torsdag 15 januari 2009

Tillsammans för fred!

En liten grupp bestående av represntanter från kristendom, judendom och islam har kommit samman och planerat en manifestation med bön för Israeler och Palestinier. Jag publicerar deras inbjudan. Jag hoppas att vi är många som sluter upp för den gemensamma bönen - oavsett religion.

Tillsammans för fred
Judar, muslimer och kristna i bön för situationen i Gaza

Judar, muslimer och kristna är alla Abrahams barn. Vi lever i skilda trostraditioner med gemensamt ursprung. Vår längtan efter fred och rättvisa är densamma.
Måndagen den 19 januari, Martin Luther King-dagen, samlas vi på Medborgarplatsen, Stockholm, i gemensam bön för våra bröder och systrar i Israel och Palestina och särskilt för människorna i Gaza. Vi ber att våldet skall upphöra, att vapenvila får råda och att en process inleds som kan leda till varaktig fred med frihet och säkerhet för palestinier och israeler i var sin stat inom internationellt och ömsesidigt erkända gränser.
Som Abrahams barn är vi alla kallade att be och arbeta för fred både här hemma och ute i världen.

* För att fred skall kunna uppnås, krävs försoning, att gå från det förflutna tillsammans in i en framtid där den andres värde och värdighet respekteras och hans eller hennes berättelse aldrig är likgiltig för mig.
* För att människor skall kunna försonas krävs en rättvis fördelning av jorden och av det som behövs för det dagliga uppehället.
* För att en rättvis fördelning skall kunna äga rum krävs att människorna har förtroende för varandra. Förtroendet kan uppstå bara om man möts och samtalar med varandra.
Genom vår gemensamma bön vill vi medverka till vänskapens goda spiral: Förtroende, fördelning, försoning och fred.


Kom med och delta!
Tid: Måndag 19 januari 18.00
Plats: Medborgarplatsen i Stockholm