fredag 12 september 2008

Nåden för Dig och för mig

I kväll är jag trött efter en lång och intensiv vecka. Orden och tankarna vill sig inte riktigt. Klokheter har svårt att komma från hjärtat till tangenterna på min dator. Det är i det ögonblicket jag tänker på nåden - Guds gränslösa nåd. Den får även jag vila i - denna helg, denna kväll. Guds nåd är inte enbart till för de andra, de jag talar till eller talar om. Guds gränslösa nåd handlar även om mig - nåden att bara få vara utan att prestera. Nåden att vara älskad för att jag är, inte för vad jag gör eller har. Den nåden vill jag vila i i kväll och framgent. Den nåden får Du vila i. Den förunderliga nåden. John Newton som var engelsk slavskeppare som blev präst och psalmdiktare har uttryckt detta så fantatstiskt i orden: Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord. (Psalm 231 i den svenska psalmboken).

Inga kommentarer: