lördag 31 januari 2009

Fullständigt obegripligt!!!

Jag kan inte förstå att påven har tagit tillbaka bannet mot de biskopar som tillhör den oerhört konservativa katolska rörelsen SPPX. Jag kan inte tro att Benedictus XVI kan göra något så vansinnigt särskilt som stora delar av den judiska världen protesterar liksom väldigt många i den katolska kyrkan. Vilka rådgivare har påven? Vad säger Kurian? Varför fördömmer han inte hårdare den revisionistiska historiesynen som biskop Williamsson företräder - en syn där han förnekar att judar dödades i gaskamrar. Detta är fullständigt vansinnigt och tycks vara motbevisat för länge sedan. Det program som gjordes av redaktionen för Uppdrag granskning var oerhört talande (se gärna programmet genom att klicka på länken: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1415578.

När jag ser programmet inser jag en sak: Detta är inte godtagbart. Jag skulle aldrig öppna upp någon kyrka för dem. Detta handlar om kristen antisemitism och destruktiv kristen enögdhet i dess mest utpräglade form. Den typen av katolsk tro som de företräder har inte den dialoginställning som jag möter i Stockholms katolska stift och i t ex Focolarerörelsen (www.focolare.se). Därför är det fullständigt obegripligt att påven kan godta SPPX!

Fullständigt obegripligt!

16 kommentarer:

Bengt Malmgren sa...

Också jag själv och många katoliker blev chockade. Det finns dock förklaringar om man går bakom mediabruset. På in blogg har jag skrivit en hel del om detta.
Att påven och Katolska kyrkan redan tidigare tagit avstånd från all antisemitism vet alla, att det under veckan, dels onsdagsaudiensen, dels genom påvens talesman Federico Lombardi allderles entydigt tagit avstånd från all form av historierevisionism som förminskar betudelsen av Förintelsen är allderles klart.
Så här sade påven under onsdagsaudiensen efter att först ha förklarat sina motiv bakom hävandet av exkommuniceringarna:

"I dessa dagar då vi minns Shoa, så går mina tankar till de intryck jag tagit in under mina upprepade besök i Auschwitz, ett av koncentrationslägren där den brutala massakern på milliontals judar utfördes, oskyldiga offer för blint hat av ras och religion... I samband med att jag med djup känsla förnyar min fullständiga och odiskutabla solidaritet med våra bröder som mottagit det första Förbundet, så hoppas jag att minnet av Shoa [den hebreiska benämningen på Förintelsen, övers. anm.] får mänskligheten att reflektera över ondskans oberäknerliga kraft när den erövrar människornas hjärtan".
I bön uttryckte påven att Förintelsen må vara en varning för alla: "Må Shoa lära speciellt, lika mycket de äldre generationerna som de yngre, att bara den mödosamma vägen av lyssnande och dialog, kärlek och förlåtelse, leder världens folk, kulturer och religioner till ett möte i fred och broderskap i världen. Må våldet aldrig mer förnedra människans värdighet!"

Så här sade Lombardi i Vatikanens TV (Han talar om Förintelsen):
"Inför detta dubbla mysterium - ondskans fruktansvärda makt och den synbara frånvaron av Gud - så är den kristna trons enda svar Guds Sons lidande... Detta tillhör de mest grundläggande ödesfrågorna för mänskligheten och de troende som rör världen och historien. Vi kan inte och skall inte undvika dem, ännu mindre förneka dem. Vår tro skulle i så fall bli bedräglig och tom... De som förnekar Förintelsen vet ingenting om Guds mysterium och ingenting om Kristi kors. Det är särskilt allvarligt när förnekande kommer från en präst eller biskop, d.v.s. någon som verkligen skall tjäna Kristus, det spelar ingen roll om han är i gemenskap med Katolska kyrkan eller inte."

Jag tycker du borde göra det klart för dig innan du så indignerat frågra varför påven inte markerat tydligare.
mvh

Åke Bonnier sa...

Bäste Bengt! Tack för Ditt klargörande! Efter att ha läst något litet på Din blogg förstår jag att påvens agerande handlar om att värna den katolska kyrkans enhet. Samtidigt är det ett märkligt drag. Påven tycks hoppas att de ska bli mindre konservativa i SSPX och övergå till 2:a Vatikankonciliets öppenhet. Jag tror att påven har en för optimistisk syn på detta och det som nu är gjort genom upphävandet av bannet sänder helt fel signaler både till våra judiska bröder och systrar och till kristna runt om i vår gemensamma familj. Jag kan bara djupt beklaga och trots att Williamsson ber om ursäkt borde han väl ha vetat bättre än det han sa. Det går inte att göra det sagda osagt. Det är problemet. Jag bara önskar att påven nu ännu tydligare tar avstånd. Det krävs en stark markering för att uppväga den minst sagt märkliga handlingen att häva den exkommunicering som Johannes Paulus II i sin vishet fastställde.
Så ser jag det ur mitt lutherska domprostperspektiv.
Vänliga hälsningar

Åke

Bengt Malmgren sa...

Tack åke för ditt svar och din konstruktiva kritik. I en ekumenisk anda där vi är vänner och respekterar varandra samfunden emellan skall det också vara möjligt med negativ kritik. På så sätt hjälper vi varandra att utvecklas. Jag vill bara att det skall ske från rätt premisser och rätta grundfakta. Jag delar i stort sett dina synpunkter.

Tänk bara tankeexperimentet att denne Williamson med sin förintelseförnekelse och som också lär ha sagt att 11 septmberhändelserna i USA var iscensatta av USA´s regering skulle vara biskop i Katolska kyrkan i Sverige eller kandidat till biskopsvalet i din församling.

Att SSPX inte tidigare gjort upp med honom gör att man undrar hur det står till i den organisationen. Sedan är det bara att hoppas att påven kan reda upp situationen på ett bra sätt. Att upprätthålla en dialog med judarna är mycket viktigt, jag tror det förs samtal, och även om man inte kan gå förbi detta som om inget har hänt, så tyder mycket på att man för samtal och att såren kan helas.

Jag önskar dig allt gott och guds välsignelse. Nu skall jag gå till mässan.
mvh Bengt Malmgren

Åke Bonnier sa...

Bäste Bengt! Tack för Din klokhet! Och gällande Ditt tankeexperiment vore en realitet av sådant slag förfärligt! Vårt bloggsamtal visar bara att samtal alltid behövs och att det förs alldeles för lite. Jag hoppas att ekumeniken kan få lite skjuts framåt just genom samtal i respekt för varandra och i stolthet över vårt eget. Sedan finns det sanneligen saker att kritisera också inom de egna leden - också i min egen kyrka. Kanske borde alla vi svenskkyrkliga meditera än mer över den borgångne biskopen Bo Giertz ord om kyrkan då han sa: kyrkan består av en skara förlåtna syndare.

Bengt, jag önskar Dig all Guds välsignelse i allt Ditt och på "återhörande" i bloggsammanhang och kanske ännu hellre i ett gemensamt samtal.

Åke

HS sa...

I min kyrka,fick vi som deltagit i mässan idag, till allas lättnad och glädje,ett brev från vår biskop
Anders Arborelius. Jag citerar lite ur det:" Det återstår mycket för att den fulla enheten skall upprättas.
Sankt Pius X:s prästbrödraskap är INTE GODKÄND.Deras biskopar har inga befogenheter i den Katolska kyrkan.Deras präster kan inte få tjänst i vår stift eller någon annanstans i den Katolska kyrkan.
Vi kan inte upplåta våra kyrkor för deras mässor, förran den fulla enheten har kommit till stånd.
Men enhet kan inte ske på bekostnad av sanningen. Vi kan aldrig prisge vår tro på människors lika värde."
"De måste visa äkta erkännande av Andra Vatikankonciliets läroämbete och auktoritet."
H.S.

Åke Bonnier sa...

Tack H.S. för Ditt inlägg och inte minst: TACK biskop Anders Arborelius för den tydlighet som inte kan misstolkas!!! Det betyder mycket!!

Anonym sa...

Men andå välkomnar du med öppna armar judehatande muslimer! I deras vidriga bok , koranen, uppmanas att döda judar vart man än ser dem! Och den djävulsskriften följer alla muslimer blind på! Du har inga problem med att samla muslimer till den kristna kyrkan och be tillsammans med de! Hellre djupttroende kristna (som SSPX faktiskt är) än muslimfjäskande låtsaskristna (som du)!

Bengt Malmgren sa...

Suck!

Anonym sa...

Ja, suck! säger jag också. Jag blir så äcklad av såna som ni! Ooh, så upprörd man kan bli av en (1!) biskops privata åsikt samtidigt som muslimer och andra antisemiter fyller våra gator med terroristflaggor och slagord som "gasa judar, utplåna Israel, Hitler Hitler" och bränner Israels flaggor! Det där ska ni blir upprörda över och protestera mot!. Men nej, det vågar ni inte! Det var helt rätt av påven att upphäva bannen, där får han min respekt! SSPX är äkta, troende katoliker och jag hoppas påven gör som de och kastar religionsdialogen med djävulsdyrkar sekten islam till papperskorgen!

Åke Bonnier sa...

Magda, Jag vet inte vilket kristet trossamfund Du tillhör men kanske borde Du påminna Dig själv om det dubbla kärleksbudet och Jesu eget bud om att älska varandra. Även jag behöver dagligdags meditera över dessa bud och försöka leva dem, stund för stund. Visst misslyckas jag och Du men vi får börja om i kraft av Guds nåd.

När jag samtalar med min muslimske imamvän, när jag bad med unga muslimer på medborgarplatsen, då var det inget ropande om gas mot judar eller tal om Adolf Hitler. Det är klart all det finns radikala fundamentalister i de olika religionerna. Al-Qaida kan vara ett sådant exempel. Men de flesta muslimer vill inte krig utan fred. de flesta muslimer vill i lugn och ro leva sitt muslimska liv precis som Du och jag i lugn och ro vill leva vårt kristna liv. Vi får satsa på att dela vår tro med varandra och lyssna i respekt till den andre. Jag har inte läst så mycket i Koranen - det vill jag villigt erkänna. Men så mycket har jag lärt mig att judar, kristna och muslimer kallas för "bokens folk" och att Muhammed hade respekt för bokens folk. Vi delar ju faktiskt de 5 Moseböckerna, och Psaltaren tillsammans alla tre och vi och muslimerna har också Jesus som viktig person tillsammans även om vi ser honom som Guds Son - Gud i mänsklig gestalt och muslimerna bara ser honom som en av profeterna (om än viktig).

Magda, hur ser Du på SPPX biskop Williamson som uttryckte sig tydligt gällande gasandet av judar i koncentrationsläger under 2:a världskriget? Han förnekade att någon hade dött av gaskamrarna. Vad säger Du?

Frågan om huruvida jag är en låtsaskristen eller inte får Gud avgöra på den yttersta dagen. Jag säger då som Lasse Lucidor i en av psalmerna i vår psalmbok: Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömmer.

Anonym sa...

Jag ber om ursäkt att jag kallade dig låtsaskristen men jag blir så arg på er i sv. kyrkan. Jag är ganska nybliven katolik och vi får jämt höra kränkningar mot vår tro. Det hånas fritt o friskt om den Katolska kyrkans oförändrade och fasta tron att följa Bibeln! Vi kallas fundamentalister pga Kyrkans syn på Maria, abort, skillsmässa, kvinnliga präster, sex innan äktenskapet och homosexualitet (för att nämna några!). Samtidigt kräver de (sv.kyrkans präster) att islam måste respekteras o accepteras fullt! Att små flickor (5-6år) tvingas på slöja o heltäckande klädsel, att flickor inte få delta i sex.undervisning o gymnastik i skolan, att kvinnor inte få gifta sig med icke-muslimer! Det kritiseras inte med ett ord eftersom det kommer från islam.
Ang. islam....Åke, om man tror på en god Gud så måste man väl tro på att Ondskan också finns. Det gör jag. Du vet att Djävulen testade och pinade Jesus men lyckades inte.Tror du att han (djävulen) bara försvann? Nej, förstås inte utan han härmade Gud- istället för att sända en son (skulle ha varit misstänktsamt!) så valde han rövaren Mohammed som sin "profet". Naturligtvis försöker han dölja sina avsikter- men han är ju trots allt Satan!- så lyckas han inte så bra. Ondskan lyser klart o tydligt, titta bara på alla muslimska länder. Kan du se en kärleksfull Gud i tex Saudiarabien? Där har Satan fullmakt och så kommer det att bli i alla länder så småningom (om vi inte stoppar det!).
Koranen är full med motsägelser. Det står på ett ställe att man ska respektera Bokens folk men i många fler ställen är det direkta uppmaningar till mord! Just judar är det största hatobjektet. Och det är ju självklart eftersom judar är Guds utvalda folk så är de ju mest hatade av Satan!
Man får inte ha kristna som vänner UTOM när det fyller ett syfte tex, när man vill islamisera ett land.
Alla som lämnar islam skall straffas med döden!(alltså, sån vidrig bud kan bara komma från Djävulen!)
Jag blir mer o mer övertygad att islam kommer från Satan och skulle aldrig be tillsammans med dem.Titta bara på Mohammed, han dödade, torterade, våldtog,rövade och låg med småbarn- HUR kan man tro att en sån människa är sänt av Gud!?!
Vad gäller biskop Williamson så är hans åsikter helt idiotiska, men det är hans åsikter INTE SSPXs! Det finns ingen anledning att inte låta de ha mässor i våra kyrkor. De är troende katoliker, inte farliga på något sätt!
Det blev ganska rörigt men jag hoppas du förstår vad jag har försökt säga! Amen!

Anonym sa...

Magda jag förstår inte varför har en sådant förhöjt tonläge. Om du nu är nykonverterad katolik kan man tycka det är märkligt att du redan avviker från Katolska kyrkans morallära och etik, det gör dig inte till en god katolik. Hur vet du vad medlemmar och präster i SSPX egentligen tycker? Det är ju självklart att de inte ska få fira mässor då biskopar och präster inte får utöva sina ämbeten, det är samma sak med Missionsprovinsen inom Svenska Kyrkan. Dess biskopar och präster är giltigt men olagligt vigda, får inte utöva sina ämbeten i Svenska kyrkan. Även om man kan sympatisera med vissa av deras bevekelsegrunder de haft till sitt agerande bör man ändå inte bryta med kyrkan utan stanna kvar och vara solidarisk med ledningen även om man inte tycker att den håller måttet i alla avseenden, eller konvertera till något annat. En biskop är en biskop är en biskop.

KLARTEXTEN! sa...

Är det inte ganska uppenbart? Påven kände till intervjun innan han tog tillbaks "bannbullan" (allt annat är orimligt!). Således måste exkommuniceringen ha varit en medveten markering från påven att dom konservativa har makten i Rom! Han tillhör själv den konservativa falangen.

Agerandet skulle fungera som en örfil mot judarna och en offentlig kram av SSPX!

Allt medan Katolska kyrkan försöker hävda (det orimliga) att påven själv skulle varit ovetande, medan hans närmaste rådgivare visste! Den som inte fattar att dom ljuger är dum bara!

Trovärdiga skulle dom framstå endast ifall rådvivarna som "svikligen ej informerade" påven sparkades och exkommuniceringen återtogs! Inget av detta har skett!

KLARTEXTEN! sa...

Magdas vettiga åsikter kan nästan få en ateist (som mig) att vackla i otron! Sådan borde religionen vara, klarsynt och ärlig!

Åke, jag måste säga att du tycks ha en väldigt naiv syn på islam! Självklart är det så att dom flesta muslimer inte är extremister! Men hur många tar tydligt avstånd? Inte många! Rätt talande!

Muslimer som vill öka islamiseringen i Sverige gnuggar händerna när naiva kristna (okunniga om islam)uttalar sig. Ni hänger en snara om er egen hals!

Se hur det fungerar i muslimska länder! Döm efter verkligheten!

Odemokrati, ojämlikhet, avsaknad av yttrandefrihet, barngifte, kvinnoförtryck, flickaborter, hedersmord, medeltida rättsystem, övergrepp mot kristna minoriter etc är bara förnamnet! Detta exporteras hit så långt möjligt.

Ett tips: fråga kristna araber hur dom diskrimineras av muslimer i Sverige och sitt hemland!

Vill muslimerna samarbeta med kristna i Sverige så är det endast för att ni betraktas som "nyttiga idioter".

Jag håller helt med Magda, om något är djävulens verk så är det islam!

KLARTEXTEN! sa...

Magda tar klart avstånd från revisionismen. Varje vettig människa vet ju ändå att förintelsen inträffat. Så W:s uttalande säger mer om Williamsson än förintelsen.

Magda tycks säga att Islam är ett större hot än Williamssons uttalande! Och det är förstås sant! Ett mycket större hot både mot judar och kristna!

Mainstreamkatolik sa...

Pke Bonnier

1. Studera in vad SSPX är, vilka de är och vad de står för
2. Lyssna vad biskop Williamson EGENTLIGEN sade. Finns där någon antisemitism?
3. Beakta att din egen biskop lever i öppen synd, i strid mot Guds vilja alltså, och denna biskop skall vara förebild för helig tro!
4. Dialog: Just nu för SSPX dialog med många olika grupper. Initiativet till samtalen i Rom kom från SSPX - för 40 år sedan typ...Man finns i flera världsdelar och har bra kontakt med lokalbefolkningen. Man bedriver betydande karitativt arbete - mera än Focolari faktsikt.

Läs på innan du dömer.