torsdag 29 januari 2009

Dialog snarare än monolog!

Det goda samtalet är ett samtal där man i full respekt för varandras olikheter delar tankar och idéer. Ju mer man då lyssnar till varandra, ju mer upptäcker man hur mycket det finns gemensamt. Dialog istället för monolog. I kristna sammanhang är det så lätt att föra monologer. Vi vet vad vi har och det vi har är det bästa och allt annat är bara skräp. Den stora uppgiften då är att få den andre att inse att det den själv står för, det som är viktigt för den andre, det är värdelöst och den kristna monologen ska föra vederbörande ut ur okunskapens dimma in i den kristna klarsynen.

Den attityden som återfinns hos kristna fundamentalister är ganska förfärlig. Man lyssnar inte in vad den andre tänker, vad den andre tror, vad som är viktigt för den andre och man ser inte på den andre med respekt.

Dialog istället för monolog måste vara vägen framåt i ett multireligiöst samhälle. Tack och lov har Svenska kyrkan startat ett centrum för religionsdialog och som ligger i Stockholms stift (Svartmangatan 7 i Gamla stan)! Religionsdialog i respekt för den andre i stolthet över det egna är grundväsentligt.

Vad än alla kristna fundamentalister hävdar menar jag att det bara finns en enda Gud och det är Gud. Utifrån det perspektivet har vi i de monoteistiska traditionerna en gemensam nämnare. Sedan förstår vi Gud på olika sätt och för mig som kristen är det viktigt att Gud möter på ett unikt sätt i Jesus Kristus. Det berättar jag gladeligen om i respekt för oliktroende.

Idag satt jag med mina "bröder" från den judiska och muslimska traditionen och åt lunch och delade olika tankar. Vi planerar ett möte i höst kring de olika religionernas syn på året (kyrkoår, judiska och muslimska året). Tack och lov för det goda delandet! Tack och lov för samtal som är livsviktiga.

Dialog snarare än monolog - tydligare kan det inte sägas.

3 kommentarer:

Duvan sa...

Delar dina åsikter. Det är väldigt intressant med andra religioner och hur de tror och utövar tron. Det är roligt att jämföra sättet att tro på. Trots allt tillber vi ju "en och samma Gud" om än att det kan vara vissa gradskillnader!

Tyvärr drar religösa fundamentalister skam över oss troende.De plockar ur vissa delar ut tex.Koranen och lägger in sina egna specifika tolkningar och utför våldsdåd i Guds namn. Tänker på självmordsbombare m.m. Gud kan inte hindra detta för att människan har en egen fri vilja att utföra handlingar. Däremot kan han (efter våldsdåd m.m.)upprätta folk, land och enskilda människor efter onda handlingar... tror jag. Han blev ju själv förråd men återuppstod på 3:dje dagen. En seger och en upprättelse över ondskan utförd av mänskliga handlingar.

Anonym sa...

När Åke Bonnier beskriver "kristna fundamentalister" ger han ett uttryck för en intolerans och snävhet som totalt motsäger den dialog som pågår med andra religioners företrädare. Man kan nog se mig som en kristen "fundamentalist" i min övertygelse att Jesus är Guds Son av evighet och mänsklighetens Frälsare. När jag möter troende judar och muslimer har jag inte svårt att upptäcka hos många av dem, en närhet till Gud och en ödmjukhet inför det oändliga. Många gånger och mycket ofta har jag konstaterat att på grund av Kristus och försoningen finns det många, inom Bibelns historia och i senare tider som tack vare Jesus kommit nära Gud, även om de är omedvetna om vem Jesus är och vad försoningen innebär. För några år sedan vände sig biskop Martin Lind till mig i ett möte i Uppsala Domkyrka och med djupaste förakt i röst och ansiktsuttryck klargjorde att kristna fundamentalister är det värsta som finns... Jag föreslår dialog även med troende kristna. Det skulle biskoparna ha en viss glädje av. Inte minst därför att de flesta troende kristna som är aktiva i sina kyrkor tror att Jesus är "vägen, sanningen och livet", utan att döma i riktning.
Stanley Sjöberg

Anonym sa...

Hej

Här är ytterligare en som förmodligen platsar under Åkes fundamentalistetikett. Åke, jag är helt övertygad om att det finns "fundamentalister" som fungerar på sätt du beskriver. Jag tror däremot att du gör dig en otjänst genom att generalisera på det sätt du ändå får erkänna att du gör. Jag tror att de allra flesta kristna, oavsett etiketten, har en genuin och ärlig längtan att få kommunicera det hopp och den glädje vi har i Kristus, tom fundamentalister som jag.

Jag har inga problem att möta kritik av ståndpunkter, men det känns ledsamt att få höra antydningar från en medkristen om att man hyser "förfärliga" attityder, inte lyssnar och är respektlös enbart baserat på ståndpunkter i sakfrågor. Det är i alla fall så jag uppfattar din text.

Kanske skulle du behöva bena ut exakt vad du lägger in i begreppet fundamentalism...

Allt gott