lördag 9 april 2011

Regnbågsfolket

I går var det den romska nationaldagen. Romerna är en del av det mångkulturella Sverige och deras språk romani chib är sedan 2009 en del av de officiella språken i Sverige. Jag gläds över de många kulturerna i vårt land och menar att vi både har råd med och berikas av det mångkulturella. Jag skäms över att många (och jag också ibland p gr av okunnighet) lätt uttrycker förutfattade meningar om dem som inte har min etniska bakgrund. Romerna får möta många nedvärderande hållningar. Jag hörde en gång hur en romsk familj skulle beställa plats på en camping. De var så välkomna, men när de kom dit visade det sig att campingplatsen var "fullbokad" och de var inte välkomna. Visst, det finns romer som stjäl i butiker, men det finns pensionärer och ungdomar (och säkert sådana i min egen ålder) som inte är romer som också stjäl i butiker.

Hur ser vi på varandra i Sverige? Hur ser vi på våra judiska och muslimska syskon? Hur ser vi på buddister, hinduer och Siker och andra med annan religion, annan kultur? Har just sett en spännande program om Chassider i Sverige. (Titta på programmet här). De officiella språken i Sverige är finska, meänkieli och som sagt romani, men även samiska och jiddish. Det vittnar om en politisk vilja till mångfald. Må den viljan bli än tydligare! 

Låt oss glädjas tillsammans med våra minoriteter och i nyfikenhet lära oss mer och kanske inspireras av våra nya svenskar  i glädje och stolthet över det som är vår egen tradition.

Regnbågsflaggan kopplas oftast till HBTQ-rörelsen. Men det mångkulturella rymms i regnbågens symbolik. Vi får vara regnbågsfolket, det mångkulturella folket som får ta vara på varandras erfarenheter och kultur i svensk kontext.

5 kommentarer:

Lennart Sk sa...

I alla kulturer är det förhoppningsvis så att det finns goda men tyvärr också onda människor (eller i alla fall människor som har fått sina prioriteringar fel). Man måste vara öppen för detta. Muslimer är inte onda. Onda muslimer är onda. Romer stjäl inte. Skurkaktiga romer stjäl. Min erfarenhet av romer är inte bra men jag hoppas fortfarande på att min tes ska hålla. Vi är inte intresserade av vad folk tror på eller varifrån de kommer. De behöver bara vara rimligt goda enligt någon norm som ... ja, vem bestämmer den? Jag...

nya tant lila sa...

Nu ska vi kanske vända lite på saker också, innan vi blir alltför mjäkiga! Detta skriver jag med 16 års erfarenhet av invandrarundervisning och ett år med enbart romer.
Jag vill ställa frågan; Vill romerna helt integreras i det svenska samhället? Är det inte just på grund av att man stenhårt har värnat sin kultur och sina traditioner som den romska kulturen har överlevt? Och den är mycket intressant, fast inte alltid riktigt på kurs med den i landet rådande.
Nästa fråga. Hur ser muslimska föräldrar på att deras tonåringar skulle "integreras" med svenskfödda ungdomar? Vill de att deras 13-åriga dotter (sådant händer) ex. ska operera in p-stav utan föräldrarnas vetskap? (stort rabalder i lokalpressen här för några år sedan, där föräldrarna av ungdomsmottagningen fick veta att flickan hade integritet så de behövde inte tala om detta för föräldrarna!)
Vem vill troende muslimer att deras tonåriga son helst ska ha som tilltänkt äkta maka, en landsmaninna eller en svensk tjej?
Vi ska kanske lite börja fundera på de här sakerna också!

Men kanske skulle frågan om polyamorösa förhållanden tilltala vissa muslimska män!(Ja, ja en del svenska män också!)

Jag tror att vi skulle ha stor glädje av att lära av våra invandrare!
Jag tycker inte heller att man ska ex. operera in p-stavar på 13-åringar!

nya tant lila sa...

Lite förtydligande.
Jag menar att för att mångfalden ska fungera och bli berikande måste alla respektera alla. Det får inte heller finnas en sorts nedvärdering av den svenska kulturen och av svenskarna med i bilden. Sådana nedvärderingar finns på vissa håll, i Sverige som på andra håll i Europa! I Tyskland fokuserar man idag på den frågan i skolorna där lärarna har problem. Och sådant finns även här när det ex. gäller unga kvinnliga lärare.
Vår "omoral" och vår slapphet när det gäller ungdomarnas sexuella umgänge skrämmer många.
Och jag hör definitivt inte till SD!

P-A Jonsson sa...

Läs Mustafa Cans glimrande inlägg i SvD idag: http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/tack-kulturhuset-for-er-omtanke-och-offervilja_6077311.svd

Han visar i ett obarmhärtigt ljus hur den felriktade hänsynen (utan kunskap, utan respekt och utan verklig förståelse) går helt snett.

nya tant lila sa...

Väkomna att läsa vidare om synpunkter på detta på min blogg idag!
www.lilatankar.blogspot.com