torsdag 18 september 2008

Tillsammans

Den största delen av denna dag har jag ägnat åt att lyssna till goda tankar om ideella medarbetare i församlingar. Svenska kyrkan har en organisation som heter Ideellt forum och som har nära koppling till Svenska kyrkans volontärbyrå. Valda delar av mitt arbetslag och några förtroendevalda var med om en "duvning" kring volontärarbete. Det var en väldigt bra eftermiddag och kväll. Oerhört inspirerande.

Min dröm är ju att fler ska kunna känna sig hemma i vår församling, att fler ska kunna få ansvar och vilja engagera sig, att fler ska kunna bidra med sina olika talanger. Ingen ska hjälpa till för hjälper man till är man inte där på lika vilkor. Nej, drömen är att vi tillsammans ska bygga församling. Men måste det vara en dröm?

Jag vill verka för att fler volontärer ska få plats hos oss, att fler ska få känna sig sedda och bekräftade och tagna i bruk. Aposteln Paulus talar väldigt bra om detta i 1 Korinthierbrevet 12: Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.

Samtidigt är det en del problem på vägen. Det kan vara hotfullt för några medarbetare att ideella kommer in och gör en viktig arbetsinsats. Försäkringsfrågor måste lösas o s v, o s v och det är viktigt att resurser ges så att volontärerna får handledning, utbildning och möts av värme och omsorg.
Jag skulle verkligen önska att Stockholms domkyrkoförsamling kunde gå i bräshen för ett nytt tillsammansskap. Vill Du vara med och dela tankar med mig och med andra? Kontakta mig gärna!


Inga kommentarer: