söndag 17 maj 2009

Brödrafolkens väl.

Oscar II:s valspråk känns aktuellt idag den 17 maj. Alexander Rybak som var Norges representant i Eurovisionsschlagerfestivalen vann en jordskredsseger. Vilken glädje! Så roligt! Grattis till detta kära norska grannar och grattis på nationaldagen!! Jag antar att det kommer att bli ett firande utan like och att Oslos flygplats Gardemoen kommer att bli igenproppad av entusiaster när den norska hjälten återvänder till fäderneslandet.

Men brödrafolkens väl är något större än minnena av en union mellan Sverige och Norge eller schlagervinster och nationaldagsfirande. Brödrafolkens väl borde vara kampordet för en rättvisare fördelning i världen - en fördelning av jordens resurser, en fördelning av ekonomiska möjligheter. Brödrafolkens väl handlar om våra systrar och bröder i länder där många dagligdags dör av svält, där många dagligdags gömmer sig i rädsla för att bli dödade av terrorgrupper, länder där många dagligdags inte kan eller törs gå i skola. Brödrafolkens väl handlar om att i alla instanser kämpa för ökat ekonomiskt stöd, för ökad hjälp till självhjälp, för ökad kamp för demokrati.

Svenska kyrkan kämpar tillsammans med andra systersamfund för brödrafolkens väl genom Svenska kyrkans internationella arbete (Hela Världen). Våra katolska bröder och systrar kämpar genom Caritas och 5 andra kyrkor (Svenska Missionskyrkan, Evangeliska frikyrkan , Metodistkyrkan och Svenska Aliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet) kämpar genom hjälporganisationen Diakonia. Alla dessa organisationer behövs både som påtryckningsgrupper och som kanaler för resursfördelning, kanaler som kan gå andra vägar än de statliga möjligheterna.

Som kristna måste vi våga lyfta våra ögon från vår egen lilla tillvaro hemma i Sverige, se att världen är större och att vi hör ihop - inte bara inom EU utan också utanför. Som kristna får vi alltså bedja och verka för en rättvisare värld, en värld där vi har ansvar för brödrafolkens (brödernas och systrarnas) väl. Låt oss tillsammans bedja och handla!