måndag 14 juni 2010

Genant och oekumeniskt, Stefan Swärd!

Pastorn i Elimförsamlingen i Stockholm Stefan Swärd kallar vigselgudstjänsten i Storkyrkan nu på lördag där kronprinsessan Victoria och Daniel Westling ska ingå äktenskap för "tillställning" i en debattartikel i SVD idag. (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forlegat-religionstvang-for-kronprinsessan_4861261.svd) Anledningen till detta utfall som sker i en ohelig allians med Christer Sturmark som är ordförande för Humanisterna, är att man är upprörd över att kungen och tronföljaren måste tillhöra den evangelisk lutherska tron (alltså inte nödvändigtvis Svenska kyrkan). Svenska kyrkan ifrågasatte detta krav i samband med att kyrkan separerade från staten år 2000. För kungafamiljen var dock tillhörigheten till den lutherska traditionen viktig. Personligen är jag glad över att vår kungafamilj tycks tycka att den kristna tron är viktig! Drottningen har nyligen varit med och gett ut en bönbok där kungen har medverkat med fotografier. Drottning Silvias bönbok finns att köpa i Storkyrkoboden. Vi har en kungafamilj som inte är likgiltiga inför kristen tro, som tycks anse att gudstjänstliv och böneliv är något som berikar. Jag kan tänka mig att det ligger till grund för deras vilja att i konstitutionen och successionen tillhöra den evanglisk lutherska läran. Som lutheran är jag glad över detta!

Men Stefan Swärd, att Du som kristen kallar en gudstjänst i Storkyrkan för det nedsättande ordet "tillställning" tycker jag är genant och oekumeniskt!

19 kommentarer:

Anonym sa...

Men Åke istället för att gå i polemik mot Stefan Svärd bör du väl istället föra samtal med honom? Glöm heller inte att vi inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap vilket du ofta poängterar, visa det nu.

Men helst vill jag att du blir varse hur tom meningen ”vi är inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap” är, rader det verkligen gott troll i. Gud är mer än bara kärlek, även om den är störst och nästintill obegriplig för oss. Men Gud har även givit oss kristna etiska regler för hur vi bör leva och vad som är rätt och fel samt bör sträva efter även om det tar oss emot, med andra ord är även åsikter på sin plats om de ligger i linje med Hans ord.

/Robin

Anonym sa...

Det är väl okey att nuvarande kung bekänner sig till den lutherska tron. Problemet är att han tvingas till det. Och i och med ett sådant tvång finns förstås anledning att ifrågasätta äktheten i hans tro. Kan en påtvingad tro verkligen vara äkta? Är inte risken för hyckleri överhängande stor? Detta borde Åke Bonnier ta sig en funderare kring.
Erikh

Anonym sa...

Pinsamt är att Sturmark och Swärd i sin artikel talar om den "Augsburgiska trosbekännelsen" och "Augsburgiska bekännelsen" och daterar den till 1593. Det ska vara Augsburgska bekännelsen och årtalet är 1530. 1593 är tiden för Uppsala möte.

Dessutom finns det om man nu ska vara riktigt petig ett antal små lutherska frikyrkor samt några lutherska exilkyrkor i Sverige som Victoria skulle kunna tillhöra i stället för Svenska kyrkan.

CH Svanell sa...

Bra kommentar Åke!

Jag tycker Svärd bör reflektera över vad en Gudstjänst är för något!
Att kalla en Gudstjänst där man ber om bön och välsignelse över ett äktenskap för "tillställning" tycker jag är ogenomtänkt - vilket jag även skrivit på SS´s blogg.

Andreas Holmberg sa...

Kungen och Victoria har full religionsfrihet så länge ingen av dem är tvungna att vara statschef. De kan ju abdikera om de så önskar. Vad vi diskuterar är om Sveriges statschef ska måsta vara lutheran. Och det är ju en annan sak - där jag håller med Stefan Swärd och Christer Sturmark till fullo. (Men visst handlar det om en vigsel, om än mer än vanligt med vissa drag av "tillställning").

Anonym sa...

Monarkin är demokratins blindtarm
Men se till att grundlagen följs och kalla kungen till kyrkförhör en gång i månaden. Otillräckliga bibelkunskaper bör medföra offentligt spöstraff i gammal fin tradition. För vi vill väl ha gamla fina traditioner?
/Joppe

Anonym sa...

En tillställning definieras enligt Norstedts Svenska ordbok så här:
"Sammankomst med (festligt) program"
Det är väl ganska träffande när det gäller prinsessbröllopet som helhet.
/Johnny Lilja

Anonym sa...

Det här är ju löjligt, kungafamiljens religiösa ställningstagande för den lutheranska läran har inget med "tro" att göra - det skrevs in i grundlagen under barocken när hela europa brann av krig och konflikt utifrån vilken som skulle tillskrivas den högsta auktoriteten - kungen eller påven. Eftersom Gustav Wasa ansåg sig som maktfullkomlig gick det naturligtvis inte att underkasta sig påven i Rom. (På samma sätt som Henrik VIII bröt med katolicismen och gjorde sig själv till engelska kyrkans överhuvud, när han inte fick gifta sig med den han ville för påven.

Religion som maktfaktor har inget att skaffa i ett demokratiskt och sekulariserat samhälle som Sverige, vare sig nu eller i framtiden.

adamD sa...

Kan vi inte lagstifta att statsministern måste vara baptist då? Eller att talmannen måste vara pingstvän? Eller varför inte att det är obligatoriskt för vice statsministern att vara muslim?

Nu undrar jag faktiskt var du gjort av förnuftet, herr domprost.

Jonas sa...

Jag stöder dig i detta Åke. Det är dålig timing att ta upp detta av Stefan Swärd, dessutom så bör han ju inte liera sig med "Kristi fiende". Då kungafamiljen uppenbarligen är goda kristna och själva vill tillhöra den rena evanglisk-lutherska tron (som ju inte måste betyda Svenska kyrkan) finns det ingen anledning att ändra på detta nu. Att kalla vigselgudtjänsten för en tillställning är också ett hån; Swärd hade väl tyckt det vore bättre om de gifte sig i Elimförsamlingen istället och Sturmark i ett Elvis-kapell i Las Vegas.

Anonym sa...

så om victorias barn i framtiden blir kär i t.ex en muslim så måste barnet abdikera?? hur rättvist är det? tänk t.ex om victoria om 10 år finner sanningen inom islam elle katolicismen,måste hon avgå??? vi lever faktiskt i å 2010 inte 1433

Anonym sa...

I och med att samhället i Sverige bli allt mer multikulturellt så kommer nog denna lagen ändras,,för den kommer bli helt rasistisk till slut.Jag som katolik finansierar faktisk med mina skattepengar kungahuset,lika mycket som en lutheran.Ska sådana lagar gäla då kan ju kungahuset bli pivat istället,,,och finansiera sig själva

Lars-Mordechai sa...

Genant och oekumeniskt, Åke Bonnier!

Visst är det roligt att Kungafamiljen säger sig vara troende Lutheraner tycker även jag som är pingstvän men att det ska stå i lagboken vilken tro någon människa ska ha är något som snarare känns som tagit från Saudarabien eller liknande. Varför inte föra in i lagboken att alla svenskar måste vara Lutheraner och annars kastas ut från landet??

Instämmer i det som AdamD skrev
"Kan vi inte lagstifta att statsministern måste vara baptist då? Eller att talmannen måste vara pingstvän? Eller varför inte att det är obligatoriskt för vice statsministern att vara muslim? "

svara på den frågan.
Tycker snarare att det är Du Åke som är genant och oekumenisk eftersom du inte verkar anse att folk har rätt att välja sin egna tro och detta innefattar även Kungafamiljen!

Anders Gunnarsson sa...

Så tvång om rätt evangelisk tro för regenten är passande år 500 år efter reformationen.

Sannerligen en intressant relik från statskyrkosystemets ärorika historia (som inkluderar flera regenter utan evangelisk tro; alla före Gustav II var olutherska och hans dotter konverterade).

Anonym sa...

Svenskarna var faktiskt katoliker innan de blev lutheraner,lutheranism är påtvingat det svenska samhället

Anonym sa...

Hur är det möjligt att man i Sverige 2010 argumenterar för att en människas livsåskådning ska fastställas genom lagstiftning?

Tony sa...

Visst kan det tyckas att SS och CS har en ohelig allians. Men är det en ohelig allians med någon att tycka synder är rättfärdighet.

Så jag undrar vad som är värre,
1. att som SS och CS tycka att det är en förlegad lag?
eller,
2. att som svenska kyrkan ingå en ohelig allians med självaste hin håle och välsigna sådant som Gud inte välsignar?

Man behöver inte vara en raketforskare för att räkna ut vem som har oheliga allianser.

Jonas sa...

Du anonyme; du glömmer den gamla lutherska sentensen, som salig biskop Giertz refererar till i Kristi Kyrka: Christianus mihi nomen est, catholicus cognomen!

Lars Flemström sa...

Om varenda människa som själv vill det, hade rätt att göra sig till kung /regerande drottning över ett helt land, vore det verkligen fel att kräva att kungen /drottningen ska ha en viss religion.

Men monarkin är i sig "odemokratisk", eftersom så få personer är arvsberättigade till kronan - men det är dock frivilligt. Ingen tvingas bli kung /drottning.

Det är precis som med katolska präster och celibatet. Katolska präster "tvingas" inte leva i celibat. Ingen tvingas numera att bli präst! Det är därför mycket förvånande att även katoliker bråkar om kronprinsessparets kyrkotillhörighet.

EFK-ledaren Stefan Swärd är en person, som jag är överens med om mycket i fråga om centrala kristna dogmer, och även att äktenskapet är ett av Gud instiftat förbund för man och kvinna. Men nu har EFK beslutat att avstå från vigselrätten i protest mot att en annan kyrka (Svk) har beslutat viga samkönade par. Officiellt förnekar man att det är orsaken, men tajmningen avslöjar. Är ateisterna också motståndare till samkönade äktenskap?

Så visst är det en ohelig allians med "fan själv" när EFK-ledaren tillsammans med ateist-översteprästen, med allsköns katoliker som hejaklack, skriver en artikel riktad mot Svk och kronprinsessbröllopet.

Svenska kyrkan ska i princip inte ha någon åsikt alls i monarki- /republikfrågan. Men kyrkan ska vara kyrka, och göra sin plikt som kyrka. Och staten ska vara stat och göra sin plikt som stat. Detta innebär exempelvis att staten ska ge juridisk legitimitet åt de äktenskap som ingås i kyrkan. Och kyrkan ska viga den blivande statschefen med sin "man av folket", liksom kyrkan ska viga vilket par som helst, men med den extra inramning som statskicket (monarki) kräver.

Var skulle detta ske, om inte i Sveriges största religiösa samfund? Den som är mot detta ska inte göra rättelser i marginalen för monarkin, utan kräva republik. Och då får folket i val uttala sig om statschefens religionstillhörighet. Eller ska det vara något slags röstplikt, så att man bara får rösta på uttalade ateister i de eventuella presidentvalen?