fredag 23 januari 2009

Prästen tiger!

Jag var med en vän på en bar i Gamla stan igår kväll. När jag kom in var det genast en som kände igen "prästen", trots att jag fortfarande hade halsduk runt min prästkrage. Min vän och jag hamnade strax intill mannen och hans kamrat och så småningom utspann sig ett samtal om prästens tystnadsplikt. Vad mannen inte visste var att prästens absoluta tystnadsplikt bara gäller vid själavårdsliknande samtal och bikt. Man ska bara vara två personer närvarande, prästen och konfidenten, och det får inte handla om ett allmänt "skvallrande" i stil med: Du som har tystnadsplikt, nu ska jag berätta något för Dig... Nej, tystnadsplikten handlar om själavård och inte allmän "information". Prästen får då inte säga något till någon och kan inte heller tvingas vittna i domstol.

Att komma till en präst för att ha ett själavårdande samtal eller för att bikta sig är därför en stor möjlighet. Inget förs vidare. Man kan tryggt tala om det som tynger och det som gläder. Prästen tiger!

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är bra att du skriver om det här. Jag visste inget om det förrän jag utbildade mig i kyrkan - ännu en sak som kyrkan är hemmablind inför. Det är inte självklart att veta formerna! Man frågar heller inte om det man tror att man vet.

Alltså: på alla hemsidor borde SvK skriva tydligt och klart att tystnadsplikt gäller där man i förväg kommit överens om enskild självavård med präst. Inte spontant på gårdsplan, på en fest, i ett brev, utan bara där man i förväg kommit överens.