måndag 20 oktober 2008

Service above self

Jag har gått med i Gamla stans Rotaryklubb. Rotary är en viktig organisation som gör väldigt mycket nytta. Service above self är grundprincipen och årets tema är "make dreams real". Genom hälsosatsningar, genom satsningar på att stötta nya svenskar, genom ungdomsutbyte och ungdomsutbildning etc. etc är det många drömmar som blir förverkligade. Min rotaryklubb träffas på måndagar och äter lunch tillsammans och under lunchen är det alltid ett föredrag av en inbjuden talare eller en talare från klubben. Nu mer är inte heller rotary en "gubbklubb" utan en organisation i vilken fler och fler kvinnor känner sig hemma - tack och lov!

Service above self är sannerligen helt i enlighet med vad kyrkan står för. Det är en del av vår kristna etik. Egentligen kan det översättas med den gyllne regeln: "Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det ska ni göra för dem". Det handlar om att vara med och bidra till ett förändrat samhälle där våld, trakasserier och mord etc blir mer och mer sällsynt. Alla goda krafter behövs.

Låt oss arbeta tillsammans ur våra olika perspektiv men med service above self!

Inga kommentarer: