fredag 6 februari 2009

Lika för lika och olika..!

På DN-debatt idag skriver ett antal svenskkyrkliga biskopar att det vore bra om Svenska kyrkan inte hade kvar vigselrätten i den juridiska meningen utan att blivande brudpar istället gick iväg och genomförde en civilrättslig registrering samtidigt som hindersprövningen skedde. Man inställer sig då alltså hos lämplig myndighet som gör prövningen och registreringen och därefter har man ingått en juridisk relation av bindande karraktär och, som jag antar, med livslång avsikt. Sedan skulle brudparet kunna komma till kyrkor, tempel, moskéer, synagogor eller andra platser och fira i en religiös eller annan högtid. Även borgerligt bröllopsfirande skulle kunna äga rum med, av kommunen, utsedd borgerlig bröllopsförrättare.

Jag tycker att den tanken känns sympatisk och jag har skrivit om det tidigare på min blogg. Då blir det lika för både homosexuella och heterosexuella.

Men det man ingår civilt och bekräftar i kyrkan är ett äktenskap, tänkt att vara tills döden skiljer dem åt.


Skulle nu kyrkan ändå tvingas till eller välja att behålla vigselrätten menar jag att det är viktigt att man gör lika för både homosexuella och heterosexuella. Ingen vigselgudstjänst ska vara ett "b-alternativ". Och prästerna då? De som varesig vill viga eller välsigna, ska de få väja, säga nej. Ja, menar jag. Precis som idag. Men frågan om vigsel eller välsignelse måste lösas inom varje kontrakt (ett antal församlingar). Och brudparet måste självklart få vigas/välsignas i sin församlingskyrka om de så önskar.

Det är viktigt att det blir lika för lika och olika..!

8 kommentarer:

Anonym sa...

...tycker också att biskoparna argumenterar rätt bra.

Tyvärr kommer det flera år för sent. Nu blir det ofrånkomligt att syndabockarna i debatten blir de homosexuella. Avsägande av vigselrätten kommer att kopplas till att samhället är klokt nog att välkomna alla och när samhället har kommit dithän viker kyrkan av åt ett annat håll.

Det är tråkigt tycker jag!

/ Fredrik

Anonym sa...

Jag tycker att uppropet är bra. Roligt att även de kvinnliga biskoparna har skrivit under. Ännu bättre vore ju om de biskopar som är starkare i tron än de andra vågar tala ur skägget och säga det självklara: Kristen tro ÄR att äktenskapet är för man och kvinna. Så har det alltid varit, så är det och så ska det alltid vara. Ära vare Fadern, Sonen och den Helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.

hapax sa...

@ Jonas

Måste man ha skägg för att kunna vara stark i tron??

Mera allvarligt: Kristen tro handlar ganska lite om äktenskapet och desto mer om Kristus. För mig är det ganska märkligt att äktenskapsfrågan för så många får status av bekännelsefråga. Vi nämner ju inte äktenskapet i vår trosbekännelse. Däremot nämner vi jungfru Maria som var ogift när hon födde Jesus. Äktenskapet verkar alltså inte vara nödvändigt för frälsningen.

Göran Koch-Swahne sa...

"... icke ett Äktenskap för den kristne och ett för Turken!"

Sa han inte så, den gode Martin?

Jag tycker att biskoparnas Debattartikel i DN just inte diskuterar detta, utan duckar.

Anonym sa...

Jag tycker i och för sig att andelen biskopar med skägg är för liten (för att ytterligare tydliggöra biskopens herderoll), men skägget har som sagt inget med tron att göra.

Hapax, Maria, evig jungfru och född utan synd, är en del av trosbekännelsen, och är en del i frälsningen. Äktenskapet är inte det, det går också bra att leva i celibat som munk eller nunna eller som en vanlig medborgare. Det är ändå en central trossats att Gud instiftade äktenskapet för att man och kvinna skulle leva tillsammans. Trosbekännelsernas tillkomst var ju för att definiera tron från det som var heresier. Det var väl så att bland de gnostiska och arianska (och andra) heretikerna var det ingen som ifrågasatte äktenskapet som nu görs.

Om man nu inte tror på Guds ord om äktenskapet så tror man inte på Honom i allt. Av godo kan det knappast vara.

Ja Göran, det finns ett enda äktenskap inför Gud, mellan man och kvinna. Detsamma mellan par av två kön må väl kallas äktenskap i juridisk mening men kan aldrig välsignas av Gud. Det går faktiskt att förklara detta på ett bra sätt utan att använda pastor Greens retorik, Svenska kyrkan borde ju här lära av våra bröder och systrar i Katolska kyrkan (och då tänker jag inte på SSPX).

hapax sa...

@ Jonas

"Om man nu inte tror på Guds ord om äktenskapet så tror man inte på Honom i allt."

Frågan är väl just vad som är Guds ord om äktenskapet. Äktenskapets former har förändrats en hel del över tiden. T ex är steget ganska långt från Gamla testamentets patriarkala polygami till vår tids jämställda monogami.

Frågan om samkönade äktenskap kan inte avgöras med en enkel hänvisning till Bibeln. Det krävs lite mer argumentation än så. På min blogg argumenterar jag för att samkönade äktenskap ryms inom det som enligt Bibeln är konstituerande för äktenskapet: http://senapochfikon.blogspot.com/2008/10/vad-r-det-som-r-kristet-med-ktenskapet.html

Göran Koch-Swahne sa...

Jonas!

Gå till min blogg så får Du se att de Moderna och anti-moderna påståendena om vad som står i Bibeln om homosexualitet (ett begrepp som myntades 1869 och har bytt betydelse flera gånger sedan dess) inte är så självklara som vissa vill låtsas.

Det är överhuvudtaget inte klarlagt att det står någonting alls om sex i Bibeln, eftersom "sex" (ännu ett sen-modernt begrepp - det fanns t.ex. inte i sin nuvarande bemärkelse när jag var liten) inte synes ha varit ett "problem" utanför den platoniserande Akademien i Alexandria - och det som inte är ett "problem" defineras, som bekant, inte...

Judendomen har heller aldrig varit sexual-fientlig, utan Hellenismen, t.ex. gnosticismen och den platonska philosophin.

Anonym sa...

Hapax när du frågar vad som är Guds ord om äktenskapet kan man ju fråga sig om du har läst Bibeln någon gång? Jag ska ge dig några ställen som ändå talar för sig själv. Jag har läst vad du har skrivit på din sida men det övertygar inte direkt:

Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." (Matt 19:4-6)

1 Mos 1:27
P
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 1:28
P
Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden."

Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp." (1 Mos 2:18)...

1 Mos 2:22

Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen.

1 Mos 2:23
N
Då sade mannen:
"Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen."

1 Mos 2:24
P
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

Hur mycket dimridåer som läggs ut är det ju otvetydligt att vi är skapade till man och kvinna för att leva tillsammans i kärlek och föra människosläktet vidare. Att vissa par ändå av fysiska orsaker inte kan få barn saknar betydelse.

Göran Koch-Swahne, frågan om homosexuella relationer är mindre intressant i sammanhanget. Förstår inte vad du menar när du säger att inte sex förekommer i Bibeln, det är ju bara att läsa innantill.

För att jag inte ska framstå som någon bokstavstolkare får jag ju påminna får jag ju påminna om att kristna tron utgår från den Kristna traditionen som i allt väsentligt är nedskrivet och sammanfattat i Bibeln, och inte tvärtom. Det vill säga att Kyrkan fanns och tron fanns till innan Nya testamentets böcker var nedskrivna och fastställda som kanon. Att äktenskapet är ett sakrament i katolska kyrkan, eller om man som i Svenska Kyrkan inte erkänner det som sakrament utan som en handling av sakramental karaktär för att tecknet på Guds nåd inte är lika tydligt är inget som står uttryckligen i Bibeln utan av Kyrkan fastställda dogmer. (sakramentet äktenskapet i vart fall)