lördag 29 november 2008

Dagen innan första ljuset tänds.

Advent tycks ha börjat fast advent inte har börjat! I dag var det de första adventskonserternas dag i Stockholms domkyrkoförsamling. Både i S:t Jacobs kyrka och i Storkyrkan kunde man njuta av adventsmusik. För min del startade denna lördag med förberedelse av vår förbönsmässa som vi har varje lördag i Storkyrkan. Idag firade vi den i Själakoret. 13 personer var samlade i "en sal på övre våningen". Det känns alltid lite speciellt att fira en enkel nattvardsgudstjänst i Själakoret där man genom Albertus Pictors målningar känner historiens vingslag. Man kommer ännu närmre varandra i den salen än i Olaus Petrikapellet där vi normalt firar vår förbönsmässa. Det är fint att fira mässa mitt på dagen.

I kväll var jag och lyssnade på Händels Messias i Storkyrkan. I 81 år har den spelats i kyrkan varav de senaste 34 åren i Domkyrkoförsamlingens regi. Konserten var makalös. Den är en gudstjänst där kör och solister är predikanter. Jag satt längst fram och sveptes in i den underbara musiken och de fantatstiska texterna som är näst intill alla hämtade från Bibeln.

Det ligger en dov oro över musiklivet i församlingen. Vi har inga pengar och vet inte hur detta viktiga kulturarbete ska föras vidare. I dag delade vi ut ett tiggarbrev i samband med konserten som påminde om vår dystra verklighet. Visst är vi en Ordets kyrka men Ordet med stort O förs fram i både det talade, det spelade och det sjungna. Vi behöver konkret hjälp, konkret stöd för att mäkta med denna stora uppgift i vår lilla församling.

Nu stundar första advent och jag borde tända belysningen på den övre balkongen och kanske i en av de buskar vi har på tomten. Det hör till...

Inga kommentarer: