fredag 2 januari 2009

Låt oss bedja!

Låt oss gemensamt bedja för situationen i Israel och Palestina. Fler och fler dödas på ömse håll - och inte minst palestinier. Vi kan inte göra så mycket praktiskt. Det måste USA och EU göra liksom andra med makt att påverka politiskt. Men vi kan be för situationen, be för de bägge folken. Ingen av de kloka önskar krig - alla önskar fred och försoningen med säkra erkända gränser - med möjlighet till eget självstyre. Freden har varit så nära. Låt oss be om fred och försoning. Gud hör bön!
De kristna i Jerusalem har yttrat sig:
http://www.lpj.org/newsite2006/news/2008/12/gaza-message-en-headschrches2008.html

Vi får ropa till Gud: Herre, hör vår bön!!

Inga kommentarer: