måndag 17 november 2008

2 maj 2009

I dag har jag varit på mitt första möte med ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. (www.jesusmanifestationen.se). Trots att vi kommer från så olika kyrkliga bakgrunder och har vår hemmahörighet i en mångfald av trosinriktningar kändes det bra, Vi är fokuserade på en viktig sak nämligen Jesus Kristus själv. Det blir ca 8 torgmöten, ett förbönsmöte, och ett stort möte i Kungsträdgården - och allt detta för att hålla fram Jesus själv - inte som en "motperson" utan som den som vi som kristna från många olika traditioner är glada för, stolta över, älskar och vill följa (så gott vi kan). Jag saknade representanter från flera trossamfund, bl a de Ortodoxa, från baptisterna, Metodisterna. I övrigt var flera av de olika stora trossamfunden på plats med en representant.

Jag hoppas mycket på denna manifestation och jag hoppas att många från Svenska kyrkan ska känna att det är viktigt att i vårt sekulariserade samhälle hålla fram Honom som mest av alla, i inkarnationens mysterium, i ord och handlingar, förkroppsligar Guds gränslösa kärlek.

Vi har diskuterat grundtemat för denna manifestation och kommit fram till att bibelordet Joh 3:16 borde vara det bärande temat för manifestationen. Den 2 maj 2009 kommer att bli en viktig dag och förhoppningsvis en välsignad dag.

Inga kommentarer: