söndag 17 augusti 2008

Är den gyllene regeln så gyllene?

Är det någonting som de allra flesta svenskar kan citera från Bibeln, är det den, så kallade, "gyllene regeln": Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Orden återfinns i Matteusevangeliets 7 kapitel, vers 12. Men liknande ord återfinns också i andra religioner. Grundtanken tycks vara djupt mänsklig. Men om nu denna "gyllene regel" är så gyllene i många människors ögon, ja kanske i allas våra ögon, varför lever vi inte efter den? Tänk vad vår värld skulle se annorlunda ut om vi alla försökte förverkliga denna regel. Krig skulle upphöra, fattigdom bekämpas mer effektivt, en helt annan fördelningspolitik gällande världens resurser skulle kunna bli verklighet. På hemmaplan skulle vi få en ny syn på varandra, på dem som vi har svårt för, på vår chef, vår släkting o s v.

Men vi lever inte efter den "gyllene regeln". Vi kan den utantill. Vi kan citera den och vi vet vad den heter och vi tycker om den, men vi lever inte efter den - åtminstone inte de flesta av oss. Den gyllene regeln tycks inte vara så gyllene!

Vi kan inte vänta på att andra ska börja, att politiker ska bestämma sig, att FN ska deklararera ett "gyllne regelns år". Nej, Du och jag måste börja, i det lilla, i våra egna relationer. Det är tillräckligt utmanande, tillräckligt svårt och samtidigt fullt möjligt. De stora förändringarna i världen börjar med Dig och mig. Därför är den "gyllene regeln" gyllene!!

2 kommentarer:

li sa...

Vi lever inte efter den eftersom det vi vill göra, gör vi inte, och det vi inte vill göra, gör vi.

Men ibland så lever vi faktiskt efter den också. Jag kan bara tala för mig själv men ibland gör faktiskt även jag bra saker!

Bosse sa...

Den gyllene regeln anger en otroligt radikal och - som världen ser ut - omstörtande riktning. Den innebär en utmaning mot mycket som verkar vara ordning och reda och många självgoda församlingar av olika slag.

Den som tar den gyllene regeln på allvar kommer antagligen ofta anklagas för att vara på väg åt helt fel håll.

Var gör kyrkan då?