torsdag 1 januari 2009

I Jesu namn!!!

I Jesu namn - det är temat för Nyårsdagen. Vilket underbart tema att börja hela det nya borgerliga året med. I Jesu namn - de orden får vara som en vattenstämpel genom hela det kommande året - allt det som vi har att göra, allt det vi säger och tänker, åtminstone skulle jag önska att så var fallet med mig och med mina trossyskon. I Jesu namn får vi leva våra liv, föra våra samtal och dialoger. Om vi låter allt ske i Jesu namn kan vi se på varandra med respekt för olikheten och stolthet över det egna. Så får all god kyrkorelation vara, all god kristen relation, ja kanske all god mänsklig relation.

I Jesu namn - de orden påminner mig om inkarnationens under. Gud går över gränser, spränger det förväntade, möter i det oväntade. Det är makalöst och det bjuder till stillhet och vördnad. Också där vi inte tror att Gud kan möta, är Gud själv. Också det vill inkarnationen lära mig.

Därför är kyrkans uppdrag att förkunna med många olika uttrycksmedel i många olika sammanhang. Gud möter i och utanför kyrkans byggnader i konsten, musiken, litteraturen, i de mellanmänskliga relationerna, i en medmänniska med och utan slöja, med och utan kors runt halsen, med och utan turban, med och utan Davidsstjärna eller kippa. Gud möter mig i min medmänniska - in carne - i kötet - inkarnation. Gud möter i Bibelns Ord, i brödets och vinets mysterium, i bönens stilla samtal.

I Jesu namn - för mig som kristen uppfattar jag Jesus - den judiske mannen från dåtidens Palestina som den i vilken Gud möter mig som tydligast - men Jesus själv, som jag vördar och ärar - möter i bilder, texter, toner och ibland har vi svårt att uppfatta det - men när vi verkligen ser, läser och lyssnar med en djupare förståelse, då kan vi ana hans närvaro - Kristi närvaro.

I Jesu namn - så fick jag börja denna dag i Storkyrkan i en härlig, mäktig gudstjänst med vår biskop Caroline och präster och gudstjänstvärdar och kyrkvärdar från alla Gamla stans församlingar och från S:ta Clara kyrka (som ju är en viktig del av Stockholms domkyrkoförsamling). Mikael Waldenby ledde en "nyårsdagskör" från våra tre församlingskyrkor och Mattias Wager spelade sedvanligt orgel. Jag är så tacksam att jag nyår efter nyår får börja i Jesu namn i Storkyrkan.

I Jesu namn - Det handlar om min tillhörighet. Jag tillhör Jesus. Det är jag stolt över, glad över och Honom vill jag proklamera med många olika språk för alla jag möter i full respekt för andras uppfattning.

I Jesu namn vill jag önska Dig en välsignad fortsättning på det nya året!

Inga kommentarer: