lördag 21 februari 2009

Det goda samtalet!!

Jag är verkligen glad över ett samtal jag hade igår. Stanley Sjöberg (tidigare förståndare för Centrumkyrkan ) och Sten-Gunnar Hedin (tidigare föreståndare för Pingst - Fria församlingar i samverkan) och jag satt och samtalade om kristen trostolkning, om hur vi ser, utifrån olika perspektiv på vad som är grundläggande viktigt i den kristna tron. Mycket delar vi, annat skiljer oss åt - och det är självklart eftersom vi tillhör olika trossamfund. Men att möta varandra, lyssna respektfullt till varandra, dela med varandra, visar sig, också denna gång, vara vägen framåt. Jag hoppas på fler sådana samtal - samtal där vi delar trons grund - tron på den treenige Guden - och där vi får vässa våra egna argument utan att kasta dem som spjut mot den andre.

Den ekumeniska vägen heter inte "tyck och tro lika" utan "det goda samtalet".

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för de orden, det synes mig vara vist! Kul att ni hade ett gott samtal!