tisdag 14 april 2009

Låt oss protestera!

Hedersrelaterat våld förekommer dagligen i Sverige. Det måste vi bli än mer medvetna om. Våldet behöver inte vara fysiskt utan kan också vara psykiskt. Unga flickor förbjuds att ha pojkvänner, förbjuds att ha en fast relation innan de gifter sig. Unga flickor får finna sig i att föräldrarna bestämmer vem de ska gifta sig med, bestämmer att de ska tillbaka till sitt hemland för att könsstympas. Varför tiger så många? Varför tiger vi i kyrkan? Naturligtvis tiger inte alla. Naturligtvis finns det olika röster som höjs i protest. Men att behandla unga människor i Sverige på detta sätt strider inte bara mot mänskliga rättigheter, det strider mot den kristna trons grundvärden om alla människors lika värde, tanken på att alla människor är älskade. De kristnas röster i Sverige borde verkligen höras än starkare kring förtryck av alla slag och inte minst hedersrelaterat förtryck. Den typen av handlande kan inte gömmas i skydd av religionsfrihetslagen. Den typen av fasansfullt handlande kan inte skyddas av respekten för oliktänkande.

I vårt land måste det få vara så att alla människor ska ha rätt att välja livspartner oavsett allt. I vårt land måste den friheten råda, den öppenheten som handlar om att ingen ska förtryckas varesig fysiskt eller psykiskt. När man kommer som invandrare/flykting till Sverige (och jag menar att vi har råd att och ska ta emot många invandrare/flyktingar) måste man respektera den svenska lagstiftningen som, åtminstone i många fall, kan kopplas till mänskliga rättigheter. Sedan brister ju Sverige också i relation till barnkonvention och mänskliga rättigheter. Vi kunde sannerligen vara bättre själva - inte minst just i flyktingsammanhang. Men ändå, hedersrelaterat förtryck an aldrig och får aldrig stillatigande accepteras. I Ordspråksboken i Gamla testamentet står det: Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. (Ords 31:8 ). Det är vad vi kristna måste göra. Det är vad våra olika kyrkor tillsammans måste göra. Låt oss höja våra röster och protestera starkt!

3 kommentarer:

Gun Svahn sa...

Jag ställer mer än gärna upp på din protest Åke, för de tjejer och killar som utsätts för hedersrelaterat våld och psykiskt tortyr i vårt land. Det borde inte få förekomma! Kanske skulle mer information ges till de som väljer att komma till Sverige, vilka lagar och regler som gäller här, vad vi tolererar och inte. Att i Sverige har alla människor; barn, ungdomar, vuxna och gamla lika stort värde, och ska behandlas därefter.

Duvan sa...

Alla kan söka asyl (även du och jag ) i annat land om vi är förföljda och kan på något vis visa detta. På så vis kan man också "starta om" sitt liv. Asyl gäller inte bara för de som kommer från mellanöstern och dess regioner. En del av dessa oftast kvinnor måste fly från sina familjer och gömma sig, de kan söka asyl i annat land, med annan identitet.

Duvan alias Therese ;-)

Åke Bonnier sa...

Tack Gun! Roligt att Du läser min blogg! Visst borde ännu mer information ges. Man kan aldrig informera för mycket!!!

Duvan, visst kan man, får man och bör man känna sig fri att söka asyl när man är förföljd i sitt hemland. Men samtidigt måste man, när man bor i Sverige respektera svensk lagstiftning. Hedersrelatera fysiskt och psykiskt våld handlar inte om konservativ barnuppfostran utan om mänsklig kränkning. Där måste vi vara tydliga och häva upp våra röster i protest.