söndag 4 januari 2009

Gaza och S:t Göran.

Det blir bara värre och värre i Gaza. Nu har invationen med markstyrkor påbörjats och alla talar om att väldigt många på ömse sidor kan komma att dö. Carl Bildt far iväg för att samtala i eu-sammanhang men han tycks ha föga hopp. För mig är aldrig krig ett alternativ. Det måste kunna gå att hitta diplomatiska lösningar. Humanitärt eld upphör och sedan politisk lösning. ´Men, det är en sak att sitta på behörigt avstånd och ha åsikter och en helt annan att ständigt känna sig hotad, ständigt känna sig i grunden oönskad.

Samtidigt är det så många som ropar, vädjar om fredsförhandlingar snarare än missiler. Nu senast har jag nåtts av kvinnors vädjan där man skriver:

Statement By Israeli Women's Organizations

We women’s organizations from a broad spectrum of political views demand an end to the bombing and other tools of death, and call for the immediate start of deliberations to talk peace and not make war. The dance of death and destruction must come to an end. We demand that war no longer be an option, nor violence a strategy, nor killing an alternative. The society we want is one in which every individual can lead a life of security – personal, economic, and social.

It is clear that the highest price is paid by women and others from the periphery – geographic, economic, ethnic, social, and cultural – who now, as always, are excluded from the public eye and dominant discourse.

The time for women is now. We demand that words and actions be conducted in another language.


Ahoti- For Women in Israel
Anuar- Jewish and Arab Women LeadershipArtemis- Economic Society for Women
Aswat- Palestinian Gay Women
Bat Shalom
Coalition of Women for Peace
Economic Empowerment for Women
Feminancy: College for Women’s Empowerment
Feminist Activist Group – Jerusalem
Feminist Activist Group – Tel Aviv
International Women’s Commission: Israeli Branch
Isha L’Isha- Haifa Feminist Center
Itach: Women Lawyers for Social Justice
Kol Ha-Isha- Jerusalem Women’s Center
Mahut Center- Information, Training, and Employment for Women
Shin Movement- Equal Representation for Women
Supportive Community- Women's Business Development Center TANDI – Movement of Democratic Women for Israel
Tmura: The Israeli Antidiscrimination Legal Center
University against Harassment – Tel Aviv
Women and their Bodies
Women’s Parliament
Women’s Spirit- Financial Independence for Women Victims of Violence

Å vad jag önskar att deras vädjan kan hörsammas!

Mitt i allt detta gläds jag över den gudstjänst jag deltog i för någon timme sedan. Jag var i Visnums Kils kyrka i Kristinehamns pastorat. Pastoratet är ett "jättepastorat" med väldigt många kyrkor spridda över ett stort geografiskt område. Visnums pastorat slogs samman med Kristinehamns pastorat för några år sedan. I det gamla Visnums pastorat fanns tre församlingar: Visnums församling , Visnums Kils församling och Rudskoga församling. Idag var vi en skara som trotsade den 16-gradiga kylan för att få fira gudstjänst under prästen Monica Albertus ledning i den gamla Visnums kils församling och i dess kyrka från 1756. Monica predikade om sökandet och finnandet utifrån Jesus som 12-åring i Jerusalems tempel och hon sa (vilket jag verkligen understryker) att det anses mer accepterat, mer 'comme il faut' att vara en sökare än att vara en 'finnare'. Ändå är jag oändligt tacksam över att jag och så många inte bara söker. Vi har funnit Honom som är svaret på vårt sökande - Jesus Kristus. I Hans namn och i kraft av Honom får vi på olika sätt verka för shalom! I Visnums Kils kyrka finns en medeltida staty av S:t Göran och draken (se bild). S:t Göran och draken återfinns ju också i Storkyrkan så jag kände mig extra hemma i kyrkan idag. Men S:t Göran och draken får påminna oss om vikten av kampen mot det onda, vikten av kampen mot det destruktiva, vikten av kampen för Shalom både hemma och längre bort.

Inga kommentarer: