torsdag 23 september 2010

Sverige demokraternas budskap strider mot den kristna grundtanken.

Man kan inte både vara Sverigedemokrat och kristen, enligt min mening. Deras syn på invandrare och flyktingar strider mot skapelsebudskapets hela grundläggande innehåll.

Vi är skapade av Gud. Vi är Abrahams barn. Vi har samma ursprung oavsett om vi är muslimer, judar eller kristna, ateister eller hinduer eller buddister o s v. Som skapade av Gud har vi ett gränslöst värde som ingen och ingenting kan ta ifrån oss. Gud är hela tillvarons skapare. Gud är den som ger allt och alla i tillvaron ett värde. Allt är heligt därför att Gud har skapat allting gott. Sedan har människan profanerat det heliga. Men oavsett etnisk härkomst, hudfärg, sexuell identitet, trosövertygelse är vi gränslöst älskade, har ett gränslöst värde och har dessutom ett ansvar för varandra. Jesus säger: " Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. ” (Joh 13:34)

Att älska handlar inte bara om ord utan också om handling, en handling där vi ser varandra, ser och bryr oss om. Flyktingen som gömmer sig i Sverige får vi se och bry oss om. Ge honom/henne/dem amnesti. Låt dem få vara kvar i vårt land! Låt dem få känna att de kommit hem och får vara här med den kultur som är deras! Den ryms också i Sverige! De ska känna till svensk kultur, leva efter svenska lagar och helst kunna kommunicera med oss andra på ett begripligt språk. Men låt dem få känna att Sverige är deras nya hemland!

Vi hör ihop! Det är en av de viktigaste fundamenten i den kristna tro. Vi är älskade och hör ihop! Vi har ett gränslöst värde och hör ihop. Det gäller Jimmy Åkesson och det gäller den muslimske flyktingen som gömmer sig. Vi måste tala högt och tydligt om detta - än mer i dessa tider sedan ödesvalet den 19 september.

Vi måste högt och tydligt konstatera att Sverige demokraternas budskap strider mot den kristna grundtanken!

9 kommentarer:

Anders Gunnarsson sa...

Kan bara hålla med...

Anonym sa...

Har inget som helst emot det du skriver.Lagstiftningen har dock att ändras så att det blir en helt fri invandring. Huvudproblemet är dock att riksdagen har lagstiftat om en begränsad invandring en lagstiftning som man tydligen inte är beredd att ändra i väsentliga delar samtidigt som man (= riksdagsledamöter, partier etc)inte vill acceptera vad tillämpningen av lagen innebär tex att den asylsökande har att lämna Sverige efter avslag.

Anonym sa...

Tack för att du vågar ta ställning! Dietrich Bonhoeffer vågade det också - när många vände bort blicken och var tysta.

Anonym sa...

Håller helt med!

Maria Kristina

tant lila sa...

Hoppas många läser dessa kloka ord!

Andreas Holmberg sa...

När många vänder bort blicken och är tysta - gäller kanske ff a i våra dagar utsorteringen och avlivningen av foster med Downs syndrom. Förr tillfrågades föräldrar om de ville behålla eller adoptera bort barn med "mongolism" - idag tillfrågas föräldrarna om de vill behålla eller abortera barn med Downs syndrom. En human utveckling jämfört med 1970-talet - eller ens jämfört med 1930-talet?

Rashygienens monster sticker upp sitt fula tryne på andra håll än hos Sverigedemokraterna, och är kanske än viktigare att påtala hos de partier som dominerar Svenska kyrkan. Barn med Downs syndrom är verkligen inga monster.

(Det är möjligen humanare att avliva dem före än efter födelsen, men märkligt nog får barn med Downs syndrom avlivas också efter v. 18, när de av samhället mer önskade barnen blivit fridlysta).

Roland Gustafson sa...

"Man kan inte vara Domprost om man inte är Sverigedemokrat" är ungefär lika sant eller falskt - som "Man kan inte vara Kristen och Sverigedemokrat". Svenskt Debattklimat väcker åtlöje och munterhet hos alltfler människor jag träffar, både inom och utom landet.
Skratta eller gråta? Ännu en anledning att lämna det långsamt sjunkande skeppet Sv Kyrkan?

Jonas sa...

Är det inte bättre att be för Sverigedemokraterna istället, att de ska upptäcka Jesus Kristus, att han är Vägen, Sanningen och Livet?! Då kommer de nog på bättre tankar i övrigt också. Vidare; ska vi inte be för att de får vara ifred och inte bli förföljda för sin uppfattning, även om vi tycker att den är fel? Och be för de många syndare som förföljer dem?

Svenska kyrkan har ju tidigare vid ett flertal tillfällen stått upp för flyktingar - se till exempel Syster Marianne i Alsike - och offentligt kritiserat den förda politiken.

Jonas sa...

Roland du säger att man ska lämna det sjunkande skeppet, men vilket skepp ska du då hoppa på? Ensam i havet drunknar du..kristen kan man inte vara på egen hand.