fredag 17 oktober 2008

GUD-08

Ja men han är ju så bra! Det är Jan Eliasson jag tänker på. Han föreläste idag på Stockholms stiftsfest - GUD-08. Han talade utifrån sin FN-erfarenhet om fred och försoning och sa bl a: Ingen fred utan utveckling. Ingen utveckling utan fred och ingetdera utan respekt för mänskliga rättigheter. Vidare sa han att solidaritet inte får stanna vid en gräns utan vid människor i nöd. Det är värt att tänka på i alla konflikter även den mellan Israel och Palestina.
Passion and compassion var ledord för honom.

Ja, det var en bra inledning till en stor samling med församlingsanställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Stockholms stift. Ca 1700 personer hade köpt biljetter till denna mässa i Stockholmsmässan i Älvsjö.

Jag var på en föreläsning med direktorn Bo Larsson. Han talade om predikan och sa: All teologi är tolkad mänsklig erfarenhet. Det kan vara bra att tänka på i våra teologiska debatter när vi är övertygade om att just vi har rätt. Den teologiska sanningen är alltid en sanning i plural där vi får bidra från många olika håll. Vi äger inte sanningen - men vi kan söka den tillsammans, nalkas den tillsammans, ana något av den tillsammans.

Muslimerna har rätt i formuleringen att Gud är större. Sådan är Gud också 08.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Muslimerna formulerar att Allah är större, inte "gud".

Åke Bonnier sa...

Allah är arabiska och betyder Gud. Kristna araber som ber på arabiska kan alltså be till Allah d v s till Gud.

Anonym sa...

Åke, Allah är ett namn.

il, ilah och al-ilaah betyder gud på arabiska. Frasen, "det finns ingen gud(al-ilaah) förutom Allah och Muhammad är hans profet", väckte en varningsklocka i mig.

Jag ber dig att läsa här för att få lite mer information.

http://www.arabbible.com/t-Allah.aspx

Åke Bonnier sa...

Blogsvar till Åkes blog


Det stämmer att Allah är ett namn: Namnet på Den Evige, Den Barmhärtige, Kärleken, Skaparen, Den Allsmäktige. Kort sagt och översatt till svenska ’Gud’. Gud har 99 namn men ’Allah’ omfattar dem alla.


Allah är ett ord som inte kan böjas till plural eller femininum. Gud på svenska kan böjas till gudar, gudinnor etc.
Ilaha på arabiska betyder gudom i allmänhet. La ilaha illa Allah, trosbekännelsen i islam betyder då: Det finns ingen gudom – ingenting värt att dyrkas, ingenting med makt – utom Gud.
Detta är en strikt monotheistisk tro. Det är Islams grund.
Islam betyder Fred, Trygghet, Överlämnande till Gud.


[ Artikeln på Arabbible är betänklig. Begrunda detta: ”We need to address a topic that is sure to come up when using ArabBible. The textual foundation for ArabBible is the venerable Van Dyck translation, completed in Lebanon in March of 1860. You are probably aware that the term used for “God” in the Van Dyck version is “Allah”. However, ArabBible does not use this word at all. Instead, the word “al-ilaah” has been employed (note: no other changes have been made to the Van Dyck text). Why the change?”


Ja varför denna enda ändring i en hel bibel(översättning)? En agenda för att slå kilar mellan kristna och muslimer i arabvärlden?]


Abd al Haqq Kielan

Anonym sa...

Hej på dig, Abd al Haqq Kielan, inte trodde jag att du skulle svara för Åke. Intressant.

Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: When the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) began his prayer, he said: "Glory be to thee, O Allah," and "Praise be to thee" and "Blessed is Thy name, and Exalted is Thy greatness, sand there is no god but Allah."
Abu Dawud Book 3, Hadith 0775

Det finns mera hadither och även verser från Koranen som uttryckligen säger att det inte finns en gud förutom Allah och att det är hans namn.

"Ja varför denna enda ändring i en hel bibel(översättning)? En agenda för att slå kilar mellan kristna och muslimer i arabvärlden?]"

Om man vill tänka så så kan man. Men det kan inte vara just för att man inte vill adressera en avgud, precis som dom påpekar och som jag instämmer i?

Sen om att slå kilar mellan kristna judar och muslimer klarar Koranen och Hadith av utan att namnet Allah har så stor betydelse i just den frågan.

"Lo! those who disbelieve, among the People of the Scripture and the idolaters, will abide in fire of hell. They are the worst of created beings."
Quran 98:6

"O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people."
Quran 5:51

"If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost (All spiritual good)."
Quran 3:85

"The Prophet said, "He (i.e. Hatib) has witnessed the Badr battle (i.e. fought in it) and what could tell you, perhaps Allah looked at those who witnessed Badr and said, "O the people of Badr (i.e. Badr Muslim warriors), do what you like, for I have forgiven you. "Then Allah revealed the Sura:-- "O you who believe! Take not my enemies And your enemies as friends offering them (Your) love even though they have disbelieved in that Truth (i.e. Allah, Prophet Muhammad and this Quran) which has come to you ....(to the end of Verse)....(And whosoever of you (Muslims) does that, then indeed he has gone (far) astray (away) from the Straight Path." (60.1"
Bukhari Volume 5, Book 59, Number 572:


Allat är den feminina formen av Allah. Det är välkänt vad jag vet?

Är det inte epiteter, egenskaper som sägs om guden Allah? Det är ju inga egennamn precis.

Islam betyder = underkastelse. Även översättarna av Koranen skriver detta.

Åke Bonnier sa...

Hej "Tony",
Det är bättre med rejäl sakkunskap. Därför vänder jag mig till imamen Abd al Haqq Kielan som svarar på Din kommentar:

Hej på dig "Tony"


Skillnaden mellan oss två är att jag uppträder med mitt eget namn medan du gömmer dig bakom en pseudonym.
Det betyder i mitt lexikon att du skriver vad som helst men inte står för någonting.
Om du kryper fram och visar dig ska jag gärna fortsätta dialogen oss emellan.
Du tillhör väl inte någon fanatisk sekt på högerkanten? - Eller leker med Gudstron för ditt nöjes skull?
Dina tolkningar av vad olika koranverser och uttalanden handlar om är baserade på översättningar som du sedan tyder efter dina förutfattade meningar.
De är okunniga och har inget med islams tro eller lära att göra.
Må Gud vägleda dig och upplysa ditt hjärta!


Abd al Haqq Kielan

Anonym sa...

Hej Åke och hej på dig Abd al Haqq Kielan!

Jag heter Tony. Om det är till någon som helst hjälp för vad det står i Islams heliga skrifter, enligt dig, er, vet jag inte?
Surorna och verserna står där ändå. Så att mitt efternamn inte står med har ingen betydelse över huvud taget.

Nej, tillhör ingen sekt.
Nej, jag leker inte med tron på en gud.

Absolut inte förutfattade meningar. Det är ganska svårt att inte bli upplyst om vad Koranen och Haditherna säger när man läser dom så gott som dagligen. Menar du att det enda sättet att förstå Koranen Och Hadith är om man kan arabiska? Att dom engelska översättningarna jag la fram inte är korrekta? Vilket var fel?

"Må Gud vägleda dig och upplysa ditt hjärta!"

Tack, det var vänligt sagt och jag önskar dig det samma! Jag hoppas på fortsatt vägledning från Jesus Kristus, YHWH's Son.