måndag 6 oktober 2008

Vinstocken

Jo, nu är jag tillbaka i bloggvärlden igen efter att ha studerat vinstockar, grenar och druvor några dagar tillsammans med hustrun och ett antal andra personer. Vinstocken är märklig. Om den sköts väl, i lämplig jord, med lämplig väderlek och med lämplig beskärning, bär den rik frukt. Stora klasar där bären sitter oerhört tätt har jag sett. 1,5 kilo ungefär, ger varje välskött vinstock. När jag såg alla dessa fantastiska vinstockar (det var mitt i skördetiden) gick mina tankar genast till Jesu ord om vinstocken: Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. (Joh 15:1-2) På det viset blev vinfälten en predikan för mig - och en fråga. Bär jag frukt? Bär jag sådan frukt som den store vinodlaren vill ha? Sitter jag fast på vinstocken? Hämtar jag min näring där? Herre förbarma Dig!

Kanske är det just detta som allt handlar om och som jag, och vi alla, behöver påminnas om mitt i allt arbete med svåra budgetfrågor, personalfrågor och andra framtidsfrågor som hoppar i en domprosts huvud.

Jesus säger: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. (Joh 15:5)

Utan vinstocken blir det ingen frukt. Det får jag aldrig glömma!

Inga kommentarer: