onsdag 25 februari 2009

Kom ihåg att Du är av stoft!

Orden kan sägas i en askonsdagsmässa. Idag firar vi just askonsdag - den första dagen i den 40 dagar långa fasteperioden inför påsk. Förutom att fastan alltid bryts på lördag kväll kl 18.00 fram till söndag kväll kl. 18.00 varje vecka under fastetiden, varar den fram "till påska" d v s till påskafton kl. 18.00 när sedan påskhelgen bryter in och vi firar Jesu uppståndelse från de döda.

Under fastetiden får vi stanna upp och fundera över vårt eget liv och tänka vidare på hur vi lever det, vad som är väsentligt, hur vi prioriterar. Vi får också påminna oss om att vi, i vår välfärdsstat, är en del av jorden, en del av den globala verkligheten. Var 15:e sekund dör ett barn av brist på rent vatten. Det är en ofattbar siffra. Hur kan vi alls ta in sådan information i våra arma skallar. Risken är att det känns för långt bort. Och ändå hör vi ihop med den lille pojken eller den lilla flickan i en helt annan världsdel. Vi kan inte hjälpa alla! Vi kan inte göra underverk, men vi kan alla, både Du och jag, vara med och bidra till att världen blir något rättvisare, något mänskligare. Var och en utifrån sina egna resurser.

Just nu pågår en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete "Hela Världen". Den insamlingen är livsviktig (http://www.svenskakyrkan.se/vatten/).

När man i askonsdagsmässan påmint om att vi alla är av stoft sägs orden: Men Herrens nåd är var morgon ny. I den nåden får vi leva. Av den nåden får vi leva. Den nåden får vi konkretisera - Du och jag!

Inga kommentarer: