söndag 19 september 2010

En gudomlig kraftkälla.

Jag är just hemkommen från en av kyrkorna i mitt Värmlandspastorat - Visnums Kils kyrka. Vi var några få som var samlade till högmässa - ca 7 personer förutom vaktmästarn, kyrkomusikern och prästen. Men vi var där och vi sjöng, bad, lyssna ill Bibeltexter och förkunnelse och tog emot Kristus själv i brödets och vinets gestalt och stunden och platsen var helig. Det är klart att det alltid är roligt att vara många i gudstjänstsammanhanget. I Storkyrkan har vi denna sommar varit fler som firat gudstjänst än vanligt. Drygt 130 personer har det ofta varit en vanlig sommarsöndag. Det är fantastiskt! Men samtidigt är inte himlen mer närvarande, Jesus mer närvarande, än då det är 7 personer + de som har betalt för att vara där. Och kanske är det viktigaste av allt att få vara med om något där vi får ana det Heligas närvaro, vara på en plats, i ett sammanhang, uppleva och höra något som får en att känna och tänka: Hit vill jag komma tillbaka! I dagens gudstjänst fanns en innerlighet som betydde mycket för mig.

Någon har format följande påstående: "Stoppa plågsamma gudstjänstförsök!" Det uplevde jag inte idag. Tack till pastorsadjunkten, musikern, sångsolisten och vaktmästaren som bidrog till allt det nämnda!

Gudstjänsten blev en kraftkälla som bär mig vidare i dag på valdagen och den kommande veckan. Vi behöver denna typ av kraftkällor - gudomliga kraftkällor och där är gudstjänsten verkligen livsviktig och får aldrig bli något plågsamt försök.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Helt sant! Och står det inte.."Där två eller tre är samlade.." och det är ju faktiskt så att det ju räcker att det är en präst och en organist eller någon annan så räcker det. I min egen församling - som är en av de största i Sverige har man slutat med regelbundna veckomässor bara för att det var så få som kom..men det blir ju inte fler gudtjänstdeltagare när man minskar antalet gudtjänster! Det handlar istället om att tala om glädjen i och vikten av att gå på gudtjänst. En del säger "kristen kan jag lika bara vara hemma, det är inte så viktigt att gå i kyrkan", och kyrkan säger själv inte emot på ett tydligt sätt. Det är inte alls ok! Nu ska vi inte ha någon skampåle för den som inte kommer, men som när det gäller bikten som inte heller är ett tvång ska vi prata oss så varma om varför man ska gå på gudtjänst så också fler gör det. Samt att det är ett bra innehåll som inte är tillrättalagt vilket också är vanligt (och då menar jag i allmänhet så det inte blir något missförstånd).

P-A Jonsson sa...

Mitt i prick!

Jag firade en underbar påskdagsgudstjänst i lilla Markims kyrka i Vallentuna församling i påskas. Vi var faktiskt ännu färre än sju...
Men det var en klok, inspirerande, varm gudstjänst med total närvaro.

Låt oss inte ge upp bara för att det ibland är lite folk i våra kyrkor. Låt oss istället låta alla former av gudstjänster frodas med söndagens mässa som ett slags naturligt centrum för veckan.