onsdag 20 maj 2009

Ett andra biskopsval!

Jag är personligen tacksam över att biskopsvalet inte behöver göras om från början. Nu har vi två utmärkta kandidater, stiftsprost Eva Brunne och kontraktsprost Hans Ulfvebrand. Nu på tisdag kl 12.00 (precis på klockslaget) börjar valet mellan dessa bägge kandidater och alla som röstar måste vara där senast kl. 12.00. På eftermiddagen någon gång borde det förhoppningsvis vara klart vem som blir Stockholms stifts nästa biskop.

Må Guds vilja ske!

Inga kommentarer: