torsdag 8 januari 2009

Jag lämnar Jesusmanifestationens ledningsgrupp!

Jag har idag, i samtal med Lennart Möller som är ordförande för Jesusmanifestationens ledningsgrupp, bestämt mig för att lämna ledningsgruppen.

Med min teologiska hållning som framkommit i stor utsträckning på denna blogg, har jag blivit ett problem för en del evangelikala kristna i landet, d v s problemet är att jag både vill stå upp för Jesus Kristus och stå upp för att Jesusbilder kan framställas på många olika sätt. Den Helige kan möta på många olika sätt. Uppenbar(a)t är ett sådant exempel. Detta står jag för - men har samtidigt inte drivit det synsättet i ledningsgruppen utan istället varit med och drivit grunden för manifestationen som återfinns i Joh 3:16.

P gr av mina teologiska ställningstaganden och mitt förhållningssätt till HBT-rörelsen, kulturfrågor etc har för många frågeställningar hamnat på Jesusmanifestationens ledningsbord. Min blotta närvaro där har försvårat ledningsgruppsmötet och därmed också försvårat att skapa en sådan Jesusmanifestation som vi gemensamt i ledningsgruppen har drömt om. Ingen i själva ledningsgruppen har begärt att jag ska avgå. Det är mitt eget val i en svår situation.

För mig har det varit viktigt att Jesusmanifestationen inte är emot en massa saker utan FÖR Jesus. På en fråga från Kyrkans Tidning om varför jag gick med i manifestationens ledningsgrupp var ett av svaren att jag älskar Jesus och vill framhålla Honom i respekt för oliktänkande. Min fortsatta önskan är därför att Jesus må framhållas i en förhoppningsvis lyckad manifestation den 2 maj, i full respekt för oliktänkande!

Kärleken till Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne - Han som är Sann Gud och Sann Människa - den kärleken håller jag fast vid oavsett allting annat!!

28 kommentarer:

hapax sa...

Det var tråkigt att höra, även om jag har full respekt för ditt beslut. Finns det någon representant för Svenska kyrkan kvar i ledningsgruppen?

Anonym sa...

Återigen, det var ett modigt kliv in i Jesusmanifestationen du gjorde och naturligtvis blir ditt avhopp ett bevis på att det officiella syftet med arrangemanget avslöjas som just bara ett officiellt syfte. Den dolda agendan har från början varit att manifestera mot Ecce Homo och Uppenbar(a)t och inte för Jesus, som de hävdat. Stanley Sjöberg skrev det ju själv i en debattartikel sedan du gick med i ledningsgruppen. Det hade han aldrig tänkt sig! Din närvaro testade helt enkelt deras programförklaring. Den höll inte måttet. Tråkigt för dig personligen men bra för de mångas skull att saken nu är ute i det öppna.

Dagen skrev sarkastiskt i fjol om Svenska kyrkan som gick i Pride-tåget men inte var med i Jesusmanifestationen. Det kan de iallafall inte skriva i år! Tack Åke. Öppenhet, transparens och korten på bordet är precis vad kristenheten i det här landet behöver (tycka lika kommer vi aldrig göra).

HH sa...

Maja, jag tror inte alls på det du skriver om en "dold agenda". Jag hoppas att domprosten, som har god insyn i arbetet, bestämt kan avfärda alla sådana misstankar.

Var du med i förra årets manifestation? Vilka inslag i denna utgjorde enligt din mening en manifestation mot Ecce Homo etc? Har du sådana konkreta exempel? Eller bygger du dina antaganden helt och hållet på egna fördomar?

* * *

Jag beklagar verkligen att det ska behöva vara så svårt att umgås som trossyskon, i respekt för varandras olikheter. Ena dagen handlar det om evangelikala kristna som har svårt att fördra en representant för en mer liberal hållning. Andra dagen är det liberala som i princip vill köra ut kristna med mer klassisk tro och bibelsyn ur kyrkan. Inget av detta borde behöva hända i vår kristenhet, där kärleken borde överskugga allt sådant.

Men kanhända är vi på väg mot en punkt, där polariseringen ifråga om bibelsyn och kyrkosyn blivit så markant att det faktiskt är relevant att tala om två olika kyrkosystem eller rentav två olika religioner. Och då blir ett samarbete förstås väsentligt svårare. Det bör man nog vara medveten om.

Åke Bonnier sa...

Maja, ledningsgruppen hade nog i sig ingen dold agenda. Däremot har Stanley Sjöberg skrivit till mig att drivkraften varit just att manifestera Jesus gent emot utställningen Uppenbar(a)t och bildvisningen Ecce Homo samt att frondera mot muslimerna. Men många av ledningsgruppens medlemmar har i samtal med mig vid mitt sista ledningsgruppsmöte bekräftat det jag också hävdat nämligen att manifestationen bara har ett syfte och det är att glädjas över Jesus. Nu känns det dock något annorlunda...

hapax: Just nu finns ingen respresentant kvar som ordinarie medlem i ledningsgruppen (vad jag i skrivande stund vet)

HH: Vi är olika inom kristenheten, vi har olika Bibelsyn och kanske olika uppfattningar om vår gemensamme Herre. men låt oss inte glömma bort att Jesus Kristus är vår gemensamme Herre, att vi på olika sätt får uttrycka detta. Jag vägrar att tro att den ekumeniska vägen är omöjlig. Men god och sann ekumenik bygger på att vi för sansade samtal, gör olika saker tillsammans i respekt för våra kyrkors olikhet. Den dagen vi ger upp ekumenikens utmaning, den dagen sviker vi sannerligen Jesus Kristus som ber att vi alla ska vara ett, en enhet som jag tolkar som en enhet i mångfald.

Anonym sa...

Maja, att det skulle ligga någon dold agenda hos medlemmarna i Jesusmanifestationens ledningsgrupp är ju rätt befängt, det är hedervärda personer som ingår. Gick du själv i manifestationen förra året? Jag gick själv och allt var i positiv anda, inte den minsta tillstymmelse till polemik av något slag förekom, och tilläts inte heller.

Åke, jag tycker att det vore bra att då du har avgått från gruppen kunde verka för att hitta en lämplig ersättare för dig som har Svenska kyrkans mandat att vara officiell företrädare. Jag undrar också om biskopen kan tänkas närvara vid manifestationen?

Anonym sa...

HH: Var jag får idén om dold agenda ifrån? Ja... undrar sa flundran. Den kom bara flygande, helt gripen från luften. ELLER så har jag inte suttit inspärrad i en liten mörk låda i ett helt år utan har ögon och öron och hjärna därtill.

Åke: Stanley Sjöberg räknar jag som initiativtagare till arrangemanget till ledningen. Han med flera har fört en debatt emot dig sedan du gick med. Du skriver själv att din blotta närvaro försvårat ledningsgruppens arbete. Vi kan själva dra våra slutsatser. Du är ett under av diplomati och kristet överseende i den här situationen. Det hedrar dig.

Jonas: ditt förslag att biskopen skulle närvara är nästan för komiskt. Jamen vi tar och frågar Caroline Krook! Där har vi lösningen. Håkan Långström och Stanley Sjöberg ordnar välkomstpartyt. Ställer hon inte upp på det så måste det betyda att Svenska kyrkan inte tror på Jesus längre.

Göran Koch-Swahne sa...

För den som vill bilda sig en uppfattning om sakläget (och tonläget) rekommemderar jag en titt på kommentarerna till Emmanuel Karlstens bloggpost om Åke Bonniers avgång ur Jesus-manifestationens ledningsgrupp på Dagens hämtsida.

HH sa...

Åke: Jag håller med dig om att vi inte ska ge upp ekumeniken. Kanske var mitt inlägg onödigt tillspetsat. Men vi är nog överens om att skillnaderna i bibelsyn och kyrkosyn inom den svenska kristenheten har ökat markant under de senaste årtiondena. Och det gör inte saken lättare. Förlåt om jag är pessimistisk, men jag har sett mycket av Svenska kyrkans utveckling inifrån och där är det knappast ekumenik och tolerans i trosfrågor som står i centrum. Det gör mig mycket beklämd.

Kanhända har det delvis att göra med att det inte alltid är personer med din kristliga respekt som driver kyrkans utveckling.

Maja: Av bristen på argument i ditt svar förstår jag att du inte har några som helst belägg för din tes om en dold agenda, vilken också mycket riktigt avfärdas av domprost Bonnier, som ju bör vara hyfsat tillförlitlig i detta sammanhang. Att pastor Sjöberg har sina tankar om varför Jesus behöver manifesteras är kanske inte så underligt. Du har nog dina idéer om varför, och jag mina. Dolda agendor, alltså? Vilken tur då att vi inte sitter med i ledningsgruppen.

Anonym sa...

Instämmer i Jonas sansade kommentar. Majas teorier är mest trams. Syftet, och som mer än väl uppnåddes i maj förra året, kan enkelt läsas på Jesusmanifestationens hemsida. Att Svenska kyrkans representanter mer eller mindre demonstrativt uteblev, med några få undantag, visar att man prioriterar den politiska korrektheten framför enighet och manifestation för Jesus. Och Åke, man får en känsla av att du hittade ett lägligt tillfälle att "slippa" vara med. Hoppas innerligt jag har fel och att du har modet att tänka om.

Unknown sa...

Åke, jag vill bara uttrycka min beundran för din hållning i frågan. Att du bara konstaterar faktum och går vidare, inte ger dig in i lärostrider eller försöker smutskasta någon.

Jag har följt din blogg och imponerats av din ödmjukhet, ekumeniska hållning och fokusering på Jesus. Trots att jag kommer från en helt annan del av kristenheten.

Baldur Baldursson sa...

Jag har djup respekt för Ditt beslut att lämna "Jesusmanifestationens ledningsgrupp". Det är beundransvärt, ärligt och Svenska kyrkan till styrka. Här visar Du att Din kyrkosyn är bredare än de andras och att Jesu famn är öppen för ALLA.

Anonym sa...

Vill bara skriva till dig, Åke, att man får INTE en känsla av att du "hittade ett lägligt tillfälle att slippa vara med"!

(Jag sänker mig inte till att svara på er andras grumliga nivå. Hoppas ni förlåter mig. Ni har säkert nåt pro Israel-inlägg i nån blogg nånstans att knåpa på istället.)

HH sa...

Ja, så kan det låta när argumenten tryter.

Andreas Holmberg sa...

Naturligtvis ville Jesusmanifestationen manifestera Jesus, något annat faller mej inte in, Maja. Men du har alldeles rätt i att det även fanns ett avståndstagande på agendan (som det alltid gör: när man säger ja till sanningen säger man nej till lögnen och när man tänder ett ljus avsäger man sej mörkret). Stanley Sjöbergs misstag var att först försöka inbilla människor att Jesusmanifestationen bara sa Ja och Halleluja - och först i efterhand erkänna att man indirekt vände sej mot jesusbilder som uppfattades som felaktiga, inom kristenheten och i andra religioner.

Du har helt rätt, Maja, i att Dagen och Jesusmanifestationen inte längre kan klaga på att Svenska kyrkan inte ville ställa upp. Svenska kyrkan i Stockholms stift försökte - men upplevde sej som icke önskvärd. Beklagligt, tycker jag också - men ur mångas perspektiv är det som om Åke Green lämnat en ledningsgrupp dominerad av Åke Bonnier & c:o, efter att ha förstått att han p.g.a. diverse ställningstaganden skrämmer bort folk och inte är önskvärd.

Jag menar själv att Bonniers omdömeslösheter är i paritet med Åke Greens (fast på andra kanten s.a.s.): inställningen till Uppenbar(a)t som helhet, utan avståndstagande från ens de allra värsta bilderna, utgivningen av Stockholmslivs famösa nummer med Niclas Olaison, den hippa PK-åsikten att det inte är till någon som helst fördel för ett barn att ha en mamma (alt. pappa), samt att den ungdom som tänker bilda familj lika gärna kan göra det med någon av samma som med någon av motsatt kön (även om man faktiskt kan tända på det motsatta) - allt detta gör att jag trots Åke Bonniers mer än Åke Greens sympatiska framtoning har lika lite förtroende för honom som för Åke Green som andlig (ungdoms-)ledare. Men stod jag ut med diverse romerska katoliker i fjol så hade jag nog stått ut med Åke Bonnier i år ;o). Good try, Åke!

Åke Bonnier sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Åke Bonnier sa...

Jag kan bara tycka att det är sorgligt att jag kände mig nödgad att hoppa av. Det handlade sannerligen inte om att jag ville hitta ett lägligt tillfälle att slippa vara med. Men jag ville göra det för att ledningsgruppen skulle få ägna sig åt det som den är till för. Jag hoppas att Jesusmanifestationen ska få vara det som den är tänkt att vara - en manifestation för och hyllande av Jesus Kristus i full respekt för människor av annan tro.

Andreas Holmberg sa...

Förtydligande: "den hippa PK-åsikten att det inte är till någon som helst fördel för en pojke med två adoptivföräldrar att ha en pappa jämfört med att - allt annat lika - ingen pappa ha." (Jag tror att jag nu återgav den 'hippa' åsiktens innebörd vattentätt korrekt, hur absurd den än tycks mej vara, särskilt i munnen på en präst - ordet "pojke" kan givetvis även bytas ut mot "flicka" och ordet "pappa" om så önskas mot "mamma").

Andreas Holmberg sa...

Storsint sagt och säkert även tänkt, Åke B! Det vill jag verkligen erkänna!

Jag beklagar att jag f.ö. övrigt inte sett det möjligt att fälla så goda ord om dej (jfr ovan), men fler dylika finns ju att läsa hos Emanuel Karlsten m.fl. Som person verkar du dock, liksom t.ex. K-G Hammar, ytterst sympatisk, det vill jag också gärna få sagt. Jag är övertygad om att du har de bästa intentioner och att du gärna hade fortsatt planera för Jesusmanifestationen. Fint att vi alla får fortsätta be för den!

"Att mena rätt och väl förmåner äro tvegge,
en enda är ej nog - säll den som har dem bägge."
(Anders Carl Rutström, 1721-1772, kyrkoherde i Hedvig Eleonora, landsförvisad 1766-1770).

hapax sa...

Kanske kunde vi i stället få se fram emot en svenskkyrklig kulturfestival i Stockholm till sommaren, på temat "Mästarens ansikte" till exempel. Där det som är vår traditions styrka får komma till uttryck genom en kombination av kulturella uttryckssätt, teologisk reflektion, socialt engagemang och festligt gudstjänstfirande. Bara en tanke... Det vore ju synd om Svenska kyrkans bidrag till vår ekumeniska rikedom bara föll bort.

Anonym sa...

Maja, jag undrar vems debattnivå som är lägst i denna bloggtråd. Man ska inte kasta sten i glashus. Mitt förslag angående biskopen var seriöst menat. Det finns förvisso fler biskopar i Sverige än Caroline Krook - och inte mig emot att någon annan skulle närvara -, men hon är ändå biskop i det stift där manifestationen ska äga rum. Det finns ju något som heter prestigelöshet och ödmjukhet. Alldeles oavsett vad de inblandade personerna tycker om varandra skulle säkert Hakon Långström och Stanley Sjöberg - och framförallt Jesus Kristus - välkomna att de kristnas enhet i tillbedjan av vår Herre manifesteras genom att en av Svenska kyrkans biskopar medverkar vid manifestationen, och visa att Svenska kyrkan också vill vara kyrka.

Anonym sa...

Jag beklagar att du lämnat ledningsgruppen. Jag är engagerad i förberedelsearbetet för Jesusmanifestationen från katolsk horisont och hade sett fram mot din fortsatta medverkan.

Anonym sa...

Jonas: "Alldeles oavsett vad de inblandade personerna tycker om varandra skulle säkert Hakon Långström och Stanley Sjöberg - och framförallt Jesus Kristus - välkomna att de kristnas enhet i tillbedjan av vår Herre manifesteras genom att en av Svenska kyrkans biskopar medverkar vid manifestationen, och visa att Svenska kyrkan också vill vara kyrka."

Du har en verkligt spännande analys av vad som just inträffat.

Anonym sa...

Maja, det jag skriver om har faktiskt inte inträffat. Men roligt att du tycker att analysen är spännande.

Bengt, det är väldigt viktigt att manifestationen får en ordentlig bredd och att det därför blir ett rikligt deltagande från våra kära bröder och systrar i Katolska kyrkan. Det hade varit fantastiskt om biskop Anders skulle vara med.

Anonym sa...

Tyvärr. Det hade varit så fint om det hade kunnat vara någonting som förenar alla som är för Jesus - nu riskerar det att bli någonting som ytterligare splittrar de kristna. Det räcker inte med att älska Jesus, det behövs rätt teologi.
Jag håller inte med dig i mycket av det som tydligen har varit för svår att hantera inom ledningsgruppen. Men just därför tyckte jag om att du var med.

Robert sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robert sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robert sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robert sa...

Tja! Skulle någon våga göra samma sak med Muhammed som man gör med Jesus i Eco Homo och Uppenbar(a)t, tror inte det!? Sverige är så himla "fjant-kristet". Jag är av den åsikten att antingen så är man för eller så är man emot, finns ingen mellanväg, inte ens i mellanmjölkens land, Sverige. Antingen följer man världen eller så följer man Jesus, med allt vad det innebär. Att homosexualitet är otukt står i bibeln på flera ställen, man behöver inte ha några högre teologiska studier där. Jesus var förövrigt emot all falsk religiositet. Svenska kyrkan är bara fega som vänder kappen efter vinden. Gör som i Kalifornien och rösta emot allt vad perversiteter och avarter heter. Blir polygami och tidelag nästa steg i Sverige? Kyrkan har överlag misslyckats totalt i Sverige. För att citera EFKs ordförande, Stefan Swärd: ”90% av alla kyrkor kan läggas ned, för man skulle ändå inte märka någon skillnad”. Tur att det finns några få som vågar stå upp för sanningen i landet, även inom den "svenska kyrkan". Om dessa personer försvinner så kan vi lika gärna lägga ned skiten, eftersom de andra är köpta av världen.

Homosexuella ser jag inte längre som en förtryckt grupp, jag uppfattar att de som är mest förtryckta är de som har annan uppfattningen än den världen har. Den förföljelse av kristna som Johannes skriver om i Uppenbarelseboken 13 verkar komma allt närmre. Idag känner man pressen från flera håll; buddister, hinduer, ateister och muslimer. Det märks framförallt som internet och på gatan när man diskuterar detta. Augusti, förra året, var det förföljelse av tusentals kristna i Indien, detta hemska som svensk media har ignorerat totalt. Flera av dessa lever fortfarande kvar i grottor och har inte vågat återvända till sina hem. Ändå är det flera kristna i Indien som hjälper de fattiga och ”kastlösa”.

Jag hoppas verkligen att ni i Svenska Kyrkan fastar och ber om Gud om hjälp i dessa viktiga frågor. Genom detta får ni sedan kraft från den Heliga Anden. Detta för klara av med att leva med det hån som kommer från världen när man följer Jesus. För enligt min mening verkar ni i Svenska Kyrkan vara rädda för att bli hånade, likt Paulus blev, utan ni lyssnar istället på vad den allmänna uppfattningen är i samhället.

Ni präster skulle kunna göra mycket nytta, med tanke på de positioner Ni har!

Gud välsigne Er, jag ber för er!!
Hälsningar Robert