måndag 16 februari 2009

Ave Crux spes unica!


O Crux ave spes unica - var hälsad kors, mitt enda hopp! Orden står på August Strindbergs gravsten på Norra kyrkogården i Stockholm. Vi lever i reformationstiden - igår var det Reformationsdagen i Svenska kyrkan - en dag när Ordet och korset är i centrum. Bibelordet är, enligt Martin Luther en av Guds "kläder" i vilka Gud möter oss på ett unikt sätt. Gud är i Ordet liksom Gud möter oss i inkarnationens mysterium - Gud har blivit människa. Men allt detta har sin brännpunkt, sin yttersta inriktning i det som skedde på korset. Det är oerhört viktigt att Gud blev människa på ett unikt sätt i Jesus Kristus men om inte Jesus gått korsvägen, smärtornas väg,via Dolorosa, för vår skull, om han inte dött och uppstått för vår skull, ja då kanske inte inkarnationen skulle ha betytt så mycket. Det är viktigt att Gud möter oss i Jesus Kristus men detta mötes verkliga betydelse kommer fram först i korshändelsen. För Dig utgiven! För Dig och för mig. Om inte Kristus blir Kristus för mig (per me, på latin) betyder Kristus inget annat än möjligen ett intressant samtalsämne. Detta är några av de grundläggande tankarna i den evangelisk lutherska reformationen. Som lutheran vill jag då utbrista i reformationens tid:

O Crux ave spes unica - var hälsad kors, mitt enda hopp!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det står faktisk inte så som du skriver - "Ave crux spes unica " -på gravkorset.
Ett mycket vanligt felcitat - du är ingalunda ensam om det! Går man man till August Strindbergs grav på Norra kyrkogården så ser man att det på gravkorset står: O CRUX, AVE SPES UNICA dvs O kors, var hälsat mitt enda hopp.
Men innebörden är ju densamma och detta kan vi instämma i : Jesu kors vår enda hopp!
Hakon

Anders Göranzon sa...

Inte för att det ändrar så mycket i sak, men egentligen står det ju inte att korset är 'mitt' hopp, utan bara att det är det enda hoppet.
Eller har det betydelse: Är korset bara mitt hopp eller är det allas hopp?

Bengt Malmgren sa...

Får en katolik blanda sig i och instämma. Det är fint att du Åke i samband med Svenska Kyrkans reformationsdag framhäver detta för alla kristna så viktiga tema.

Jag hade också en minnesbild av att det stod så som Åke sagt på Strindbergs grav, det var min svensklärare i gymnasiet i Vänersborg som berättade det för många många år sedan, men den minnesbilden sitter i.

Åke Bonnier sa...

Hakon och Anders, man lär så länge man lever och rätt ska vara rätt!! Nu är i alla fall det latinska citatet ändrat och t o m en bild på plats som ni ser. Roligt att ni läser och kommenterar!
Jag talar om korset som mitt hopp sedan tror jag också att det är allas hopp. Tack och lov!

Anonym sa...

Vänta nu här killar - om man kollar på bilden ser man ju tydligt att det står "ave"! /Malena

Jan-Ola Gustafsson sa...

Jag är ingen latinare, men vad betyder sentensen ifall man läser texten så här: Ave O crux, spes unica. Jag har sett sentenser på andra språk där man börjat läsningen från vänstra korsarmen via toppen och till högra korsarmen för att avsluta vid nedre delen av vertikalbjälken.
Vore intressant ifall någon kan svara.