fredag 6 november 2009

Till Jesusmanifestationens ledningsgrupp.

Bästa ledningsgrupp för Jesusmanifestationen,
Jag har har läst om ett stort möte som ägde rum under min företrädare Hakon Långströms ledning med många deltagare, säkerligen från många olika trossamfund. Ni konstaterade att manifestationen nästa år blir under pingsten, den 22 maj. Lennart Möller (ordf. för ledningsgruppen) trodde att det var ett Guds ingripande - Pingstdagen istället för Åke-dagen (8 maj http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191958). Jag tror också att det kan vara ett gudomligt tecken. Men kära ledningsgrupp, jag vill verkligen vädja till er att denna gång inbjuda Svenska kyrkan att vara med, inte bara som torgmötersarrangör, utan också med biskop eller annan person som talare i Kungsträdgården. Jag menar, att oavsett alla skillnader, oavsett synen på äktenskap, på bibeltolkning, på sakramentssyn och annat, är det viktigt att vi samlas kring Jesus Kristus gemensamt.

Det är viktigt att Jesusmanifestationen inte blir en motmanifestation mot vare sig kyrkomötesbeslut eller andra religioner. Nej, låt oss förenas i en "för-manifestation" - för vår gemensamme Herre, för Honom som är Vägen, Sanningen och Livet för oss, en manifestation för Honom som vi vill följa och hålla oss till oavsett spritualitetsinriktning eller sexuell identitet.

Jag hoppas innerligt att Svenska kyrkan ( inte bara den del som återfinns i Oasrörelsesammanhang) också ska få vara med redan på ett väldigt tidigt stadium i planeringsgrupper och som medverkande och på det sättet tillsammans med andra trossamfund, få sätta prägel på denna manifestation där prägeln inte handlar om något annat än att manifestera Jesus Kristus, Gud i mänsklig gestalt, korsfäst, död och uppstånden. Detta är oerhört angeläget!

16 kommentarer:

sMARTAss sa...

Amen!

Jonas sa...

Jag var inne och tittade på hemsidan med anledning av artikeln i Dagen om att manifestationen är flyttad, eventuellt på grund av HKH Kronprinsessans bröllop (förstod inte riktigt den kopplingen).

Jag noterade då att du inte var med i gruppen Åke, trodde det skulle bli nya tag i år? Jag hoppas dock som du självklart att Svenska kyrkan representeras av en i tjänst varande biskop och förutsätter att en sådan inbjuds, om någon vill delta är väl inte lika givet tyvärr. Biskop Esbjörn eller biskop Ragnar t.ex. vore bra personer som säkert uppskattas av alla.

Jag tycker att det borde ha stått Svenska kyrkans, Stockholms stift, eller något liknande efter ett namn i ledningsgruppen. Samtidigt är det ju inget som hindrar att Stiftet själv erbjuder sig att delta och tar direkt kontakt?

Längtar redan till maj för övrigt..är övertygad om att andeutgjutelsen kommer att bli riktigt stark såsom den var en gång för länge länge sen i Israel..

Åke Bonnier sa...

Jonas,jag hoppas och ber att det ska stå Svenska kyrkan bakom ytterligare något namn som tillhör någon i stiftsledningen. Manifestationen måste breddas!

Jonas sa...

Det gäller väl för bägge sidor att bjuda till tror jag; jag hoppas att det blir en breddning, kan inte tänka mig att ledningsgruppen inte vill det. Det vore även önskvärt att att ha någon ortodox person i ledningsgruppen, de var ju med första året men hade ingen appell eller eget torgmöte förra året.

Carina Etander Rimborg sa...

Tyvärr sa kyrkomötet nej till att Svenska kyrkan som organisation skulle ställa sig bakom Jesusmanifestationen. Läs motionen, betänkandet och beslutet här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=309934

Vi är många som hoppas att Svenska kyrkan får vara med mer. Jag vet att många i Svenska kyrkan vill vara med. Varför inte prata med dem som skrev motionen?

Maja sa...

Även om jag tycker att Åke Bonnier visar en förbluffande prestigelöshet som fortsätter att be och hoppas för Jesusmanifestationens ekumeniska genomslagskraft, så ser jag det som utagerat och stadfäst att den inte är en manifestation för någonting (Jesus, t ex) så mycket som den är en manifestation mot Pride mm. Det enda vettiga receptet som jag ser det är att ge upp och tiga ihjäl den. Det finns många progressiva krafter inom frikyrkorna och de gamla kyrkorna som bättre skulle behöva SvK:s stöd och öra, lägg krutet på en sund ekumenik med dem istället för att stånga pannan blodig mot stockkonservativa föredettingar med megafoner i Kungsträdgården...

Bengt Malmgren sa...

Åven om Svenska kyrkan som organisation beslutat att inte medverka i manifestationen, så framkom det som jag förstår då den diskuterades på Kyrkomötet att många enskilda var mycket positiva.

Det är ju ett spontant framsprunget projekt, det lämpliga är väl att de som vill tar kontakt.

staffanw sa...

Åke, ett klokt inlägg. Jesusmanifestation är just en manifestation för Jesus och en manifestation som borde stå högt över alla samfundsgränser och dagspolitiska frågor. En kristendom utan Jesus är ingen kristendom. ” I Jesus från Nasaret har vi fått känna igen Herren Gud. Det är denne Jesus, Guds enfödde Son, som vi tror på, tillber, prisar, ärar och upphöjer. Han är sann Gud av sann Gud, ljus av ljus, född av Gud Fader i evighet och inte skapad”, som det står på Jesusmanifestationens hemsida. Detta är vad manifestationen handlar om. Jag är säker på att den stora majoriteten av kristna i Sverige vill att Svenska Kyrkan ska spela en viktig roll i detta. Vore förödande om det synsätt som Majas extrema och högst okunniga inlägg visar prov skulle få fäste inom SVK.

Lars Flemström sa...

Jesusmanifestationen är en nationella manifestation, och inte någon Stockholms-aktion. Den lutherska bekännelse, som verkar lysa med sin frånvaro mångestädes i Stockholms stift av Svk, är en realitet i resten av landet.

Och det är den tron vi ska manifestera tillsammans med katoliker, ortodoxa och frikyrkliga! Det är nog nu att Stockholm dominerar det kommersiella opinionsutbudet och talar om för oss "lantisar" vad vi tycka.

Det är inte mer än rätt att vi får komma till Stockolm under en enda dag under hela året och manifestera vår tro på Jesus som Guds son, samt vår personliga och hela världens Frälsare. Tillsammans med den stockholmska minoritet (som inte är så liten, för Stockholm är stort) som delar vår tro.

Jag förstår inte alls detta krypskytte mot manifestationen. Plattformen strider ju inte på minsta vis mot Svenska kyrkans bekännelseskrifter. De ortodoxa hade en mycket framskjuten plats första året. Medan katolikerna hade en mer undanskymd plats första året. Andra året hade katolikerna satsat rejält. Tredje året tycker jag att vi kan ge större utrymme åt de invandrare som represenerar Svenska kyrkans dotterkyrkor i Afrika. Bara för att stockholmarna ska få veta vad som är svenskkyrkligt. Finns mer av den varan i Afrika än i Sverige, numera. Mission i retur!

Både som kristen och som svensk skäms jag över ärkebiskop Wejryds nedlåtande uttalande, att de afrikanska kyrkornas vägran att böja nacke för nutida venska kyrkomötesbeslut är är en trotsreaktion på kolonialismen. Tala om afrikaner som om de vore småbarn! Nej, det är en "breddning" som vi inte behöver.

Om Jesusmanifestationen är "mot" andra religioner, är det något som ligger i betraktarens öga. Men den Jesus, som vi ska manifestara är Bibelns Jesus, Guds son, och inte vilken vishetslärare som helst.

Om vi bara ska hylla någon, som vi kan ha som föredöme, kan vi lika väl hålla en parad för Dag Hammarskjöld, Mahatma Gandhi eller Dalai Lama! Eller rentav
för fredspristagaren Barack Obama?

Söderstories sa...

Mycket bra inlägg. Kanske är det viktigare nu än någonsin att Svenska kyrkan inser vikten av att både se sig själv och bli sedd som del av den världsvida kyrkan (och det börjar ju med ekumeniken i Sverige).

Viktigt också att klargöra för oss själva och andra att de beslut som tas i vår kyrka är tagna med grund i Kristus som kärna och stjärna och inte enbart våra egna åsikter. För om det inte är så, och vi enbart hamnar i de egna åsikterna får vår kyrka drag av både sekterism och paternalism. Och dessa drag tar vi ju med bestämdhet avstånd från i vår kära Svenska kyrka!

Jonas sa...

Åke, med anledning av kyrkomötesbeslutet, har du eller kollegor i Stockholm med anledning av motionen försökt verka för att motionen skulle bifallas?! Kan inte Stockholms stift för sin egen del ta kontakt med Jesusmanifestationen och erbjuda sin medverkan och sitt stöd?!

Det var ju för övrigt ett fegt och i sak felaktigt beslut; hur kan det vara av lokalt eller regionalt intresse när det ju kom busslaster och tåg (företrädesvis frikyrkliga när nu SvK inte gjorde något) från i vart fall långt ner i Småland och det är ju en stor del av Sverige. Säkerligen fanns det folk som hade tagit sig dit från hela Sverige och det är verkligen av nationellt intresse! Det kan ju börja "löst kopplat ekumeniskt nätverk" men tänk vad det med den Helige Andes verk skulle kunna växa! De socialistiska arbetarna har ju sin dag, vi har nationaldagen, tänk då om de kristna skulle ha en dag (bortsett från de kyrkliga helgdagarna som vi firar på varsitt håll) där vi alla samlas över kyrkogränserna för att manifestera och upphöja Konungarnas Konung!

Maja sa...

Jamen Jonas det var väl bra idéer! Varför kan inte Åke Bonnier själv erbjuda sin medverkan i Jesusmanifestationens styrelse, när nu SvK inte gör något! Jättebra förslag!

Lars Flemström sa...

Det är bara bra att kyrkomötet har sagt nej till att Svenska kyrkan ska delta som organisation i Jesusmanifestationen. På så sätt kan manifestationen bli en kraftig protest mot kyrkomötet och dess beslut, mot kyrkomötets skändning kyrkan.

Enhet ska byggas underifrån. Och nu har vi chansen att göra det. Jag har skrivit på några frikyrkliga bloggar (och på min egen blogg) att man borde bilda lokala kommittéer ute i landet mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna för att samordna resorna till manifestationen.

Ni, som bor i Stockholm / SL-området kan ju utan några större prolbem åka individuellt. Kyrkomötet kan ju inte förbjuda er att delta. Men jag tvivlar inte på att de skulle göra det, om de hade möjlighet. Om ni har SL-kort kostar det dessutom ingenting alls att delta. För dem som bor på längre avstånd från Stockholm handlar det dock om några hundralappar.

Jag hoppas att ändringen av dag är en engångsföreteelse, att det blir första lördagen efter 1 maj i fortsättningen. Pingsthelgen är ingen bra tid, om man vill abbonera tåg till lägsta möjliga kostnad. Efterfrågan på tågresor styr inte bara de vanliga biljettpriserna, utan även abbonnemangspriserna. I princip samma sak gäller buss- och flygresor.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Kyrkomötet har ju redan röstat nej till att Svenska kyrkan medverkar som samfund!

Anonym sa...

Jag håller med om att Jesusmanifestationen borde vara mer inriktad på kristendomens huvudperson - Jesus Kristus, och inte på abortfrågor eller frågan om homosexualitet. Varför stå och proklamera etik och moral när det bara är budskapet om Jesus som kan förvandla en människa.

Ta Paulus som exempel när han kom till Athen i Apg 17. Där drevs det mycket avgudadyrkan, men han väljer att INTE ta upp det i sin predikan. Istället använder han athenarnas avgudadyrkan som en språngbräda att proklamera Jesus!

Gustav Hafström, präst sa...

Svenska kyrkan är helt tydligt inbjudna att medverka! Åke, du var ju själv också till en början med i planeringsarbetet, men valde självmant att lämna gruppen. Jag utgår från att du skulle ha möjlighet att engagera dig igen om du ville. Nu är det dags för dig Åke, och för oss övriga ledare i vår kyrka att bevisa att vi vill vara med i att upphöja Jesus som Herre på Stockholms gator. Låt oss inte klaga på Jesusmanifestationen - låt oss istället vara med och engagera oss för Herren Jesus! Jesus kommer snart tillbaka! Gud välsigne dig Åke!