lördag 18 december 2010

Bevara Sverige svenskt?

Det går lätta rysningar genom hela min kropp när jag läser rubriken ovan, trots att jag själv skrivit den. De lätta rysningarna beror på att rubriken antyder rasism, nationalsocialism, främlingsfientlighet, nynazism etc. och allt i en hemsk brygd.

Men inte kan väl någon på allvar uttrycka sådana tankar och inte kan väl någon tillåta publicering av sådana tankar? Krönikören Ulf Nilsson hävdar på allvar i en krönika i Expressen den 15 december att Sverige ligger i krig med Islam. Han skriver utifrån att muslimer föder fler barn och att det muslimska inflytandet ökar och antyder att detta måste motarbetas. Som kristen och "pursvensk" (hans uttryck) skäms jag över Ulf Nilsson skriverier och än mer skäms jag över att Expressen har publicerat dem! Man kan inte, som ansvarig utgivare, gömma sig bakom åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Jo, legalt kan man säkert söka stöd i detta, men en tidning som säger sig stå för ett grundliberalt tänkande (åtminstone på ledarplats) där medmänsklighet och generositet är viktigt, borde kunna dra gränser för vad man publicistiskt tillåter.

Sverige borde vara ett föregångsland i mångfaldstänkande med uttryck i de stora "drakarna". Vi lever i ett samhälle där så många, beroende på religion, etnicitet och sexuell identitet tvingas samman i intressegrupper som lätt kan bli isolationistiska. Låt oss i stället sträva efter ett samhälle där regnbågens alla färger får komma till uttryck i kultur, religion, sexualitet och mycket annat. Låt oss sträva efter ett mångfaldssamhälle där vi respekterar varandra, där vi får glädjas åt det som är viktigt för oss själva i öppenhet för den andres glädje och utan att skada oss själva eller någon annan. I ett sådant samhälle kommer också det dubbla kärleksbudet till konkret uttryck.

Kanske stavas det samhället "Guds rike"? Åtminstone är vi ett stycke på väg då.

Så, låt oss tillsammans sträva efter ett regnbågssamhälle!

22 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Låt mig som motvikt till Ulf Nilson citera ett avsnitt ur en kommentar av Mustafa Can som publicerats i SvD.

""Historien visar att när människan i övermod upphör att intressera sig för omvärlden, när hon mister sin nyfikenhet och i stället isolerar sig i självtillräcklighet, när hon i stället för att blicka bortom bygden blir en lokal trivselfundamentalist, när hon vårdar sin kroniska oskuld och tröstar sig med tron på sin egen moraliska och kulturella överlägsenhet, när hon sätter en absolut och oöverskridlig gräns vid etniciteten, religionen eller bygden – ja, då börjar dödsklockorna alltid att ringa."

Läs hela på: http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/inte-i-mitt-namn_5806107.svd

tant lila sa...

Jaaa, Åke Bonnier. Jag hör nog till dem som inte ser så lättvindigt på islams utbredning här. Jag tror att människor vill ha tydlighet, och att detta är en av hemligheterna med SD:s framgångar. Även om det bakom de friserade ytorna finns något annat där! På samma sätt kan man nog förmoda att människor även i religiöst avseende söker en tydlighet. Man vill nog inte ha "alla regnbågens färger" i sitt eget liv, för där vill man förmodligen veta vad som gäller.
Då tror jag att man kommer att söka sig till en religion där man får klarhet och svar. Och där, tror jag, är det stor risk att islam breder ut sig på den kristendom som vi ser idag i Sverige. Jag har just åhört en betraktelse på radion. Man måste undra om det var en präst eller en veckotidningsjournalist som höll den!
När religionen inte längre ter sig som religion, vad är den då?

Leif Ekstedt sa...

Det låter bestickande att det viktiga är att hålla sig till en religion. Svenska Kyrkans religion varierar ju under tid och är snart
utsuddad ur Svenska Kyrkan.
Kan ingen hålla igen de som försöker förändra vår kyrka och gör den till något allmänt kom och mys. Man kan väl vara besviken på vissa präster och utredare som ändrar allt och samtidigt missbrukar Guds namn.
Läser 4: Mosebok för närvarande.
Ordning och reda och en strikt beslutsordning. Där platsar inte Svenska Kyrkan.

Anonym sa...

Dödsklockorna har redan börjat ringa
på Bryggargatan och vi är många,
som mitt i julrusningen kollar
förbiskyndandes ryggsäckar och utseende oroligt på.
Mångfaldssamhället, där vi respekterar och gillar varandra
bör helst vila på de kristna värderingarna, men vill vi,orkar vi,
vågar vi och FÅR vi missionera
i Sverige?
H.S.

P-A Jonsson sa...

Leif Ekstedt,

Kan du förklara (och gärna exemplifiera) vad konkret du menar med "ändrar allt och samtidigt missbrukar Guds namn"?

P-A Jonsson sa...

H.S.

Genom att leva evangelium så missionerar du faktiskt. Evangelium är ett budskap som bygger på kärlek och nåd.
Minns "den gyllene regeln"...

Anonym sa...

P-A Rudberg,
Visst!
Men för att leva enligt Evangelium måste man känna till det och studera
katekesen, men helst under ledning av en kunnig människa. Hur är det då med
undervisningen i kristendomen
åt barn och ungdomar? Åt vuxna och gamlingar? ("Repetitio est mater studiorum"!)
Vissa fromma judar studerar Boken och Talmud varje dag.
H.S.

Bengt Malmgren sa...

Nu överdriver du allt Åke! Det finns ingen anledning att demonisera Expressen och Ulf Nilsson och skämmas för dem. Jag är glad att flera åsikter än en i taget kan rymmas i den svenska debatten.

Jag kände inte alls några rysningar när jag läste Ulfs artikel.

Om du läser artikeln lite noggrannare så ser du att kriget han talar om är "militanta islamisters krig mot alla oss som begår det - sett med deras ögon - ohyggliga brottet att inte tro på Allah", inte västerlandets krig mot islam som du verkar få det till. Och att svenskarna håller på att avskaffa sig själva genom låg nativitet är väl heller inget kontroversiellt, utan ett faktum.

I vissa politiska frågor tycks annars logiskt resonerande och nyanserade människor (som du) framhärda i att se världen i svart-vitt.

P-A Jonsson sa...

H.S.

Då tycker jag att du ska göra det, läsa katekesen alltså. SAedan kan du utifrån det leva evangelium och på så sätt vara med och spegla/förverkliga Guds rike på jorden.

Vad gäller barn och unga så får de välja sin egen väg. Jag är glad att det på flera håll redovisas ökande deltagande i konfirmandundervisning t ex.
I allt fler församlingar ordnas olika typer av gudstjänster och aktiviteter, inte bara på söndagarna. Det är bibelstudier, ungdomsmässor, andakter på äldreboende etc.

Anonym sa...

Fint skrivet, Åke.

Och i vår strävan efter ett regnbågssamhälle, efter ett verkligt Guds Rike här på jorden, så låt SvK aldrig glömma att Guds kärlek även rymmer människor som Ulf Nilsson, så även Expressens ansvarige utgivare, så även alla de kristna i Sverige som av SvK klassas som 'intoleranta' kristna.

Åke Bonnier sa...

Bengt Malmgren, du kommer ofta med kloka inlägg som jag kan mången gång kan dela. Just denna gång håller jag, som Du säkert anar, inte med Dig. Jag demoniserar inte Ulf Nilsson. Jag redovisar mina känslor (och andras)när jag skriver som jag gör. Det är svårt att förstå Ulf Nilssons inlägg med bl a följande formulering som något annat än en omformulerad främlingsfientlighet baserad på rädsla för den typ av Islamtolkning som de värsta terroristerna står för. Ulf Nilsson skriver bl a: "Våra invandrare, numera omkring 20 procent, av vilka 400 000 muslimer (varav de allra flesta naturligtvis inte är islamister), föder betydligt fler. Det är oundvikligt att det muslimska inflytandet växer.
Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis "den store satan", USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt." Jag kan inte förstå detta annat än som en rädsla för att svenskar ( d v s etniska svenskar)blir färre och färre och därför inte kan hålla motstånd mot Islam som får större och större inflytande i Sverige. Som jag, och andra, läser Ulf Nilsson, framstår en krönikör som önskar att Sverige ska bevars svenskt, d v s att muslimernas antal borde vara konstant eller minskas och att ickemuslimerna (egentligen "pursvenskarnas") antal borde ökas. Höj nativiteten hos den infödde svensken och se till att det inte finns så många muslimer i Sverige. Det är det budskap jag snabbt läser in i krönikan, och utan att alls pressa texten.

Jag är tacksam för de muslimska organisationer i Sverige som snabbt tog avstånd från en fundamentalistisk blindgångares(eller flera fundamentalistiska blindgångares)fasansfulla handlande. Låt oss, istället för att svartmåla islam eller andra religioner, lyssna till varandras tolkningar, försöka att förstå utifrån den allra öppnaste synen, hur den andre resonerar. Var och en måste ha tolkningsföreträde då det gäller den egna trosuppfattningen men knappast gällande någon annans.

Jag anser fortfarande att Expressen, i liberalismens namn, skulle ha avstått från att publicera Ulf Nilssons krönika. Man säger ju dessutom att Expressen inte står för det krönikören står för.

Lars Flemström sa...

Bengt Malmgren skrev: "Och att svenskarna håller på att avskaffa sig själva genom låg nativitet är väl heller inget kontroversiellt, utan ett faktum."

Du menar väl inte låg nativitet i bemärkelsen att få barn blir gjorda? Men många barn adopteras ju. Men det är ju inga värdefulla liv som går till spillo. Det sa svenska statens eget rasbiologiska institut på den tiden innan vi fick fri abort. På den tiden måste man ansöka om abort, och ansökningarna beviljades exempelvis om det väntade barnets mormor hade haft många barn.

Hög nativitet ansågs stå i ett omvänt förhållande till intelligens och annat som betecknades som goda rasegenskaper. Detta var ju förtretligt för exempelvis kvinnliga läkarstuderande, som ofta fick avslag på sina abortansökningar.

Statens rasbiologiska institut beslöt även om tvångssterliseringar. Man har i efterhand försökt mörka detta genom att påstå att detta huvudsakligen drabbade personer med invandrarbakgrund. Men sanningen är befolkningen i perifera landsdelar, såsom Västerdalarna, Gotland, Blekinge och delar av Norrland ansågs ha särskilt dåliga rasegenskaper.

Efter upptäckten av svåra inavelsdefekter hos den svenska fjällkon, hade man uppnått mycket goda resultat av korsningsavel inom lantbruket. Detta kom efter chefsbytet i rasbiologiska institutet 1936 att påverka även dess verksamhet. Rasrenhet ansågs inte längre ha något positivt värde i sig, utan det var den inbillade inavelsdegenerationen som skulle åtgärdas.

Sedan styatsmakterna inte längre kunde stå emot kraven på fri abort, förklarades att samma mål kunde uppnås med fri abort. I kombination med starka ekonomiska påtryckningar på de ekonomiskt mindre välsiturade att göra abort.

Vad var då hetsen mot muslimer i den senaste valrörelsen om inte ett försk att vrida klockan tillbaka till tiden före 1936, i kombination med det tydligen odödliga hjärnspöket om samband mellan hög nativitet och dåliga rasegenskaper?

För så sägs det ju i den rasistiska propagandan, att den höga nativiteten bland muslimer är en del av en djävulskt uttänkt plan att "islamisera" det kristna Europa.

Lars Flemström sa...

Men bäste Åke Bonnier. Man kan ju inte resonera så att hög nativitet är någonting bra bland invandare men någonting dåligt bland etniska svenskar. Då hamnar man ju i något slags omvänd rasism. Svenska kyrkan borde göra som "invandrarkyrkorna" och klart markera mot aborterna - så kanske vi kan avfärda de förfärliga idéerna om krigföring medelst barnproduktion.

Det är väl ingen slump att Ulf Nilssons krönika publicerades i en liberal tidning. De ledande personerna inom svensk rasbiologi var huvudsakligen nazister och liberaler. Efter andra världskriget kastade liberalerna ut nazisterna, men fortsatte verksamheten under en mer demokratisk täckmantel.

Med min studieinriktning, historia samt biologi /ärtlighetslära har jag självfallet ingående studerat svensk rasbiologi. De historiker som skrivit om ämnet har inte haft tillräckliga kunskaper om aveslteorier för att till fullo förstå vad man egentligen sysslade med, vilka mål man hade (en svensk ubermensch), utan har ensidigt fokuserat på lidandet för de direkt drabbade.

Bengt Malmgren sa...

Åke!
Vi lever i ett multikulturellt samhälle, det är ett faktum och berikande för den mänskliga gemenskapen snarare än ett problem. Som kristna vittnar vi om kärlekens väg.

När jag läser om Ulfs artikel en tredje gång kan jag se en tvetydighet som kunde ge stöd för din tolkning: Det finns en sammanblandning av två frågor, å ena sidan de militanta islamisternas krig mot västerlandet, å ena sidan den procentuellt större nativiteten hos muslimer jämfört med urpsprungliga svenskar. Diskuterar man dessa frågor var för sig borde man kunna hålla sig på en faktanivå utan att blanda in känslor och anklaga motdebattören för främlingsfientlighet. Är glidningen däremot medveten börjar argumenteringen likna Sverigedemokraternas.

Men Ulf får gärna förklara sig på denna punkt. Innan han gjort det måste man ändå kunna diskutera sakfrågorna innan man gre sina egna känslomässiga associationer tolkningsföreträde.

Annars riskerar vi att öka på klyftorna i samhället genom att sprida negativa vrångbilder av våra meningsmotståndare.
Se också Peter Wolodarskis artikel i DN idag: En spade är en spade.

Lars Flemström sa...

I min första kommentar i denna debatt, 19 dec 00.12 blev det en felskrivning, "adopterades" i stället för "aborterades". Så här ska det vara:

"Du menar väl inte låg nativitet i bemärkelsen att få barn blir gjorda? Men många barn ABORTERAS ju. Men det är ju inga värdefulla liv som går till spillo. Det sa svenska statens eget rasbiologiska institut på den tiden innan vi fick fri abort."

I min andra kommentar skrev jag att målet var att utveckla en svensk "ubermensch". Men tydligen ansågs det svenska "aveslmaterialet" så dåligt så att vi fick en krympande svensk befolkning.

Höjdpunkten för svensks rasbiologi var året 1953. Då var Ulf Nilsson 20 år. Jag minns hur man då varnande för "gula faran", d.v.s att kineshorder skulle invadera Europa. Vad är den nuvarande muslimskräcken om inte en variant av "gula faran"?

Att vi måste skarpt ta avstånd från dessa rasistiska hjärnspöken får inte hindra oss att se orsakerna till att "svenskarna håller på att avskaffa sig själva", som Bengt Malmgren uttrycker saken i sin första kommentar 18 dec. 22.06: Nämligen den verksamhet som bedrevs av och den ideologis som impementerades av Statens Rasbiologiska institut - och dess nutida efterdyningar: det oreserverade stödet för de fria aborterna. När inte ens Svenska kyrkan vågar säga att varje abort strider mot Guds plan för det avlade fostret !!!

1953 utkom första upplagan av professor Arna Muntzings lärobok "Äftlighetslära". Muntzing var liberalen som rensade ut nazisterna och fortsatte deras verksamhet. I första upplagan visade Muntzing med klotdiagram hur den höga nativiteten bland "de undermåliga" skulle fördärva hela svenska folkets rasegenskaper inom 300 år om inget gjordes.

I sista upplagan av samma bok 1977 finns detta kapitel inte ens med, och ingen förklaring till varför det har tagits bort - och inget avståndstagande från rasbiologin. Jag har köpt båda böckerna på antikvariat.

Först kom hotet från svenskarna själva, sedan österifrån och nu söderifrån. Ulf Nilsson är en person som många gånger har fört fram gamla sanningar, som förnekas att den nutida politiska korrektheten. Men den här gången är det gamla lögner, som håller på att bli politiskt korrekta på nytt, som han för till torgs.

Ulf Nilsson är säkert själv offer för den offentliga indoktrineringern och den okritiska vetenskapstron. Man måste väl ändå kunna lita på en liberal professor med utrensning av nazister i den egna verksamheten på meritlistan?

Quo wadis sa...

U Nilsons artikel innehåller helt klart formuleringar som jag inte alls delar. Men jag ser en tendens i Åke B’s kritik att i likhet med många andra försöka blanda bort korten. Den 28-åring som sprängde sig till döds beskrivs av dessa som ”psyktiskt störd enstöring” eller med Åkes ord ”fundamentalistisk blindgångare”. Islamologen Jan Hjärpe skriver t ex ”jag tror att han är mentalt skadad. Det som har varit drivande är personliga skäl, men för att det skulle kännas meningsfullt hänvisade han till jihad”. Är det något som bäddar för rasism och främlingsfientlighet är det den typen av resonemang.
Jag håller med både Åke och andra som också betonar att dessa terrordåd som vi nästan dagligen läser om i världen, inte får användas som argument mot muslimer i allmänhet. Men det är ett faktum att de flesta av dessa våldsdåd sker i Islams namn och baseras på dessa gruppers tolkningar av koranen. Och det handlar verkligen inte om några enstaka individer. Det pågår i stort sett i varje muslimskt land grova förföljelser av kristna, ja i princip rena utrensningskrig. Ett närbeläget ex är Betlehem där den kristna befolkningsandelen minskat från 85% till 15%. på grund av mord, våldtäkter av kristna flickor eller tvångsgifte med muslimska män eller att deras egendom beslagtagits via förfalskade dokument. Utvecklingen är densamma i Irak. Ofta sker förföljelserna med de arabiska regimernas goda vilja. Så inte handlar det om enstaka störda individer inte. Är redovisningen av sådan här fakta en svartmålning av islam? Cheko Pekgul skrev f ö en belysande artikel i AB för några dagar sedan.
Jag tycker också det är bra och välkommet att muslimska organisationer i Sverige nu tar avstånd från terrorhandlingar. Men det hade varit betydligt mer trovärdigt om det skett långt tidigare, t ex avståndstagande från terrorgrupper som Al-Qaida och Al-Shabab.

Lars Flemström sa...

Det finns all anledning att med kraft bemöta terorin om "krigföring medelst barnproduktion". Detta är svensk rasism, som svenska folket har indoktrinerats med under decennier av ledande läkare och ärftlighetsforskare, med stöd av politiker från samtliga partier. De bakomliggande teorierna belönades med nobelpriset i mecicin 1946 till den amerikanske ärftlighetsforskaren Herman Så rentvåddes den i grunden nazistiska rasbiologin. De öppet nazistiska forskarna ersattes med personer utan känt nazistiskt förflutet.

I själva verket hade forskare som sysslade med befolkningsstatiskt gjort en avgörande upptäckt redan 1929, som visade att de svenska forskarna, politikerna och opinionsbildarna var inne på fel väg, med sitt prat om befolkningsexplosition, "gula faran" - och nu nynazisternas prat om islamistisk krigföring mot västerlandet medelst barnproduktion.

Mer kan du läsa här:

http://larsflemstroms.blogg.se/2009/july/fodelsekontroll-och-demografi.html

Anders Gunnarsson sa...

Ska man vara politiskt korrekt i dagens Svedala, ska man vara för samkönade partnerskap, fria aborter, islam, kvinnliga präster och fri sexualitet.

Och mot katolicism, all form av censur (även självcensur), föråldrad kristendomstolkning, sanningsanspråk (även om man så bara tror att någon har en större fullhet än andra) och stora barnkullar (kanske pga att jorden inte behöver fler människor).

Jag inser att jag har problem i maktens korridorer och i det lilla röda huset vid fyrisån!

Det största problemet med ovanstående PK-åsikter är att de ofta är logiskt oförenliga (t.ex. Islam är emot abort och kvinnliga imamer och för absolut sanningsanspråk och hög nativitet).

Det är inte lätt att vända (präst)kappan efter alla åsiktsvindarna samtidigt. Det är kul att det görs allvarliga försök i a f...

Lars Flemström sa...

Annorzzz , dina påsåtenden är lite märkliga. Menar du att ingen censur, inte ens självcensur förekommer i Svenska kyrkan? Det är väl i så fall en definitionsfråga. Kyrkan är inte en allmän plats, i likhet med gator och torg; utan en invigd gudstjänstlokal. Och ej heller en konsthall. Så det är väl självklart att vad som helst inte får framföras i kyrkan? Men det är inte censur i egentlig bemärkelse. Censur i egentlig bemärkelse hade det varit om någon myndighet hade bestämt vad som får framföras.

Likasså är ditt påstående att någon "självcensur" (= frivilliga restriktioner mot vad som får framföras) inte förekommer i Svk märkligt. Förekommer ingen självcensur i abortfrågan? Eller menar du att alla Svk-präster verkligen förkunnar vad Gud tycker om aborter?

Och slutligen, har du inte förväxlat islam med katolicismen när du skriver att islam är för stora barnkullar? Det är ju genom invandring och barnproduktion som Katolska kyrkan växer i Sverige, inte genom evangelisation bland vanliga svenskar.

Har du inte läst vad jag har skrivit om demokrafisk transition? Du kanske inte förstod att det jag skrev om Rymdimperiet var ironi, som syftar på den bild av islam som rasisterna ger? (Länk i föregående kommentar,)

För sådana vill ni ju inte ha som medlemmar, såvida de inte hyllar rikets fiender och gamla landsförräddare såsom Kristian tyrann och Gustav Trolle som hjältar.

Anders Gunnarsson sa...

Jag menar att ingen censur, inte ens självcensur bör förekomma i ett liberallt svenskt hjärta om man ska vara Politiskt Korrekt! Allt bör vara tillåtet!

Det var alltså inte riktat till SvK enkom...

Jonas sa...

Att det föds många barn i muslimska familjer i Sverige är naturligvis bra liksom om det vore barn i andra familjer. Att Islam breder ut sig är däremot inte något positivt, eller möjligen är det positivt om alternativet är att ateismen sprider ut sig eftersom en viss del av sanningen finns i Islam. Den hela sanningen finns dock endast hos Kyrkan och Jesus Kristus. Målet för Kyrkan, inklusive Svenska Kyrkan, i Sverige måste ju därför vara att den kristna tron breder ut sig, både på bekostnad av andra trosinriktningar och på ateismen. Visst är det i en mening bra om man får tycka och tro som man vill men vad Gud vill är naturligtvis att alla, precis alla, vill följa Jesus Kristus.

Lars Flemström sa...

Jonas,
instämmer helt. Jesus sa inte att vissa folkslag och vissa länder skulle vara kristna. Han utpekade inte Nordeuropa som en kristen del av världen, som inte skulle hållas fri från vare sig invandring eller orientaliskt inflytande. (Vad är kristendomen, om inte...?) Han befallde oss att göra alla folkslagen till lärjungar, och detta utan att undanta de muslimer som numera bor i Nordeuropa. Kyrkan är universell.

Vi kan dock konstatera att vi har en reglerad invandring och att inget parti i Sveriges riksdag är för en helt fri invandring. För Kyrkan kan det dock inte finnas några illegala invandrare, även om sådana finns enligt lagen. När det står i Bibeln att "all överhet är av Gud" måste det innefatta staters rätt - med beaktande av rättssäkerhet och människovärde - att reglera invandringen.

Att kyrkan bör respektera att staten sköter sina uppgifter får dock inte medföra någon skyldighet för kyrkan att hjälpa till med detta - vare sig praktiskt eller som propagandaresurs för "statsnyttan". Detta skulle ju innebära att Kyrkan tjänar en annan herre än Kyrkans Herre. Det är helt främmande för kyrkans uppdrag att använda asylpolitiken som ett medel att bevara Sverige som det har varit, vare sig vi talar om svenskt eller kristet.

De som vill detta av politiska skäl måste förstå och respektera att de inte kan använda Kyrkan som redskap för sina politiska syften. Och att detta inte bara gäller något visst parti och vissa syften, som framtstår som odemokratiska sett ur ett statsrättsligt perspektiv. Utan att detta gäller alla partier och alla syften, som är oförenliga med Kyrkans uppgifter.

Om Kyrkan ska tjäna statsnyttan ska prästerna rapportera till polisen vad de har hört under tystnadsplikt. Vi behöver alltså inte diskutera om det är bra eller dåligt att bevara Sverige svenskt. (Uttrycket bevara Sverige svenskt behöver ju iofs inte vara liktydigt med den numera avsomnade nazistyrda organisationen BSS's syften.) Det är inte kyrkans uppgift. Lika lite som det var Kyrkans uppgift att bevara Sverige danskt under 1500-talet. Må vara att en politiskt styrd påvemakt ville ha det så.

Kyrkan ska alltså inte bedriva befolkningspolitik. För Kyrkan är alla folkslag, oavsett etnicitet och religiositet Guds barn och medlemmar eller potentiella medlemmar i kyrkan.