fredag 15 augusti 2008

Tanke i kulturveckan

När jag ser en tavla eller en skulptur kan jag tänka: " den var fin" eller "den gillade inte jag". Det är efter det första intrycket som vi fäller domen. Jag tror att vi behöver stanna upp mer inför en bild - en tavla eller en skulptur - och försöka förstå den, brottas med den, bildligt talat, tills dess den talar till oss. Det är spännande att gå på museer och möta olika typer av "brottningskandidater". Bilden i dess många olika former kan ge andliga tilltal. En skulptur av Giacometti eller en "ready made" av Marcel Duchamp kan plötsligt tala till min egen andliga längtan - om jag ger skulpturen tid.

Ett tips i kulturveckans tid: Kom till Storkyrkan och låt konsten också där få tala. Notke, Milles, Urban Målare, Ehrenstral och andra kan tala på ett sätt som ord kan ha svårt att formulera. Men det gäller att ge sig tid, att ge sig hän och lyssna in tavlan.

Inga kommentarer: