måndag 8 december 2008

Uppenbar(a)t och Jesusmanifestationen

Stanley Sjöberg är orolig över min närvaro i Jesusmanifestationen den 2 maj 2009. Han säger i en artikel i på tidningen "Världen I dags"hemsida: – Jag blev mycket förvånad över att Åke Bonnier både har accepterat att finnas med i ledningen för Jesusmanifestationen 2009 och samtidigt försvarar att Jesus blev så förrådd och utsatt för vanheder. (http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3401&Itemid=33) Jag kan bara beklaga Stanley Sjöbergs oro!! Gällande utställningen Uppenbar(a)t som ägde rum i Kulturhuset i Stockholm hösten 2006 var vi många inom den kristna traditionen som hade annan uppfattning än den som Stanley Sjöberg och många med honom, hade. För min del ansåg (och anser) jag att utställningen med en lång rad olika Jesusbilder, i sitt sammanhang, var en oerhört stark utställning som pekade på att Jesus möter i de marginaliserade, i de svaga, i de utnyttjade. Jesus Kristus går inte att fånga in i några bilder helt och fullt - vare sig det handlar om klassisk kristen konst eller mer moderna uttryck. Men den utställningen hjälpte många att få reflektera i vidare vyer över Kristusbilden. Stanley Sjöberg har mången gång läst och predikat över Matteus 25 där Jesus säger: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.' (Matt 25:35-36) De orden speglar en hel del av utställningen. Sen fanns det också andra bilder som talade om det hårda och tuffa i tillvaron. Mången gång har kyrkorna förvandlat Jesus till den krävande och dömande - den som skickar till helvetets eviga plågor. Jag vet att det finns ett stort antal bibeltexter (också i Matt 25) som talar om den eviga elden. Men liksom många bibeltolkare ser jag dessa texter som ett uttryck för det allvar med vilket vi har att leva våra liv - att vi inte ska förspilla livet. Men, som dem som följt min blogg sett och ibland kommenterat, är jag inte en bibelfundamentalist. Texterna måste tolkas och tolkas in i vår egen verklighet och förstås med kärleken och medmänskligheten som grundmönster - ett grundmönster som också Jesus själv var bärare av.

På onsdag ska jag träffa den övriga ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. Vi planerar en dag til Jesu Kristi ära utifrån Johannes 3:16: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Dessa ord bärs jag av i full respekt för att andra tycker och tror annorlunda. Dessa ord motsäger på intet sätt uppfattningen om att Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, möter på många olika sätt.
Jag vidhåller att jag är glad över utställningen Uppenbar(a)t (på vilken jag dessutom firade en Mariagudstjänst) liksom jag är glad över att få manifestera min Herre och Frälsare också i Jesusmanifestationens sammanhang. Om Stanley Sjöberg eller någon annan i ledningsgruppen önskar att jag lämnar mitt uppdrag i det sammanhanget hoppas jag på direktkommunikation i ärendet. Men då jag valdes in var frågan om mina teologiska ståndpunkter tydliggjord. Kort sagt:

Jag står för det jag gjort och sagt!

6 kommentarer:

Karin sa...

Det är bra att du är där.

Bosse sa...

Det är allt bra att det finns en starkt bibliskt förankrad person med en rimlig kunskaps-, människo- och historieuppfattning i ledningen för Jesusmanifestationen!

attimi sa...

Apropos Uppenbar(a)t...

Det finns i Bibeln klara uppmaningar att inte avbilda Gud (2 mos 20:4). Jag tror den uppmaningen har goda skäl. Varje avbild är en tolkning, ett förminskande av det avbildade för att det ska passa in i vår egen begreppsram. Vi bör inte söka förminska Gud, så som vi gör när vi bara följer de utsagor i Bibeln som vi förstår. Då utmanar vi, kortlivade trångsynta människor, en evig Gud. Det tål att tänkas på. Vi människor gratulerar oss själva när vi lyckas framställa Jesus som svart, som kvinna, som homosexuell. Men Jesus är alla människors Gud, även de vi idag finner motbjudande. Uteliggarna, pedofilerna, Carolin-mannens och Engla-mannens...

Jesus älskar oss alla med en kärlek som är större än det vi förmår omfatta. Det minsta vi kan göra är att följa Guds bud...även de vi inte förstår...

Och slutligen...det finns ingen kärlek utan tillrättavisning, utan gränser. Sådan kärlek kallas tolerans - och ingen som älskar tolererar allt hos den älskade.

"Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffer för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud." 2 Mos 20:5

Anonym sa...

I spänningsfältet mellan tradition och nytolkande utvecklas den kristna tron. Kyrkan förvaltar inte bara en tradition, hon förvaltar ett evangelium (glädjebudskap) som nytt och fräscht är adresserat till varje ny generation genom alla tider. Utan att förvanska det arv kyrkan förvaltar måste hon därför också intressera sig för sin tid och hitta det sätt som man bäst kan kommunicera evangeliet på här och nu. Jesus var mycket direkt i sin kommunikation till den tidens människor, särskilt de fattiga och behövande som flockades kring honom. Det direkta sättet att kommunicera måste dagens kyrka också hitta i förhållande till vår tids människor.

Varken en extrem liberalteologi som slänger ut det mesta av det traditionella trosinnehållet eller en starkt fundamentalistisk tro som bortser från tolkningsmomentet tycks kunna vinna anklang hos dagens människor. Båda sidor i denna debatt har viktiga poänger. Det är en livsviktig debatt som förs, låt samtalet fortsätta i full respekt för varandra och låt inte skyttegravarna bli för djupa.

Anonym sa...

Bengt, om arv och traditionen är gudlös, ska man fortsätta att förvalta det?

Anders Branderud sa...

Ovanstående kommentar hävdar att "Jesus är .. gud".

[Att differentiera,] Den historiska människan hette Ribi Yehoshua. Han föddes i Betlehem av Miriam och Yoseiph (försvenskat till Josef) 7 år f.v.t. Han blev dödad av romarna 30 år v.t. Han växte upp i Nasaret. Han undervisade i Israel, inklusive i fariséeiska ”synagogor”. Han var Messias som det profeterades om i den judiska Bibeln.

Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”.

Ribi Yehoshuas – Messias - ursprungliga undervisning var i enlighet med direktiven i ”Moseböckerna” och den förvrängdes sedan av hellenister. Den förvrängda undervisningen finns nu att läsa i ”Matteusevangeliet”. Ribi Yehoshuas – Messias - efterföljare hette Netzarim [försvenskat till ”nasaréer”].

Han var Skaparens son, på det sätt som alla som tillhör Skaparens förbund med Israel är Hans söner. Ordet ”son av Elohim” i den judiska Bibeln beskriver just detta. Alltså, andliga söner. Han var inte en "inkarnerad människo-gud".

Han uppfyllde profetiorna om Messias som var skrivna i den judiska Bibeln (som kristna kallar ”GT”) som skulle ha sin uppfylles under den tid då han kom. Det är profeterat i den judiska Bibeln att Messias ska leda männniskor till att icke-selektivt observera direktiven i ”Moseböckerna”. För att följa Ribi Yehoshua – Messias – måste man således praktisera direktiven i ”Moseböckerna”. Bevis för alla dessa påståenden finns på hemsidan www.netzarim.co.il

Anders Branderud