onsdag 27 maj 2009

Grattis Eva!

Hurra! Jag är så glad att stiftsprosten Eva Brunne nu är biskop electus (vald biskop) i Stockholms stift! Vi vet dock inte till 100% om resultatet gills p gr av överklagan i samband med det första biskopsvalet. Men inte förrän överklagandetiden för detta val har gått ut kan valprövningsnämnden pröva de överklaganden som finns gällande förra valomgången. Detta betyder att vi inte vet förrän sådär vid midsommartid om detta valresultat står sig eller om valet i sin helhet ( de två sista valen) måste göras om.

Ändå tror jag personligen att detta valresultat kommer att stå sig och, som sagt, jag gläder mig mycket över tanken och övertygelsen att min nästa biskop heter Eva Brunne. Hon är en klok, kunnig, lyhörd och varm person, lutherskt förankrad med en djup andlighet. Så har jag lärt känna henne. Detta behöver Stockholms stift också från 2010-talet och framåt!

Grattis Eva och all välsignelse!

6 kommentarer:

Jonas sa...

Menar du att hon var en bättre kandidat än sin motståndare?

Åke Bonnier sa...

Båda är utomordentligt bra och nu blev det Eva (så långt vi vet just nu) och det är jag, som sagt, så glad över!

Birgit Feychting sa...

Stockholms stift har för biskopsval utarbetat oklara direktiv och regler, som föranlett överklaganden angående själva valproceduren? Vem är ansvarig? Hur kan detta vara möjligt?

Anonym sa...

Kyrie eleison

Anonym sa...

Härligt!!!

Anonym sa...

Håller med Birgitta... Men är glad för evas skull!