onsdag 2 december 2009

Minaret på Södermalm?

När jag hör om folkomröstningsresultatet i Schweiz gällande minareters vara eller icke vara, blir jag rädd. Det handlar ju inte bara om en byggnad. Det handlar om rädsla för Islam - en Islam som tycks vara en människofientlig religion, en religion som bara vill döda oliktänkande, en religion som vill förfölja, en religion som alla vi som inte är muslimer borde göra allt för att inte få innanför vårt lands gränser.

Naturligtvis finns fundamentalistisk islamism, som vi läser om och hör om i media, kopplad till Pakistan, Iran o s v. Men, det finns också annan Islam. I judisk tradition säger man, med glimten i ögat, att där det finns två judar finns det tre åsikter. Det uttrycket står för att det finns olika inriktningar, olika tolkningar o s v. Så är det också inom Islam. Det finns flera inriktningar, flera tolkningstraditioner. Visst kan man kritisera muslimers beteende, precis som man kan och ska kritisera kristnas, judars, hinduers, buddisters etc. beteende. Men den dagen vi börjar folkomrösta om religionsförbud när det gäller någon av de stora traditionella religionerna, den dagen har vi gått över gränsen för det humana.

Nej, låt muslimerna i Sverige fritt få utöva sin religion såsom det sker i de mer normala muslimska sammanhangen i vårt land. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig en minaret på Södermalm om det skulle vara önskvärt. Nu tycks det inte vara så. Minareten från vilken böneutroparen ropar ut bönekallelser är till hjälp för människor att påminnas om bönestunden. men få muslimer skulle höra utropen eftersom de skulle befinna sig alldeles för långt från minareten p gr av arbete, bostad etc. Men om det är viktigt, bygg en minaret. Gud blir inte mindre för att muslimerna får leva ut sin tradition (naturligtvis på ett sätt som inte strider mot mänskliga rättigheter). Låt böneropen ljuda över Södermalm om det är viktigt liksom kyrkklockornas klang ska fortsätta att ljuda över Sveriges land.

Gud är inte en småsnål Gud Gud är generös! Det har Gud visat i skapelsen och frälsningen och vinden blåser vart den vill... (Joh 3:8)

6 kommentarer:

HS sa...

Oavsätt om rädslan för islam är berättigad eller överdriven, skulle jag bara vara tacksam, om muslimer fick bygga minareter i varje stadsel
i Stockholm med omnejd. Kyrkklockringning i all ära men jag vill höra en människoröst som inte låter mig glömma, att jag ska tänka på Gud dag och natt.För många år sedan lyssnade jag till böneutropen på Cypern och i Sarajevo och tyckte varje gång att just denna sed skulle vi göra till vår! Tänk ni, att kunna höra Psaltarens första psalm varvad med den sista 150 psalmen ljuda över Stockholm!!!
H.S.

Jonas sa...

Men då borde väl också dina predikningar sändas ut över gamla stan genom mikrofon? Jag säger ja till minareter men nej till böneutrop.

Muslimer måste få bygga sina moskéer och minareter, samtidigt ska vi kristna arbeta för att omvända dem till kristendomen så att de också kan nå frälsningen, genom Jesus Kristus.

Anonym sa...

Det schweiziska minaretförbudet har föga med religionen att göra - det är helt enkelt en signal om att folk börjar få nog av det multikulturella projektet med sina hedersmord, sina våldtäkter, sina överfall, sina rån, sina stölder och sina aldrig sinande krav på anpassning och bidrag från svenskarnas sida. Det är ett meddelande till våra politiker om att minsann får vara nog nu. Naturligtvis kommer det till uttryck i det enda land i Europa där man faktiskt har ett fullödigt demokratiskt statsskick. Men när Sverigedemokraterna gör sin entré i riksdagen nästa år kommer även vårt egna etablissemang att slutligen vakna. Det är när partigängare och tyckare förlorar sina sinekurer som en fråga blir största allvar i Sossesverige.

HS sa...

1.Jonas, säger du verkligen ja till minareter men nej till bönutrop?!
Skulle du köpa en ko och aldrig mjölka den? Installera en kran och stänga av vattentillförseln?
Minareten byggs inte som dekoration, den ska användas av en bönutroparen för att kalla troende till bön.
Påminna om att Gud ännu är villig att lyssna och att vi ska passa på!

2.Den säkraste metoden att omvända någon till kristendomen är att jobba med sin egen omvändning till helgonen...
Muslimer är inte dumma och kan då själva dra slutsatser om
kristendomens ypperlighet.
H.S.

Jonas sa...

HS, ja jag vidhåller det jag skrev angående minareterna. Jag önskar inte väckas klockan sex av böneutrop, har varit i Egypten så vet hur det är. Minaterer kan mycket väl byggas som dekoration.

HS, det ena utesluter inte det andra. Mission handlar inte bara om att själv vara ett föredöme och leva ut evangeliet utan också berätta om det. Det bör vi göra för alla som inte är kristna och för dem som är kristna men inte tror.

Anonym sa...

Allt får citeras med angivande av källan: Ärkebiskop Kyrillos www.kyrillos.dinstudio.se


Påven Sixtus IV (1471 - 1482) skrev ett brev till sultanen Mehmed II angående ett minaretproblem i Aragonien, som onekligen är värt att ta del av också i dag.

Store och mäktige härskare,

När vi fick Ert brev rörande förstörelsen av moskéer som, enligt Er, ägt rum på anstiftan av vår älskade son i Kristus, Ferdinand av Aragonien, i hans rike, så skrev vi omedelbart till honom för att, om det Ni skrev var sant, förbjuda att så skedde.

Vi har nu upptäckt att allt det Ni hört bara var falska rykten, för inga moskéer har förstörts. Ej heller har några av Ert muslimska folk, som lever i fred och lugn i området, kommit till skada eller utsatts för något olagligt.

Vad som hänt var, att när de, i strid med gammal sedvänja, vid dessa moskéer rest höga minareter och genom böneutropare prisat Mohammed från dess höjder, så var det ingalunda olagligt att denne fromme kung förbjöd vad som gick bortom sed­vanan och som skandaliserade den kristna befolkningen. Han befallde så att dessa minareter skulle bringas ned i höjd med själva moskén, samt att bönetiderna bara fick kungöras genom trumpetstötar, i enlighet med urgamla överenskommelser.

Detta är rimliga åtgärder som inte borde störa Er, eftersom Ni förbjuder såväl kyrktorn som kyrkklockor på de av våra kyrkor som finns i Era länder. Vi ber Er att med jämnmod acceptera de åtgärder som vidtagits utan avsikt att förolämpa och utan orättvisa mot Ert folk. Tillbakavisa lögnerna från onda män som vill att konflikt och rivalitet skall vinna över Ert eget förnuft, Er rättskänsla och Er måttfulhet !

Vi anbefaller åt Er alla de av våra fromma kristna som lever i Era länder: För allt Ni visar dem av ynnest och respekt skall vi vara Er mycket tacksamma. ”