är fel att visa "Ecce Homo" i kyrkor?
Vilka element i den utställningen gör den till en "hädelse" eller till bärare av "syndiga tankar" om den visas i ett kyrkorum?

Kan du förklara vad du anser vara "pornografiskt" i t ex "Ecce Homo"? Vilka element i den gör den pornografisk?Ahlströms bok om "Ecce Homo" är en partsinlaga.

Du talar om att slippa få det man håller heligt skändat.
Precis som inom kristendomen så är det inom islam de mest fundamentalistiska som går i taket av "Ecce Homo" respektive Muhammedteckningar.
Det stora flertalet ser betydligt mer nyanserat på sådant här och anser att det finns utrymme kritik och vinklingar.

För om man till varje pris ska undvika att störa någons religiösa uppfattning så kommer inget att bli sagt.

Lars Flemström sa...

Kan du försvara för vilken sida Ahlströms bok är en partsinlaga. Boken ger en mycket positiv och sympatisk skildring av konstnärínnan och hennes syften. Men för den skull behöver man ju inte dela alla syftena.

Jag behöver inte upprepa det som andra har skrivit, när det gäller vad som ska visas i kyrkorummet. Jag skulle inte protestera om man skulle visa bilden med "läderbögarna" i kyrkorummet, men det finns fler bilder i uställningen, och andra får tala för sig.

Vilks provokationer är kränkande för alla muslimer.

Ingen har krävt att någon ska undvika att störa någon annans religiösa uppfattningar.

Lars Flemström sa...

"Försvara" i mitt föreg inlägg ska vara "förklara".

P-A Jonsson sa...

Lars Flemström,

Ahlström skriver i sin bok om hur HON tolkar konstnärens avsikter med "Ecce Homo". Så enkelt är det. :-)


Men jag vill gärna ha DINA svar på de frågor jag ställde. Det är omöjligt för mig att veta vems åsikter du ansluter dig till i din argumentation. Eftersom du har argumenterat utifrån en viss ståndpunkt kan det vara relevant att du klargör vad du bygger dina uttalanden på. Annars blir en fortsatt diskussion alltför lätt baserad på missförstånd.

Alltså:
A. Varför anser du att det är fel att visa "Ecce Homo" i kyrkor?
Vilka element i den utställningen gör den till en "hädelse" eller till bärare av "syndiga tankar" om den visas i ett kyrkorum?

B. Kan du förklara vad du anser vara "pornografiskt" i t ex "Ecce Homo"? Vilka element i den gör den pornografisk?


Jag har hört och läst intervjuer med flera muslimer som inte låter sig uppröras av Vilks bilder. De anser att det är sådant man får leva med i ett öppet samhälle.

Jonas sa...

P-A Rudberg. Den icke-kristna konstnären (hon har i vart fall gått ur kyrkan) Ohlsson-Wallins bilder (alla jag kan inte uttala mig om men flertalet som visades i Uppsala domkyrka i vart fall) är på intet sätt till uppbyggelse, är mycket kränkande och osmakliga samt tjänar inte till tillbedjan av Jesus Kristus men är inte hädelse i sig. Men om man vill påstå att Jesus Kristus skulle vara homosexuell så är det i vart fall en hädelse och skulle ha betett sig så som i bilderna. Sådan konst kan hänga i ett konstgalleri men har överhuvudtaget inte i en kyrka att göra.

P-A Jonsson sa...

Jonas,

Man behöver inte vara medlem i SvK för att vara kristen.

Vad är hädelsen i att avbilda Jesus som EOW gjort?
Kan det kanske vara så att det handlar om den gamla vanliga homofobin?
Om vi tänker på vilka Jesus omgick med och delade måltider med så vore det väl inte alls underligt om han idag skulle göra detsamma med homosexuella?
Är det inte så att en del försöker placera Jesus på en piedestal i en skinande vit mantel? För mig är det i total motsats till evangeliernas berättelser.
Faktiskt skulle många av de klassiska Jesus-bilderna kunna ses som hädelser eftersom de inte avbildar den verklige Jesus. Ta t ex Thorvaldsens Kristus-staty och Sörensens altartavla i Linköpings Domkyrka...

Om det gäller Jesus brist på kläder i några bilder så är mitt råd att åka runt och titta på de krucifix och bilder på den korsfäste Jesus som finns i våra kyrkor...

Exakt vad är det som är hädelse och kränkande?

Anders Gunnarsson sa...

PA

Man får vaa rätt blind om man inte ser hädelsen i EOW:s bilder...

P-A Jonsson sa...

Annorzzz,

Så många har nu sagt att EOW:s bilder är hädelse eller grovt förolämpande.
Men ingen kan riktigt säga VARFÖR de är det.
Kanske du kan hjälpa mig med svaret på den frågan?

Jonas sa...

P-A Rudberg; den som kränker i egentlig mening är du som påstår att den som har en klassisk kristen tro om sexualitet är homofob, vilket är en uppenbar osanning när det sägs så generellt. Angående Jesus och bilden av honom hoppas jag inte att du har tagit åt dig för mycket av Jonas Gardell och den pseudokristendom han framför i sin bok.

Beträffande vad som är kränkande i målningar så får de tala sitt eget språk; det har inget med huruvida han åt med syndare. Märk väl att när han umgicks med dem var det för att de skulle omvända sig, inte för att legitimera deras synder. Men det är inte det som bilderna speglar.

Nä du har rätt i att man inte behöver vara med i Svenska kyrkan för att vara kristen. Men hon är vad jag vet inte med i någon kyrka alls och hon har inte bekänt sig som kristen.

P-A Jonsson sa...

Jonas,

Var har jag sagt att den som har en klassisk kristen tro om sexualitet är homofob?
Dock har jag nog försökt lyfta fram att många homofober använder "klassisk kristen tro om sexualitet" som ursäkt.
Hoppas att du inser skillnaden?

För om du ska vara intellektuellt hederlig så ska du på lik linje med din syn på homosexaulitet hävda kvinnans underordnade roll.
Gör du det?
Men det väl ingen som längre försvarar "klassisk kristen tro om kvinnans underordnade roll"? Kanske samhället förändras och vi ser vissa delar av det kristna budskapet i ett nytt ljus, dock utan att förändra budskapets kärna?

Vad är egentligen "den klassiska kristna tron om sexualitet"?
Kan du förklara det begreppet för mig? Är det bara att sex får förekomma mellan man och kvinna? Att sex bara får förkomma inom äktenskapet? Att sex aldrig får vara för nöjes skull? Att sex alltid ska kunna leda till befruktning? Eller vad?
Och vad bygger sedan din definition på?

Du säger att bilderna (Ecce Homo) speglar något annat än att Jesus inkluderar "utanförmänniskor"? Vad är det då ENLIGT DIG som bilderna speglar? Och vad bygger du din syn på?

Vad gäller EOW:s tro så kan hon inte vara kristen eftersom du inte hört henne säga det? Är inte det en ganska underlig metod för att klassificera människor?
Jag har i alla fall hört henne i en intervju tydligt uttrycka en kristen tro. (Dock är det några år sedan nu...)

Jonas sa...

God jul P-A!. Ja det är du som påstår att folk är homofober. Har de talat om för dig att de är det eller med vilken rätt ställer du den diagnosen?! Låt bli istället.

Vad gäller Olsson-Wallin har jag fått uppfattningen att hon inte är kristen, det baserar jag även på vad jag har läst att hon har skrivit på senare tid. Vad du i övrigt skriver om det behöver jag därför inte kommentera.

Angående den klassiskt kristna tron om äktenskapet föreslår jag att du läser katolska kyrkans katekes. I de lutherska bekännelseskrifterna står inte mycket, förutom att man har en strängare syn på vad som utgör ett sakrament.

"Hävda kvinnans underordnade roll"?! Och det innebär?! Jag delar naturligvis kyrkans syn på relationen mellan man och kvinna.

P-A Jonsson sa...

Jonas,

Var har jag sagt att den som har en klassisk kristen tro om sexualitet är homofob? Var vänlig exemplifera.

Däremot har jag försökt lyfta fram att många homofober använder "klassisk kristen tro om sexualitet" som ursäkt.
Hoppas att du inser skillnaden?

Du skriver "Jag delar naturligvis kyrkans syn på relationen mellan man och kvinna." Är det som kyrkan ser det idag eller som kyrkan såg det för några hundra år sedan?


För övrigt anser jag att det är homofobi när människor lämnar nattvardsutdelandet bara för att någon öppet homosexuell knäböjer bredvid dem.
Eller när de lämnar kyrkan då en öppet homosexuell läser en av dagens texter i högmässan.
Behöver du fler exempel?