måndag 29 september 2008

Lärjungeskolan, Rotary och Nalle Puh

Lärjungeskolan finns i Lillkyrkan bredvid S:ta Clara kyrka. Jag besökte den i morse. Där går ca 30 elever med skiftande bakgrund. Både de som har haft en bra uppväxt och bra möjligheter och de som haft det svårt i tillvaron möts varje dag från kl 09.15 till ca 12.00 och får lära sig grunderna i kristen tro. Det var fantatstiskt för mig att få vara med. Jag var inbjuden lärare i dag och talade om den judiska traditionen med start hos Abraham i första Mosebok. Det fanns ett så stort intresse. Man lyssnade så öronen nästan viftade. Lärjungaskolan är oerhört viktig. Det är inte bara att man får lära sig grunderna i kristen tro och fördjupa sin Gudsrelation, man får också fördjupa sin egen självförståelse, stärka sin egen identitet, få hjälp, i den mån man behöver, att leva i ett samhälle som ställer krav. Viveka Bratt Hernberg är rektor för skolan och hon sköter den med stor värme och djup andlighet. Jag är verkligen tacksam över att den finns i Stockholms domkyrkoförsamlings sammanhang!

Jag blev idag ny medlem i en rotaryklubb - Rotary Gamla stan. Det kändes högtidligt att välkomnas, få en nål och en medlemsmatrikel. Rotary fyller sannerligen en stor funktion. Dels som en plats att möta olika yrkeskategorier och dels som ett sorts vardagsuniversitet där man lär siug mycket genom olika lunchföreläsare. Dessutom gör Rotary olika viktiga insatser i världen. En av de viktigare har varit att man genom ekonomiska satsningar varit med och bekämpat Polion. Men också andra saker gör Rotary och dess motto kan vara inspirerande för oss alla: Service above self!

När jag skriver dessa rader är jag ganska irriterad. har glömt en tygkasse på tunnelbanan med viktiga saker i. Jag tycks inte klara av att både ha portfölj och kasse. I kväll känner jag mig som Nalle Puh - en björn med en mycket liten hjärna.

Frustrerande!

Inga kommentarer: