onsdag 1 oktober 2008

Sådan är Gud!

I kväll har jag haft ett bibelstudium kring 2 Mosebokens 2:a kapitel. Moses föds inom ett äktenskap där Moses pappa gifte sig med sin faster. De fick Aron, Moses och Mirjam. Det är spännande att djupstudera texter från 2:a Mosebok och se vad de har för judisk bakgrund och hur de kan läsas med "kristna glasögon". Särskilt de sista verserna i 2:a kapitlet berörde mig: Där står det: När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. (2 Mos 2:24-25).

Gud hörde, Gud tänkte, Gud tog sig an, Gud gav sig till känna. Dessa fyra påståenden kan vara bra att påminna sig om när finansmarknad och annat kollapsar. Sådan är Gud - ondskans motsats. De fyra verben vittnar om en Gud med omsorg. När vi inget orkar, när vi inget känner bryr sig Gud om oss. När man läser 2:a Mosebok finner man att Gud inte sviker - oavsett hur tillvaron ser ut. Sådan är Gud - hans som ger sig till känna för oss i en vanlig medmänniska.

Efter bibelstudiet firade vi en enkel mässa i Storkyrkans högkor. I bröd och vin kom Gud oss nära - Kristus själv. Sådan är Gud!


1 kommentar:

Emelie sa...

Goda tankar.
Fast i allmänhet är det ganska svårt det där, att lita till Guds omsorg i en kaosartad värld.
Det tål att påminnas om, att tänkas på.